Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
796 mpsI/702 mps I/702 Łukaszewicz Anna Historia parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie w latach 1945-1972 WT UAM 2001 magisterska 101 Parafia
797 mpsI/703 mps I/703 Szwarc Małgorzata Akcja Katolicka w parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu do 1939 r. WT UAM 2001 magisterska 112 Stowarzyszenia
798 mpsI/704 mps I/704 Kumorek Halina Ksiądz Józef Andrasz (1891-1963) jako propagator idei poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa WT UAM 2001 magisterska 102 Duchowieństwo
799 mpsI/705 mps I/705 Kruszakin Marzena Historia Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w latach 1990-2000 WT UAM 2001 magisterska 123 Caritas
800 mpsI/706 mps I/706 Domińczak Józef Kuracja katolicka św. Pawła w Drawsku Pomorskim w latch 1925-1945 UAM 2001 magisterska 55 Parafia il.
801 mpsI/707 mps I/707 Sędłak Justyna Obraz historyczno-statystyczny parafii w Mórkowie w latach 1918-1977 WT UAM 2001 magisterska 106 Parafia il.
802 mpsI/708 mps I/708 Stefańska Małgorzata Dzieje parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie w latch 1918-1939 WT UAM 2001 magisterska 79 Parafia il.
803 mpsI/709 mps I/709 Żmuda Adam Jan Dzieje parafii p.w. św. Barbary w Karminie WT UAM 2002 magisterska 122 Parafia fot.kolor.
804 mpsI/710 mps I/710 Kaczmarek Wiesław Cystersi w polityce księcia Władysława Odonica PWT 1997 magisterska 79 Zgromadzenia
805 mpsI/711 mps I/711 Krążek Andrzej Ostrowska wspólnota parafialna okresu międzywojennego w świetle lokalnej prasy PWT 1998 magisterska 127 Parafia
806 mpsI/712 mps I/712 Wyszyńska Justyna Dzieje parafii pod wezwaniem św. Marcina w Żoniu w latach 1945-2000 WT UAM 2002 magisterska 84 Parafia il.
807 mpsI/713 mps I/713 Piechowski Witold Grzegorz Ewangelicka gmina wyznaniowa w Barcinie w XIX wieku na tle historii Pomorza Zachodniego WT UAM b.d. magisterska 113 Ewangelicy
808 mpsI/714 mps I/714 Mikołajczak Dorota Kościelne organizacje świeckich w parafii p.w. świętego Mikołaja w Krzywiniu od końca XVI do początku XX wieku WT UAM 2002 magisterska 87 Parafia
809 mpsI/715 mps I/715 Szmajs Danuta Historia parafii p.w. św. Mikołaja w Janowcu Wilekopolskim od jej powstania do roku 1939 WT UAM 2002 magisterska 119 Parafia fot.
810 mpsI/716 mps I/716 Potaczała Genowefa s. Archiwum kościoła w Chojnicy-Morasko. Inwentarz zbioru z lat 1894-1958 UAM 2002 magisterska 202,3 Parafia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 <54> 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone