Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
886 mpsII/033 mps II/033 Dratwa Bolesław Górzyca Odrzańska na tle dziejów Ziemi Lubuskiej b.d. 1983 historyczna 158
887 mpsII/034 mps II/034 Dratwa Bolesław Zarys dziejów parafii Wilkowo Polskie b.d. 1984 historyczna 94 Parafia
888 mpsII/035 mps II/035 Dratwa Bolesław ks. Zapiski i notatki z lat 1937 do lutego 1947 b.d. b.d. historyczna 83
889 mpsII/036 mps II/036 Porankiewicz Walerian ks. Przemówienia i listy b.d. 1984 historyczna 68 Zebrał ks. Bolesław Dratwa
890 mpsII/037 mps II/037 Hanyż Andrzej Kościół w Kotłowie 1108-1959 b.d. 1959 historyczna 110 Parafia Kopia: Kotłów 1985
891 mpsII/038 mps II/038 Gaschler Norbert Die Umsiedlung im Herbst 1940 und ihre Folgen fuer die Katholiken und ihre Priester aus Bessarabien, der Bukowina und der Dobrudscha b.d. 1980 historyczna 54
892 mpsII/039 mps II/039 Rudnicka-Kruszewska H. Wincenty Lessel, pedagog okresu przedszopenowskiego b.d. 1963 historyczna
893 mpsII/040-2 mps II/040-2 Udział Udział duchowieństwa katolickiego w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 b.d. 1967 historyczna Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne Regionalne materiały problemowe
894 mpsII/041 mps II/041 Pieprzycki Lutosław Sacra Imago Thaumaturga Beatissimae Mariae Virginis tit. "Domine Nostrae Poznaniensis Miraculis Praepotentis atque Praeclarae" culta b.d. 1968 historyczna 167
895 mpsII/042 mps II/042 Bernatek Ludomir Jan Rafał Chyliński franciszkanin b.d. 1969 historyczna 171
896 mpsII/044-1 mps II/044-1 Adamski Stanisław Z życia i publicznej działalności biskupa Stanisława Adamskiego b.d. 1949 historyczna 36 Duchowieństwo Odpowiedź bpa Adamskiego na zarzuty stawiane przez Rząd Polski w 1949 r.
897 mpsII/044-2 mps II/044-2 Adamski Stanisław bp Z życia i publicznej działalności biskupa Stanisława Adamskiego b.d. 1949 historyczna 36 Odpowiedź bpa Adamskiego na zarzuty stawiane przez Rząd Polski w 1949 r.
898 mpsII/045 mps II/045 Świerk Alfred Przyczynki do dziejów rzymsko-katolickiej parafii św. Apostołów Piotra iPawła w Sierakowie Śląskim b.d. 1961 historyczna 175
899 mpsII/046 mps II/046 Kornacka Maria Manfreda Sługa Boży Edmund Bojanowski założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Maryi 1814-1971 b.d. 1963 historyczna 313
900 mpsII/047 mps II/047 Erectio Erectio Ecclesiae et Conventus P. Prum Reformatorum in Osieczna et reparationes maiores ab initio Fundationis ad A.D.1809 (odpis kroniki Kościoła I Konwentu w Osiecznej) b.d. b.d. historyczna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 <60> 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone