Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
931 mps II/059 mpsII/059 Wilk Stanisław Kardynał Hlond w świetle wspomnień b.d. 1968 historyczna 33 Duchowieństwo Ląd n/Wartą
932 mps II/060 mpsII/060 Wojczunas Helimenas Siostra Maria Faustyna Kowalska. Profeska Koadiutorka Zgromadzenia SS. Matki Bożej Miłosierdzia 1905-1938. Szkic hetero-autobiograficzny b.d. 1955 historyczna 420 Poznań
933 mps II/061/1-2 mpsII/061/1-2 Wachowiak Stanisław Czasy, które przeżyłem... Wspomnienia b.d. 1978 historyczna 229 Ląd Cz. 1
934 mps II/061/2-2 mpsII/061/2-2 Wachowiak Stanisław Czasy, które przeżyłem... Wspomnienia b.d. 1978 historyczna 230-482 Ląd Cz. 2
935 mps II/062 mpsII/062 Błaszczyszyn Dorota Monika Fundacje szpitalne książąt mazowieckich w średniowieczu ATK 1991 historyczna 51 Warszawa
936 mps II/063 mpsII/063 Kłys Jan Etos rodziny chrześcijańskiej na tle prądów umysłowych okresu przedtrydenckiego b.d. 1988 historyczna 493 Łódź
937 mps II/064 mpsII/064 Borkowska Małgorzata OSB Słownik klasztorów mniszek reguły św. Benedykta w Polsce b.d. b.d. historyczna 229 Tyniec
938 mps II/065 mpsII/065 Dziuba Andrzej ks. Publikacje ks. dr Andrzeja Dziuby b.d. b.d. historyczna b.d.
939 mps II/066 mpsII/066 Wietrzykowski Al. Le probleme de la vie affective parfaitement ordonnse. Etude de Theologie ascetique b.d. b.d. historyczna b.d.
940 mps II/067/01 mpsII/067/01 Szafarczyk Józef Dokumenty lwóweckie. Część I (1181-1500). b.d. 1992 historyczna 453 Lwówek Cz. I, ss. 1-453
941 mps II/067/02 mpsII/067/02 Szafarczyk Józef Dokumenty lwóweckie. Część II , t. 1 (1501 - [1564] 1600) b.d. 1993 historyczna 430 Lwówek Cz. II, t. 1, ss. 1-430
942 mps II/067/03 mpsII/067/03 Szafarczyk Józef Dokumenty lwóweckie. Część II , t. 2 (1501[1564 ]- 1600) b.d. 1993 historyczna 730 Lwówek Cz. II, t. 2, ss. 431-1161
943 mps II/067/04 mpsII/067/04 Szafarczyk Józef Dokumenty lwóweckie. Część III t. 1(1600 - [1609] 1625) b.d. 1994 historyczna 291 Lwówek Cz. III, t. 1, ss. 1-291
944 mps II/067/05 mpsII/067/05 Szafarczyk Józef Dokumenty lwóweckie. Część III t. 2 (1600 [1609] - 1625) b.d. 1994 historyczna 406 Lwówek Cz. III, t. 2, ss. 291-698
945 mps II/067/06 mpsII/067/06 Szafarczyk Józef Dokumenty lwóweckie. Część III t. 2 a (1626 - [1636] 1650) b.d. 1995 historyczna 592 Lwówek Cz. III, t. 2 a, ss. 1-592
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 <63> 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone