Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
856 mps I/753/2-3 mpsI/753/2-3 Brzozowski Henryk, ks. Cor Zabytkowe monstrancje eucharystyczne powstałe od XV wieju do połowy XX wieku zachowane w granicach Archidiecezji Poznańskiej i ich problematyka konserwatorska. Katalog Nr 1-237. prof. UKSW, dr hab.. Christine Moisan-Jablonski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2014 doktorska 474 monstrancje, konserwacja Warszawa, Archidiecezja Poznańska Tom 2 z 3
857 mps I/753/3-3 mpsI/753/3-3 Brzozowski Henryk, ks. Cor Zabytkowe monstrancje eucharystyczne powstałe od XV wieju do połowy XX wieku zachowane w granicach Archidiecezji Poznańskiej i ich problematyka konserwatorska. Katalog Nr 238-474. prof. UKSW, dr hab.. Christine Moisan-Jablonski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2014 doktorska 474 monstrancje, konserwacja Warszawa, Archidiecezja Poznańska Tom 3 z 3
858 mps II/001 mpsII/001 Bar Joachim Roman Nowy wykaz odpustów b.d. 1969 historyczna 21 Warszawa
859 mps II/002 mpsII/002 Baron J. Kwestie wybrane z prawa zakonnego b.d. 1951 historyczna 39 b.d.
860 mps II/003 mpsII/003 Fischer Balthasar Die pastoralen Anliegen der Liturgie-Konstitution. Liturgischer Kongres Berlin b.d. 1965 historyczna 8 Berlin
861 mps II/004 mpsII/004 Mueller Otfried Die Ecclesiologie der Constitutio de Sacra Liturgia des II Vatikanischen Konzils. Liturgischer Kongress Berlin b.d. 1965 historyczna 13 Berlin
862 mps II/005-1 mpsII/005-1 Pirożyński marian List-recenzja do "Tygodnika Powszecgnego" w sprawie artyk. J. Mitkowskiego nt. Obrony Jasnej Góry b.d. 1955 historyczna 4 Gliwice
863 mps II/005-2 mpsII/005-2 Pirożyński marian List-recenzja do "Tygodnika Powszecgnego" w sprawie artyk. J. Mitkowskiego nt. Obrony Jasnej Góry b.d. 1955 historyczna 4 Gliwice
864 mps II/006 mpsII/006 Boehm Jan Kształcenie organistów dla potrzeb ruchu polskiego na Powiślu i Warmii w okresie po plebiscycie b.d. 1979 historyczna 36 Olsztyn
865 mps II/007 mpsII/007 Błażejewski Feliks ks. Dzieje kościoła po-trynitarskiego i parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Krotoszynie b.d. 1980 historyczna IV,117 Krotoszyn
866 mps II/008 mpsII/008 Knie Henryk Grobowce pierwszych Piastów w katedrze poznańskiej oraz legenda o Bolesławie Chrobrym na tle pochowku i architektury we wczesnym średniowieczu b.d. b.d. historyczna b.d. bez r. i m.
867 mps II/009 mpsII/009 Szostkiewicz Zbigniew ks. Ks. Zygmunt Szczęsny Feliński arcybiskup metropolita warszawski 1822-1895 b.d. b.d. historyczna 13 b.d.
868 mps II/010 mpsII/010 Śniatała Stanisław ks. Dobrzyca - monografia historyczna b.d. 1952 historyczna 113 Dobrzyca
869 mps II/011 mpsII/011 Stablewski Stefan Florjan Arcybiskup Gnieźnieńsko-Poznański b.d. 1951 historyczna 21 Duchowieństwo Kraków
870 mps II/012 mpsII/012 Gierliński Jan ks. Kościół parafialny w Kwilczu - monografia parafii b.d. 1951 historyczna 122 Parafia Poznań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 <58> 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone