Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
901 mps II/040-2 mpsII/040-2 Udział Udział duchowieństwa katolickiego w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 b.d. 1967 historyczna Warszawa Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne Regionalne materiały problemowe
902 mps II/041 mpsII/041 Pieprzycki Lutosław Sacra Imago Thaumaturga Beatissimae Mariae Virginis tit. "Domine Nostrae Poznaniensis Miraculis Praepotentis atque Praeclarae" culta b.d. 1968 historyczna 167 Poznań
903 mps II/042 mpsII/042 Bernatek Ludomir Jan Rafał Chyliński franciszkanin b.d. 1969 historyczna 171 Warszawa
904 mps II/044-1 mpsII/044-1 Adamski Stanisław Z życia i publicznej działalności biskupa Stanisława Adamskiego b.d. 1949 historyczna 36 Duchowieństwo Katowice Odpowiedź bpa Adamskiego na zarzuty stawiane przez Rząd Polski w 1949 r.
905 mps II/044-2 mpsII/044-2 Adamski Stanisław bp Z życia i publicznej działalności biskupa Stanisława Adamskiego b.d. 1949 historyczna 36 Katowice Odpowiedź bpa Adamskiego na zarzuty stawiane przez Rząd Polski w 1949 r.
906 mps II/045 mpsII/045 Świerk Alfred Przyczynki do dziejów rzymsko-katolickiej parafii św. Apostołów Piotra iPawła w Sierakowie Śląskim b.d. 1961 historyczna 175 Wrocław
907 mps II/046 mpsII/046 Kornacka Maria Manfreda Sługa Boży Edmund Bojanowski założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Maryi 1814-1971 b.d. 1963 historyczna 313 Pleszew
908 mps II/047 mpsII/047 Erectio Erectio Ecclesiae et Conventus P. Prum Reformatorum in Osieczna et reparationes maiores ab initio Fundationis ad A.D.1809 (odpis kroniki Kościoła I Konwentu w Osiecznej) b.d. b.d. historyczna Osieczna
909 mps II/048 mpsII/048 Błażejewski Feliks Res Dei gestae per crotosinenses czyli spis księży wywodzący się rodem czy maturą z Krotoszyna b.d. 1977 historyczna 201 Duchowieństwo Krotoszyn
910 mps II/049 mpsII/049 Katerlak Jerzy Stanisław Józef Hozjusz biskup poznański 1733-1738 b.d. b.d. historyczna 100 Duchowieństwo Poznań?
911 mps II/050/09 mpsII/050/09 Dominik Jan Włodzimierz Czacki 1834-1888. b.d. 1974 historyczna 28 Narzym Zeszyt Materiałów Nr 9
912 mps II/050/10 mpsII/050/10 Dominik Jan Włodzimierz Czacki 1834-1888 b.d. 1975 historyczna 25 Narzym Zeszyt Materiałów Nr 10
913 mps II/050/11 mpsII/050/11 Dominik Jan Włodzimierz Czacki 1834-1888. b.d. 1975 historyczna 13 Narzym Zeszyt Materiałów Nr 11
914 mps II/050/12 mpsII/050/12 Dominik Jan Włodzimierz Czacki 1834-1888. b.d. 1975 historyczna 17 Narzym Zeszyt Materiałów Nr 12
915 mps II/050/28 mpsII/050/28 Dominik Jan Włodzimierz Czacki. W przededniu Soboru II (ciąg dalszy). b.d. b.d. historyczna b.d. Zeszyt Materiałów Nr 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 <61> 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone