Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
601 mps I/517 mpsI/517 Jański Marek Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wolsztynie w latach 1945-1989 PWT 1966 magisterska 84 Parafia Poznań
602 mps I/518-1 mpsI/518-1 Milczyńska Ewa Katolicy a żydzi w Polsce 1919-1939 w świetle "Przeglądu Powszechnego" PWT 1996 magisterska 113 Czasopisma Poznań
603 mps I/518-2 mpsI/518-2 Milczyńska Ewa Katolicy a żydzi w Polsce 1919-1939 w świetle "Przeglądu Powszechnego" PWT 1996 magisterska 113 Czasopisma Poznań
604 mps I/519 mpsI/519 Hamera Konrad Dyskryminacyjna polityka władz PRL wobec Zakonów w latach 1944-1989 PWT 1995 magisterska 168 Zgromadzenia Obra
605 mps I/520 mpsI/520 Toporski Robert Ludność parafii Siemowo 1793-1910 UAM 1995 magisterska 73 Parafia Poznań
606 mps I/521 mpsI/521 Pawęzka Zofia Życie i dzieło Ludwiki Morawskiej Matki Marii od Krzyża 1842-1906 PWT 1996 magisterska 263 Zgromadzenia Poznań
607 mps I/522 mpsI/522 Błądek Urszula Początek i rozwój Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w latch 1855-1864 PWT 1996 magisterska 51 Zgromadzenia Poznań
608 mps I/523 mpsI/523 Rychły Paweł Dzieje parafii św. Bartłomieja w Kębłowie od XV wieku do roku 1945 PWT 1996 magisterska 89 Parafia Poznań
609 mps I/524-1 mpsI/524-1 Olchawa Marta Dzieje Domu Generalnego sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy w latach 1882-1939 PWT 1996 magisterska 65 Zgromadzenia Poznań
610 mps I/524-2 mpsI/524-2 Olchawa Marta Dzieje Domu Generalnego sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy w latach 1882-1939 PWT 1996 magisterska 65 Zgromadzenia Poznań
611 mps I/525-1 mpsI/525-1 Mikołajczyk Teresa Dzieje parafii św. Jana Chciciela w Zdunach 1945-1992 PWT 1996 magisterska 45 Parafia Poznań
612 mps I/525-2 mpsI/525-2 Mikołajczyk Teresa Dzieje parafii św. Jana Chciciela w Zdunach 1945-1992 PWT 1996 magisterska 45 Parafia Poznań
613 mps I/526-1 mpsI/526-1 Walenciak Alicja Dzieje parafii Konarzewo od XIV w. do 1945 r. PWT 1996 magisterska 144 Parafia Poznań
614 mps I/526-2 mpsI/526-2 Walenciak Alicja Dzieje parafii Konarzewo od XIV w. do 1945 r. PWT 1996 magisterska 144 Parafia Poznań
615 mps I/527-1 mpsI/527-1 Kostrzewska Regina Dzieje parafii w Owińskach w latach 1910-1945 PWT 1995 magisterska 84 Parafia Poznań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 <41> 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone