Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
796 mps I/696 mpsI/696 Hippner Justyna Dzieje klasztoru Franciszkanów-Reformatów w Miejskiej Górce w latach 1621-1830 WT UAM 2001 magisterska Zgromadzenia Poznań il.kolor.
797 mps I/697 mpsI/697 Bosy Barbara Odrodzenie Ordynariatu Polowego i życie religijne żołnierzy Wojska Polskiego w latach 1991-1997 WT UAM 2001 magisterska 184 życie religijne Poznań ilustracje kolorowe
798 mps I/698 mpsI/698 Więcek Tomasz Katolicka Szkoła Społeczna w Poznaniu 1926-1939 UMK 2001 magisterska 56 szkolnictwo Toruń il.
799 mps I/699 mpsI/699 Nawrot Tadeusz Budownictwo sakralne i parafialne w parafii rzymsko-katolickiej św. Antoniego Padewskiego w Mścicach (1983-1995) WT UAM 2001 magisterska 87 Parafia Poznań +plany
800 mps I/700 mpsI/700 Szeszko Marzenna Współistnienie i dialog między chrześcijanami i Zydami w Hiszpanii w XIII wieku WT UAM 2001 magisterska 91 ekumenizm Poznań mapki
801 mps I/701 mpsI/701 Rasmus Artur Historia kościoła św. Jana Chrzciciela w Szczecinie (1890-2000) WT UAM 2001 magisterska 112 Parafia Poznań il.
802 mps I/702 mpsI/702 Łukaszewicz Anna Historia parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie w latach 1945-1972 WT UAM 2001 magisterska 101 Parafia Poznań
803 mps I/703 mpsI/703 Szwarc Małgorzata Akcja Katolicka w parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu do 1939 r. WT UAM 2001 magisterska 112 Stowarzyszenia Poznań
804 mps I/704 mpsI/704 Kumorek Halina Ksiądz Józef Andrasz (1891-1963) jako propagator idei poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa WT UAM 2001 magisterska 102 Duchowieństwo Poznań
805 mps I/705 mpsI/705 Kruszakin Marzena Historia Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w latach 1990-2000 WT UAM 2001 magisterska 123 Caritas Poznań
806 mps I/706 mpsI/706 Domińczak Józef Kuracja katolicka św. Pawła w Drawsku Pomorskim w latch 1925-1945 UAM 2001 magisterska 55 Parafia Poznań il.
807 mps I/707 mpsI/707 Sędłak Justyna Obraz historyczno-statystyczny parafii w Mórkowie w latach 1918-1977 WT UAM 2001 magisterska 106 Parafia Poznań il.
808 mps I/708 mpsI/708 Stefańska Małgorzata Dzieje parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie w latch 1918-1939 WT UAM 2001 magisterska 79 Parafia Poznań il.
809 mps I/709 mpsI/709 Żmuda Adam Jan Dzieje parafii p.w. św. Barbary w Karminie WT UAM 2002 magisterska 122 Parafia Poznań fot.kolor.
810 mps I/710 mpsI/710 Kaczmarek Wiesław Cystersi w polityce księcia Władysława Odonica PWT 1997 magisterska 79 Zgromadzenia Poznań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 <54> 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone