Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
721 mps I/624/3-3 mpsI/624/3-3 Banaszak Marian Poselstwa obediencyjne w latach 1534-1605. Cz.1:Struktura i działalność poselstw obediencyjnych.Cz.2:Dzieje poselstw polskich.Cz.3:Poselstwa monarchów i republik b.d. 1971 b.d. p.Uwagi Poznań Cz.3:524-802
722 mps I/625 mpsI/625 Dolski Zbigniew Dzieje parafii św. Jóżefa w Bydgoszczy PWT 1999 seminaryjna 134 Parafia Bydgoszcz il.
723 mps I/626 mpsI/626 Podgórniak Janina Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne (1973-1995) - jako źródło historyczne WIWR 1999 magisterska 133 Czasopisma Koszalin
724 mps I/627 mpsI/627 Cieślak Justyna Świadek urzędowy zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym (ewolucja zagadnienia i aktualne normy) PWT 1996 magisterska 67 sakramenty Poznań
725 mps I/628 mpsI/628 Olejniczak Justyna Obraz historyczno-statystyczny parafii Łowyń w latach 1945-1995 PWT 1998 magisterska 66 Parafia Poznań il.
726 mps I/629-1 mpsI/629-1 Kusz P. "Dzieje parafii w Starymgrodzie" PWT 1996 magisterska 183 Parafia Poznań brak str.tytułowej- tytuł domniemany
727 mps I/629-2 mpsI/629-2 Kusz P. "Dzieje parafii w Starymgrodzie" PWT 1996 magisterska 183 Parafia Poznań brak str.tytułowej- tytuł domniemany, brudnopis
728 mps I/630 mpsI/630 Zaklika Grzegorz Staż duszpasterski arcybiskupów poznańskich XIX wieku ASD 1968 seminaryjna 33 Duchowieństwo Poznań nlb. 12
729 mps I/631 mpsI/631 Nykiel Krzysztof Martyrologium duchowieństwa diecezjalnego w Łodzi w latach 1939-1945 b.d. 1990 magisterska 104 Duchowieństwo Łódź-Warszawa
730 mps I/632 mpsI/632 Różański Henryk Działalność księdza Antoniego Stychla w parafii farnej w Poznaniu 1896-1935 ASD 1972 b.d. Duchowieństwo Poznań
731 mps I/633 mpsI/633 Jarzembowski Jan Księża i ich działalność w parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Nietrzanowie w latach 1796-1851 AST 1971 seminaryjna 18 Parafia Poznań
732 mps I/634 mpsI/634 Lamenta Bogusław I Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla w Poznaniu 25-29 VI 1937 (Aspekt duszpasterski) ASD 1968 seminaryjna 24 Kongersy Poznań
733 mps I/635 mpsI/635 Makowski Ryszard Nabożeństwo do matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kolegiacie Poznańskiej jako kontynuacja kultu maryjnego ASD 1969 seminaryjna 41 kult maryjny Poznań
734 mps I/636 mpsI/636 Kaczmarek Katarzyna Źródła do dziejów kościoła i parafii Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu IP-A 1999 licencjacka 65 Parafia Kalisz il.
735 mps I/637 mpsI/637 Wciórka Adam Dzieje parafii Brzesko w latach 1951-1995 WT UAM 1999 magisterska 69 Parafia Poznań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 <49> 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone