Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
946 mpsII/067/15 mps II/067/15 Szafarczyk Józef Dokumenty lwóweckie. Część III t. 5 (1686 - 1689) b.d. 1999 - 2000 historyczna 296 Cz. III, t. 5, ss. 1-296
947 mpsII/067/16 mps II/067/16 Szafarczyk Józef Dokumenty lwóweckie. Część III t. 5 a (1689 - 1696) b.d. 1999 - 2000 historyczna 595 Cz. III, t. 5 a , ss. 297-892
948 mpsII/067/17 mps II/067/17 Szafarczyk Józef Dokumenty lwóweckie. Część III t. 5 b (1696 - 1700) b.d. 1999 - 2000 historyczna 511 Cz. III, t. 5 b , ss. 893-1404
949 mpsII/068 mps II/068 Szafarczyk Józef Ziemia lwówecka w dziedzicznym władaniu (1414-1939) b.d. 1991 historyczna 380
950 mpsII/069 mps II/069 Szafarczyk Józef Datariusz parafii lwóweckiej b.d. 1992 historyczna 34
951 mpsII/070 mps II/070 Szafarczyk Józef Kościół parafialny we Lwówku pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz św. Jana Ewangelisty b.d. 1992 historyczna 89
952 mpsII/071 mps II/071 Grzelak Leszek Sanktuarium Matki Bożej w Stęszewie w świetle dokumentów Archiwum Parafialnego w Stęszewie b.d. 1992 historyczna 50 Sanktuarium
953 mpsII/072 mps II/072 Rumatowski Piotr Biblioteka kościelna w Borku Wlkp. b.d. 1992 historyczna 12
954 mpsII/073 mps II/073 Czarnomorski P. - Karmowski K. Ikonologia kolegiaty NMP w Poznaniu UAM b.d. historyczna 14
955 mpsII/074 mps II/074 Grzelak Leszek ks. Parafia Świętej Trójcy w Stęszewie. Wybrane zagadnienia z dziejów b.d. 1992 historyczna 108 Parafia
956 mpsII/075/1-2 mps II/075/1-2 Mandziuk Józef ks. Słownik księży pisarzy archidiecezji wrocławskiej (1945-1992) ATK 1993 historyczna 563 Duchowieństwo T. 1: A-M ss. 279
957 mpsII/075/2-2 mps II/075/2-2 Mandziuk Józef ks. Słownik księży pisarzy archidiecezji wrocławskiej (1945-1992) ATK 1993 historyczna 563 Duchowieństwo T. 2: M-Ż ss. 279-563
958 mpsII/076 mps II/076 Trajdos Tadeusz M. U zarania Karmelitów w Polsce b.d. 1991 historyczna 301 Zgromadzenia
959 mpsII/077 mps II/077 Kośmider Tomasz Z dziejów parafii rzymsko-katolickiej p.w. św.K atarzyny Aleksandryjskiej w Słupi Kapitulnej (do roku 1950) b.d. 1994 historyczna 306 Parafia
960 mpsII/078 mps II/078 Chojnacki Władysław Bibliografia Leszna i powiatu leszczyńskiego b.d. b.d. historyczna 104
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 <64> 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone