Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
916 mps II/050/32 mpsII/050/32 Dominik Jan Włodzimierz Czacki 1834-1888. b.d. 1976 historyczna 23 Narzym Zeszyt Materiałów Nr 32
917 mps II/050/34 mpsII/050/34 Dominik Jan Włodzimierz Czacki 1834-1888. b.d. 1977 historyczna 24 Narzym Zeszyt Materiałów Nr 34
918 mps II/050/35 mpsII/050/35 Dominik Jan Włodzimierz Czacki 1834-1888. b.d. 1977 historyczna 22 Narzym Zeszyt Materiałów Nr 35
919 mps II/050/36 mpsII/050/36 Dominik Jan Włodzimierz Czacki 1834-1888. b.d. 1977 historyczna 25 Narzym Zeszyt Materiałów Nr 36
920 mps II/050/37 mpsII/050/37 Dominik Jan Papież Pius IX a Polska - w świetle relacji Wł. Czackiego b.d. 1975 historyczna 47 papież Narzym Zeszyt Materiałów. nr 37
921 mps II/050/38 mpsII/050/38 Dominik Jan Włodzimierz Czacki 1834-1888.Epistolarz VII b.d. 1977 b.d. 24 Narzym Zeszyt Materiałów. nr 38
922 mps II/050/41 mpsII/050/41 Dominik Jan Włodzimierz Czacki: Rzym i Polska c.d. II (Kongres Wiedeński 1814-1815) b.d. 1977 historyczna 28 Narzym Zeszyt Materiałów Nr 41
923 mps II/051 mpsII/051 Błażejewski Feliks Kronika parafii farnej w Krotoszynie p.w. św. Jana Chrzciciela b.d. 1977 historyczna 204 Krotoszyn
924 mps II/052 mpsII/052 Łęczyński Antoni Tym co zginęli za Ojczyznę b.d. 1975 historyczna Śmigiel zdjęcia i materiały archiwalne dotyczące okresu okupacji w Śmiglu
925 mps II/053 mpsII/053 Dzieło Dzieło miłosierdzia chrześcijańskiego (Polskie duchowieństwo katolickie a Żydzi w latach okupacji hitlerowskiej) b.d. 1968 historyczna 141 Warszawa (ChSS)
926 mps II/054 mpsII/054 Picewicz Mikołaj Wielkość w prostocie - wspomnienia o śp. biskupie Adamie Sawickim administratorze apostolskim w Białymstoku b.d. b.d. historyczna b.d. pseud. Picewicz Mikołaj - Regina Jeżewska
927 mps II/055 mpsII/055 Kościół Kościół katolicki wobec węzłowych problemów Polski XIX i XX. b.d. 1968 historyczna 289 Warszawa
928 mps II/056 mpsII/056 Dusza Tadeusz Dawne dzieje parafii Kiszewo b.d. 1978 historyczna 28 Parafia Bąblin
929 mps II/057 mpsII/057 Kronika Kronika Opactwa Lubińskiego b.d. b.d. historyczna 282 Zgromadzenia b.d.
930 mps II/058 mpsII/058 Honorat O.OFMC Działalność społeczna O. Honorata OFMCap b.d. b.d. historyczna 144 Duchowieństwo b.d.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 <62> 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone