Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
616 mpsI/532 mps I/532 Okupniak-Hapke Grażyna Postawa W. A. Mozarta wobec muzyki kościelnej w jego nieszporach AM 1993 magisterska 145 sztuka
617 mpsI/533 mps I/533 Lorenc-Popiół Regina Wkład Jezuitów w odrodzenie potrydenckie miasta Poznania w latach 1571-1653 PWT 1996 magisterska 137 Zgromadzenia
618 mpsI/534 mps I/534 Dyguła Rafał Historia kultu maryjnego w Świeciu nad Wisłą KUL 1996 magisterska 119 kult maryjny
619 mpsI/535-1 mps I/535-1 Kościelna Dorota Działalności Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety Prowincji Poznańskiej (1946-1992) PWT 1996 magisterska 110 Zgromadzenia
620 mpsI/535-2 mps I/535-2 Kościelna Dorota Działalności Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety Prowincji Poznańskiej (1946-1992) PWT 1996 magisterska 110 Zgromadzenia
621 mpsI/536-1 mps I/536-1 Kusz Przemysław Dzieje parafii w Lusowie 1288-1990 PWT 1996 magisterska 126 Parafia
622 mpsI/536-2 mps I/536-2 Kusz Przemysław Dzieje parafii w Lusowie 1288-1990 PWT 1996 magisterska 126 Parafia
623 mpsI/537 mps I/537 Czopik Barbara Procesjonał cystersów wągrowieckich jako zabytek muzyczny (MS 259 Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie) KUL 1970 magisterska 96 Zgromadzenia
624 mpsI/538 mps I/538 Kowalski Marek Dzieje parafii p.w. św. Floriana w Opatowie 1915-1991 PWT 1995 magisterska 158 Parafia
625 mpsI/539 mps I/539 Walkowiak Danuta Historia parafii Bożego Ciała w Poznaniu w latach 1899-1939 PWT 1995 magisterska 79 Parafia
626 mpsI/540-1 mps I/540-1 Stryburski Wiesław Historia parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Koźminie w latach 1939-1992 PWT 1993 magisterska 57 Parafia il
627 mpsI/540-2 mps I/540-2 Stryburski Wiesław Historia parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Koźminie w latach 1939-1992 PWT 1993 magisterska 57 Parafia il
628 mpsI/541 mps I/541 Jański Marek Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wolsztynie w latach 1945-1989 PWT 1996 magisterska 84 Parafia
629 mpsI/542 mps I/542 Kuś Piotr Powstanie i rozwój Kapituły Kolegiackiej w Środzie Wielkopolskiej PWT 1996 magisterska 66 Kapituła Kolegiacka
630 mpsI/543 mps I/543 Bilecka Alina s. Dzieje parafii p.w. św. Michała Archanioła w Poznaniu w latach 1932-1977 PWT 1996 magisterska 76 Parafia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 <42> 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone