Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
76 mps I/075-1 mpsI/075-1 Pawlicki Krzysztof Wkład Miesięcznika Kościelnego "Unitas" w rozwój nauk teologicznych w Polsce 1900-1914 PWT 1983 licencjacka 198 czasopisma Poznań
77 mps I/075-2 mpsI/075-2 Pawlicki Krzysztof Wkład Miesięcznika Kościelnego "Unitas" w rozwój nauk teologicznych w Polsce 1900-1914 PWT 1983 licencjacka 198 czasopisma Poznań
78 mps I/076 mpsI/076 Migała Andrzej Przemyski Kwartalnik "Przyjaciel Chrześcijańskiej Prawdy" na usługach historii Kościoła ATK 1983 magisterska 89 czasopisma Warszawa
79 mps I/077 mpsI/077 Rycerski Piotr Graduale de tempore Jana Łaskiego w świetle tradycji polskiej i europejskiej.Studium źrodłoznawcze ATK 1983 doktorska 180 graduał Warszawa
80 mps I/078-1 mpsI/078-1 Walachowski Grzegorz Parafia p.w. św. Jadwigi w Brennie w latach 1827-1942 PWT 1983 magisterska 90 parafia Poznań
81 mps I/078-2 mpsI/078-2 Walachowski Grzegorz Parafia p.w. św. Jadwigi w Brennie w latach 1827-1942 PWT 1983 magisterska 90 parafia Poznań
82 mps I/079 mpsI/079 Michalski Adam Dzieje duszpasterstwa i katechizacji głuchoniemych w diecezji katowickiej do roku 1982 ATK 1988 magisterska 67 duszpasterstwo Katowice-Warszawa
83 mps I/080 mpsI/080 Wiatrowski Stanisław Kościelne stosunki Polski i Stolicy Apostolskiej w latach 1092-1167 PWT 1983 magisterska 49 Polska a Stolica Apost. Poznań
84 mps I/081 mpsI/081 Sas Zbigniew Pius X w wielkopolskich czasopismach katolickich z lat 1903-1939 PWT 1983 magisterska 135 papież Poznań
85 mps I/082 mpsI/082 Dziagiel Józef Popularyzacja historii Kościoła w tygodniku "Głos Katolicki" PWT 1983 magisterska 66 czasopisma Poznań
86 mps I/083 mpsI/083 Prostak Wojciech Parafia p.w. św. Jana Chrzcieciela w Międzychodzie (1872-1945) PWT 1983 magisterska 418 parafia Poznań
87 mps I/084 mpsI/084 Grajek Janusz Rozwój sieci parafialnej miasta Bydgoszczy w latach 1924-1982 PWT 1983 magisterska 73 parafia Gniezno
88 mps I/085 mpsI/085 Morasz Tomasz Zasadnicze linie posługi duszpasterskiej księdza Aleksandra Fedorowicza PWT 1983 magisterska 79 duchowieństwo Poznań
89 mps I/086 mpsI/086 Guździoł Eugeniusz wakat - Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej w Wierzbnie w latach 1948-1978 PWT 1983 magisterska 142 parafia Poznań Brak egzemplarza
90 mps I/087 mpsI/087 Dziagiel Józef Popularyzacja historii Kościoła w tygodniku "Głos Katolicki" PWT 1983 magisterska 65 czasopisma Poznań
1 2 3 4 5 <6> 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone