Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
616 mps I/527-2 mpsI/527-2 Kostrzewska Regina Dzieje parafii w Owińskach w latach 1910-1945 PWT 1995 magisterska 84 Parafia Poznań
617 mps I/528 mpsI/528 Kowalski Marek Dzieje parafii p.w. św. Floriana w Opatowie 1915-1991 PWT 1995 magisterska 158 Parafia Poznań
618 mps I/529 mpsI/529 Ludwig Paweł Problemy muzyki sakralnej po soborze watykańskim II w polskich czasopismach teologicznych WSD 1981 magisterska 89 sztuka Kazimierz Biskupi
619 mps I/530 mpsI/530 Dróżdżyński Jacek Dzieje parafii Kamionna w latach 1945-1987 PWT 1996 magisterska 69 Parafia Poznań
620 mps I/531 mpsI/531 Waśkowski Roman Dzieje parafii św. Mateusza w Zdrojach w latach 1924-1994 PWT 1996 magisterska 112 Parafia Poznań
621 mps I/532 mpsI/532 Okupniak-Hapke Grażyna Postawa W. A. Mozarta wobec muzyki kościelnej w jego nieszporach AM 1993 magisterska 145 sztuka Poznań
622 mps I/533 mpsI/533 Lorenc-Popiół Regina Wkład Jezuitów w odrodzenie potrydenckie miasta Poznania w latach 1571-1653 PWT 1996 magisterska 137 Zgromadzenia Poznań
623 mps I/534 mpsI/534 Dyguła Rafał Historia kultu maryjnego w Świeciu nad Wisłą KUL 1996 magisterska 119 kult maryjny Lublin
624 mps I/535-1 mpsI/535-1 Kościelna Dorota Działalności Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety Prowincji Poznańskiej (1946-1992) PWT 1996 magisterska 110 Zgromadzenia Poznań
625 mps I/535-2 mpsI/535-2 Kościelna Dorota Działalności Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety Prowincji Poznańskiej (1946-1992) PWT 1996 magisterska 110 Zgromadzenia Poznań
626 mps I/536-1 mpsI/536-1 Kusz Przemysław Dzieje parafii w Lusowie 1288-1990 PWT 1996 magisterska 126 Parafia Poznań
627 mps I/536-2 mpsI/536-2 Kusz Przemysław Dzieje parafii w Lusowie 1288-1990 PWT 1996 magisterska 126 Parafia Poznań
628 mps I/537 mpsI/537 Czopik Barbara Procesjonał cystersów wągrowieckich jako zabytek muzyczny (MS 259 Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie) KUL 1970 magisterska 96 Zgromadzenia Lublin
629 mps I/538 mpsI/538 Kowalski Marek Dzieje parafii p.w. św. Floriana w Opatowie 1915-1991 PWT 1995 magisterska 158 Parafia Poznań
630 mps I/539 mpsI/539 Walkowiak Danuta Historia parafii Bożego Ciała w Poznaniu w latach 1899-1939 PWT 1995 magisterska 79 Parafia Poznań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 <42> 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone