Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
841 mps I/740 mpsI/740 Kowalska Monika Cmentarze katolickie Głuszyny w Poznaniu UAM Wydz. Hist. 2008 magisterska 94 Cmentarze Poznań
842 mps I/741 mpsI/741 Tyszkiewicz Renata Źródła do dziejów Kargowej Uniw. Zielonogórski 2009 magisterska 127 Historia Zielona Góra
843 mps I/742/1-2 mpsI/742/1-2 Lewandowska Jolanta Rola i działalność zgromadzeń zakonnych na rzecz zachowania tożsamości narodowej wśród Polaków za granicą w XX wieku Akademia Bydgoska 2005 doktorska 331,332-41 Zakony Bydgoszcz 1: Praca
844 mps I/742/2-2 mpsI/742/2-2 Lewandowska Jolanta Rola i działalność zgromadzeń zakonnych na rzecz zachowania tożsamości narodowej wśród Polaków za granicą w XX wieku Akademia Bydgoska 2005 doktorska 331,332-41 Zakony Bydgoszcz 2: Aneksy
845 mps I/743 mpsI/743 Dworacki Roman Ks. Prałat Albin Jakubczak 1907 - 1978: Życie i działalność Papieski Wydz.Teol.UAM 1992 magisterska 205 duchowieństwo Poznań praca pod kier. Ks.dra Konrada Lutyńskiego
846 mps I/744 mpsI/744 Chrystowska Bogumiła Dzwon niedzielny /1924 - 1939/: Monografia czasopisma b.d. 1975 magisterska 83 czasopisma Lublin
847 mps I/745 mpsI/745 Ciesielski Henryk Problematyka teologiczna laikatu w polskiej publicystzce soborowej /1939 - 1967/ b.d. 1968 licencjacka 38 teologia Warszawa
848 mps I/746 mpsI/746 Rodewald Marek Historia kościoła i parafii pw.św.Katarzyny we Wronkachw świetle wizytacji duszpasterskich okresu staropolskiego UAM 2002 magisterska 107 parafia Poznań praca pod kier. ks.dra Konrada LutyNskiego
849 mps I/747 mpsI/747 Lutyński Konrad Poznańska Kapituła Katedralna w XVI wieku: Organizacja i majątek b.d. 1982 doktorska 364 Kuria Lublin
850 mps I/748 mpsI/748 Wronkowska Sonia Missa C ex Creatione Mundi. Analiza i edycja źródłowa UAM 2012 licencjacka 39; 53 k.n Msza - muzyka Poznań
851 mps I/749 mpsI/749 Lisiecka Olga Missa ex D Franciska Xaverego Brixego UAM 2012 licencjacka 52; 44 k.n Msza - muzyka Poznań
852 mps I/750 mpsI/750 Targoński Krzysztof Dwie nieznane symfonie Jana Engla [+1788] warszawskiego kapelana Uniw. Muzyczny F.Chopina 2011 magisterska 116 muzyka Warszawa
853 mps I/751 mpsI/751 Raczkowska Justyna Missa in D Wojciecha Dankowskiego. Analiza i wydanie źródłowo - krytyczne UAM 2012 magisterska 75; 121 k. Msza - muzyka Poznań
854 mps I/752 mpsI/752 Głuchowski Tomasz Organy miasta Krotoszyna - historia i stan obecny st. Wykł. Klemens Kaminski Akademia Muzyczna 2002 dyplomowa 94 muzyka Wrocław, Krotoszyn
855 mps I/753/1-3 mpsI/753/1-3 Brzozowski Henryk, ks. COr Zabytkowe monstrancje eucharystyczne powstałe od XV wieju do połowy XX wieku zachowane w granicach Archidiecezji Poznańskiej i ich problematyka konserwatorska prof. UKSW, dr hab.. Christine Moisan-Jablonski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2014 doktorska 378 monstrancje, konserwacja Warszawa, Archidiecezja Poznańska Tom 1 z 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 <57> 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone