Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
91 mpsI/091 mps I/091 Dąbrowski Witold Wkład duchowieństwa w dzieło Konstytucji 3 Maja 1791 r. ATK 1983 magisterska 112 duchowieństwo
92 mpsI/092 mps I/092 Nazaruk Wiesław Apostolska działalność Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Kanadzie na podstawie analizy miesięcznika "Oblat Niepokalanej" PWT 1984 magisterska 70 zgromadzenia
93 mpsI/093 mps I/093 Harmaciński Roman Kursy przygotowujące katechetów w diecezji gorzowskiej w latach 1949-1972 ATK 1984 doktorska 319 katechetyczna
94 mpsI/094 mps I/094 Pomin Jan Dzieje parafii pw. św. Piotra i Pawła w Toruniu-Podgórzu w latach 1918-1939 PWT 1984 magisterska 112 parafia
95 mpsI/095 mps I/095 Maj Danuta Zofia Odnowienie w XX wieku kultu św. Pięciu Braci Męczenników w Polsce ATK 1984 magisterska 78 święci
96 mpsI/096 mps I/096 Lis Marek Wpływ Kościoła na budzenie świadomości narodowej Polaków (1253-1333) ATK 1984 magisterska 102 dzieje kościoła
97 mpsI/097 mps I/097 Kochaniewicz Bogusław Cheironomiczny fragment MS 36 z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu UAM 1984 magisterska 139 archiwum
98 mpsI/098 mps I/098 Łukowiak Tadeusz Dzieje parafii p.w. św. Walentego w Pakosławiu w latach 1870-1939 PWT 1984 magisterska 114 parafia
99 mpsI/099 mps I/099 Rybacki Mariusz Dzieje parafii farnej p.w. św. Małgorzaty w Gostyniu w latach 1886-1939 PWT 1984 magisterska 123 parafia
100 mpsI/100 mps I/100 Całka Bogdan SJ Zawarcie i zerwanie porozumienia między Episkopatem a Rządem PRL (1950-1953) Bobolanum 1984 magisterska 137 dzieje kościoła
101 mpsI/101 mps I/101 Cieślak Izabela Historia parafii p.w. Świętej Trójcy w Noskowie od 1827 do 1982 roku WT UAM 2000 magisterska 103 parafia
102 mpsI/102 mps I/102 Majchrzak Józef Historia parafii p.w. św. Wawrzyńca w Pniewach w latach 1858-1939 PWT 1984 magisterska 148 parafia
103 mpsI/103 mps I/103 Olejniczak Jerzy Jarosław Dzieje parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem św. Mikołaja w Krobi na przestrzeni lat 1900-1940 PWT 1984 magisterska 318 parafia
104 mpsI/104 mps I/104 Wilk Stanisław Administracja Archidiecezji Gnieźnieńskiej w latach 1918-1939 KUL 1982 doktorska 435 + XVI diecezja
105 mpsI/105 mps I/105 Rzepecki Roman Materiały bibliograficzne do pobytu kard. A. Hlonda, zawarte w "Acta Hlondiana", od 31.VIII.1939 do 10.VI.1940 r. WSD Tow. Salezj. 1980 praca z ćwiczeń metodol. IV + 63 duchowieństwo
1 2 3 4 5 6 <7> 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone