Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
841 mpsI/746 mps I/746 Rodewald Marek Historia kościoła i parafii pw.św.Katarzyny we Wronkachw świetle wizytacji duszpasterskich okresu staropolskiego UAM 2002 magisterska 107 parafia praca pod kier. ks.dra Konrada LutyNskiego
842 mpsI/747 mps I/747 Lutyński Konrad Poznańska Kapituła Katedralna w XVI wieku: Organizacja i majątek b.d. 1982 doktorska 364 Kuria
843 mpsI/748 mps I/748 Wronkowska Sonia Missa C ex Creatione Mundi. Analiza i edycja źródłowa UAM 2012 licencjacka 39; 53 k.n Msza - muzyka
844 mpsI/749 mps I/749 Lisiecka Olga Missa ex D Franciska Xaverego Brixego UAM 2012 licencjacka 52; 44 k.n Msza - muzyka
845 mpsI/750 mps I/750 Targoński Krzysztof Dwie nieznane symfonie Jana Engla [+1788] warszawskiego kapelana Uniw. Muzyczny F.Chopina 2011 magisterska 116 muzyka
846 mpsI/751 mps I/751 Raczkowska Justyna Missa in D Wojciecha Dankowskiego. Analiza i wydanie źródłowo - krytyczne UAM 2012 magisterska 75; 121 k. Msza - muzyka
847 mpsI/752 mps I/752 Głuchowski Tomasz Organy miasta Krotoszyna - historia i stan obecny st. Wykł. Klemens Kaminski Akademia Muzyczna 2002 dyplomowa 94 muzyka Krotoszyn
848 mpsI/753/1-3 mps I/753/1-3 Brzozowski Henryk, ks. COr Zabytkowe monstrancje eucharystyczne powstałe od XV wieju do połowy XX wieku zachowane w granicach Archidiecezji Poznańskiej i ich problematyka konserwatorska prof. UKSW, dr hab.. Christine Moisan-Jablonski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2014 doktorska 378 monstrancje, konserwacja Archidiecezja Poznańska Tom 1 z 3
849 mpsI/753/2-3 mps I/753/2-3 Brzozowski Henryk, ks. Cor Zabytkowe monstrancje eucharystyczne powstałe od XV wieju do połowy XX wieku zachowane w granicach Archidiecezji Poznańskiej i ich problematyka konserwatorska. Katalog Nr 1-237. prof. UKSW, dr hab.. Christine Moisan-Jablonski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2014 doktorska 474 monstrancje, konserwacja Archidiecezja Poznańska Tom 2 z 3
850 mpsI/753/3-3 mps I/753/3-3 Brzozowski Henryk, ks. Cor Zabytkowe monstrancje eucharystyczne powstałe od XV wieju do połowy XX wieku zachowane w granicach Archidiecezji Poznańskiej i ich problematyka konserwatorska. Katalog Nr 238-474. prof. UKSW, dr hab.. Christine Moisan-Jablonski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2014 doktorska 474 monstrancje, konserwacja Archidiecezja Poznańska Tom 3 z 3
851 mpsII/001 mps II/001 Bar Joachim Roman Nowy wykaz odpustów b.d. 1969 historyczna 21
852 mpsII/002 mps II/002 Baron J. Kwestie wybrane z prawa zakonnego b.d. 1951 historyczna 39
853 mpsII/003 mps II/003 Fischer Balthasar Die pastoralen Anliegen der Liturgie-Konstitution. Liturgischer Kongres Berlin b.d. 1965 historyczna 8
854 mpsII/004 mps II/004 Mueller Otfried Die Ecclesiologie der Constitutio de Sacra Liturgia des II Vatikanischen Konzils. Liturgischer Kongress Berlin b.d. 1965 historyczna 13
855 mpsII/005-1 mps II/005-1 Pirożyński marian List-recenzja do "Tygodnika Powszecgnego" w sprawie artyk. J. Mitkowskiego nt. Obrony Jasnej Góry b.d. 1955 historyczna 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 <57> 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone