Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
706 mpsI/616 mps I/616 Pioch Jerzy Działalność księży w parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie w latach 1794-1992 AST 1970 seminaryjna 60 Duchowieństwo
707 mpsI/617 mps I/617 Brasse Stanisław Działalność Redemptorystów w Głogowie w latach 1946-1951 WT UAM 1999 magisterska 101 Zgromadzenia
708 mpsI/618 mps I/618 Skubiszak Florian Księża i ich działalność w parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Kostrzynie w latach 1798-1850 AST 1971 seminaryjna 33 Parafia
709 mpsI/619 mps I/619 Skalski Paweł Historiografia polska Zakonu Joannitów na ziemiach polskich ATK 1992 magisterska 130 Zakony
710 mpsI/620 mps I/620 Janczak Robert Ruch Pomocników Matki Kościoła PWT 1995 magisterska 76 Stowarzyszenia
711 mpsI/621 mps I/621 Fołczyński Tadeusz Księża i ich działalność w parafii p.w. św. Marcina w Odolanowie w latach 1809-1856 AST 1971 magisterska 34 Duchowieństwo
712 mpsI/622 mps I/622 Maj Danuta Dzieje kościelne Ostrowa Wielkopolskiego od 1400-1990 ATK 1992 doktorska 281 historia
713 mpsI/623 mps I/623 Jamrozińska Grażyna Rzymsko-katolicka parafia p.w. świętego Jana Chrzciciela w Kluczewie w latach 1945-1990 PWT 1994 magisterska 78 Parafia
714 mpsI/624/1-3 mps I/624/1-3 Banaszak Marian Poselstwa obediencyjne w latach 1534-1605. Cz.1:Struktura i działalność poselstw obediencyjnych.Cz.2:Dzieje poselstw polskich.Cz.3:Poselstwa monarchów i republik b.d. 1971 b.d. p.Uwagi Cz.1:s.184
715 mpsI/624/2-3 mps I/624/2-3 Banaszak Marian Poselstwa obediencyjne w latach 1534-1605. Cz.1:Struktura i działalność poselstw obediencyjnych.Cz.2:Dzieje poselstw polskich.Cz.3:Poselstwa monarchów i republik b.d. 1971 b.d. p.Uwagi Cz.2:236-521
716 mpsI/624/3-3 mps I/624/3-3 Banaszak Marian Poselstwa obediencyjne w latach 1534-1605. Cz.1:Struktura i działalność poselstw obediencyjnych.Cz.2:Dzieje poselstw polskich.Cz.3:Poselstwa monarchów i republik b.d. 1971 b.d. p.Uwagi Cz.3:524-802
717 mpsI/625 mps I/625 Dolski Zbigniew Dzieje parafii św. Jóżefa w Bydgoszczy PWT 1999 seminaryjna 134 Parafia il.
718 mpsI/626 mps I/626 Podgórniak Janina Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne (1973-1995) - jako źródło historyczne WIWR 1999 magisterska 133 Czasopisma
719 mpsI/627 mps I/627 Cieślak Justyna Świadek urzędowy zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym (ewolucja zagadnienia i aktualne normy) PWT 1996 magisterska 67 sakramenty
720 mpsI/628 mps I/628 Olejniczak Justyna Obraz historyczno-statystyczny parafii Łowyń w latach 1945-1995 PWT 1998 magisterska 66 Parafia il.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 <48> 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone