Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
916 mpsII/052 mps II/052 Łęczyński Antoni Tym co zginęli za Ojczyznę b.d. 1975 historyczna zdjęcia i materiały archiwalne dotyczące okresu okupacji w Śmiglu
917 mpsII/053 mps II/053 Dzieło Dzieło miłosierdzia chrześcijańskiego (Polskie duchowieństwo katolickie a Żydzi w latach okupacji hitlerowskiej) b.d. 1968 historyczna 141 (ChSS)
918 mpsII/054 mps II/054 Picewicz Mikołaj Wielkość w prostocie - wspomnienia o śp. biskupie Adamie Sawickim administratorze apostolskim w Białymstoku b.d. b.d. historyczna pseud. Picewicz Mikołaj - Regina Jeżewska
919 mpsII/055 mps II/055 Kościół Kościół katolicki wobec węzłowych problemów Polski XIX i XX. b.d. 1968 historyczna 289
920 mpsII/056 mps II/056 Dusza Tadeusz Dawne dzieje parafii Kiszewo b.d. 1978 historyczna 28 Parafia
921 mpsII/057 mps II/057 Kronika Kronika Opactwa Lubińskiego b.d. b.d. historyczna 282 Zgromadzenia
922 mpsII/058 mps II/058 Honorat O.OFMC Działalność społeczna O. Honorata OFMCap b.d. b.d. historyczna 144 Duchowieństwo
923 mpsII/059 mps II/059 Wilk Stanisław Kardynał Hlond w świetle wspomnień b.d. 1968 historyczna 33 Duchowieństwo
924 mpsII/060 mps II/060 Wojczunas Helimenas Siostra Maria Faustyna Kowalska. Profeska Koadiutorka Zgromadzenia SS. Matki Bożej Miłosierdzia 1905-1938. Szkic hetero-autobiograficzny b.d. 1955 historyczna 420
925 mpsII/061/1-2 mps II/061/1-2 Wachowiak Stanisław Czasy, które przeżyłem... Wspomnienia b.d. 1978 historyczna 229 Cz. 1
926 mpsII/061/2-2 mps II/061/2-2 Wachowiak Stanisław Czasy, które przeżyłem... Wspomnienia b.d. 1978 historyczna 230-482 Cz. 2
927 mpsII/062 mps II/062 Błaszczyszyn Dorota Monika Fundacje szpitalne książąt mazowieckich w średniowieczu ATK 1991 historyczna 51
928 mpsII/063 mps II/063 Kłys Jan Etos rodziny chrześcijańskiej na tle prądów umysłowych okresu przedtrydenckiego b.d. 1988 historyczna 493
929 mpsII/064 mps II/064 Borkowska Małgorzata OSB Słownik klasztorów mniszek reguły św. Benedykta w Polsce b.d. b.d. historyczna 229
930 mpsII/065 mps II/065 Dziuba Andrzej ks. Publikacje ks. dr Andrzeja Dziuby b.d. b.d. historyczna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 <62> 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone