Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
601 mpsI/521 mps I/521 Pawęzka Zofia Życie i dzieło Ludwiki Morawskiej Matki Marii od Krzyża 1842-1906 PWT 1996 magisterska 263 Zgromadzenia
602 mpsI/522 mps I/522 Błądek Urszula Początek i rozwój Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w latch 1855-1864 PWT 1996 magisterska 51 Zgromadzenia
603 mpsI/523 mps I/523 Rychły Paweł Dzieje parafii św. Bartłomieja w Kębłowie od XV wieku do roku 1945 PWT 1996 magisterska 89 Parafia
604 mpsI/524-1 mps I/524-1 Olchawa Marta Dzieje Domu Generalnego sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy w latach 1882-1939 PWT 1996 magisterska 65 Zgromadzenia
605 mpsI/524-2 mps I/524-2 Olchawa Marta Dzieje Domu Generalnego sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy w latach 1882-1939 PWT 1996 magisterska 65 Zgromadzenia
606 mpsI/525-1 mps I/525-1 Mikołajczyk Teresa Dzieje parafii św. Jana Chciciela w Zdunach 1945-1992 PWT 1996 magisterska 45 Parafia
607 mpsI/525-2 mps I/525-2 Mikołajczyk Teresa Dzieje parafii św. Jana Chciciela w Zdunach 1945-1992 PWT 1996 magisterska 45 Parafia
608 mpsI/526-1 mps I/526-1 Walenciak Alicja Dzieje parafii Konarzewo od XIV w. do 1945 r. PWT 1996 magisterska 144 Parafia
609 mpsI/526-2 mps I/526-2 Walenciak Alicja Dzieje parafii Konarzewo od XIV w. do 1945 r. PWT 1996 magisterska 144 Parafia
610 mpsI/527-1 mps I/527-1 Kostrzewska Regina Dzieje parafii w Owińskach w latach 1910-1945 PWT 1995 magisterska 84 Parafia
611 mpsI/527-2 mps I/527-2 Kostrzewska Regina Dzieje parafii w Owińskach w latach 1910-1945 PWT 1995 magisterska 84 Parafia
612 mpsI/528 mps I/528 Kowalski Marek Dzieje parafii p.w. św. Floriana w Opatowie 1915-1991 PWT 1995 magisterska 158 Parafia
613 mpsI/529 mps I/529 Ludwig Paweł Problemy muzyki sakralnej po soborze watykańskim II w polskich czasopismach teologicznych WSD 1981 magisterska 89 sztuka
614 mpsI/530 mps I/530 Dróżdżyński Jacek Dzieje parafii Kamionna w latach 1945-1987 PWT 1996 magisterska 69 Parafia
615 mpsI/531 mps I/531 Waśkowski Roman Dzieje parafii św. Mateusza w Zdrojach w latach 1924-1994 PWT 1996 magisterska 112 Parafia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 <41> 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone