Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
631 mps I/540-1 mpsI/540-1 Stryburski Wiesław Historia parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Koźminie w latach 1939-1992 PWT 1993 magisterska 57 Parafia Poznań il
632 mps I/540-2 mpsI/540-2 Stryburski Wiesław Historia parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Koźminie w latach 1939-1992 PWT 1993 magisterska 57 Parafia Poznań il
633 mps I/541 mpsI/541 Jański Marek Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wolsztynie w latach 1945-1989 PWT 1996 magisterska 84 Parafia Poznań
634 mps I/542 mpsI/542 Kuś Piotr Powstanie i rozwój Kapituły Kolegiackiej w Środzie Wielkopolskiej PWT 1996 magisterska 66 Kapituła Kolegiacka Poznań
635 mps I/543 mpsI/543 Bilecka Alina s. Dzieje parafii p.w. św. Michała Archanioła w Poznaniu w latach 1932-1977 PWT 1996 magisterska 76 Parafia Poznań
636 mps I/544 mpsI/544 Morasz Wojciech Dzieje parafii w Rogalinku do roku 1977 PWT 1995 magisterska 83 Parafia Poznań
637 mps I/545 mpsI/545 Kosiba Jacek Dzieje parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach. Ksiądz Augustyn Nowotarski, proboszcz 1946-1978 PWT 1996 magisterska 84 Parafia Szczecin
638 mps I/546-1 mpsI/546-1 Szczerbań Jan Dzieje parafii w Górze 1817-1939 PWT 1996 magisterska 94 Parafia Poznań
639 mps I/546-2 mpsI/546-2 Szczerbań Jan Dzieje parafii w Górze 1817-1939 PWT 1996 magisterska 94 Parafia Poznań
640 mps I/547 mpsI/547 Nowak Mieczysław, ks. Najświętsza Maryja Panna w tajemnicy Kościoła według VIII rozdziału Konstytucji Dogmatycznej Soboru Wtykańskiego II o Kościele Wawrzyniak Franciszek, ks. prof. dr hab. Poznański Fakultet Teologiczny 1978 licencjacka 90 Dokunety Kościoła Poznań
641 mps I/548 mpsI/548 Kupka Urszula Parafia w Cerekwicy i powstanie parafii w Rokietnicy 1945-1995 Kolegium Teologiczne 1996 dyplomowa 54 Parafia Poznań
642 mps I/549 mpsI/549 Kowalczyk Halina Edukacja historyczna ludności rejencji opolskiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku ATK 1995 doktorska 310 Szkolnictwo Warszawa
643 mps I/550 mpsI/550 Schwanke Henryk Cor Udział filipinów świętogórskich w tworzeniu i wspieraniu Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Studziannie PWT 1996 magisterska 87 Zgromadzenia Poznań
644 mps I/551 mpsI/551 Rychły Paweł Dzieje parafii św. Bartłomieja w Kębłowie od XV wieku do roku 1945 PWT 1996 magisterska 89 Parafia Poznań
645 mps I/552 mpsI/552 Kamrowski Franciszek, ks. Bóg jako najwyższa miłość w pismach ks. Franciszka Sawickiego PWT 1982 licencjacka 75 teologia dogmatyczna Poznań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 <43> 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone