Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
61 mpsI/062 mps I/062 Klubek Jan OMI Działalność kapelanów wojskowych w czasie II wojny światowej (w świetle ich własnych wspomnień). WSD 1982 magisterska 63 kapelani
62 mpsI/063 mps I/063 Tempel Emilia Historiografia zakonu Norbertanek w Polsce ATK 1982 magisterska 107 zgromadzenia
63 mpsI/064 mps I/064 Gref Bożena Stan badań nad zakonem Augustianów w Polsce ATK 1982 magisterska 115 zgromadzenia il.
64 mpsI/065 mps I/065 Olejnik Cecylia Nazwiska i imiona w księdze chrztów (1597-1647) i w księdze ślubów (1592-1675) parafia Skalmierzyce pow. ostrowskiego. UAM 1975 magisterska 122 księgi metrykalne
65 mpsI/066 mps I/066 Wendelberger Maksymilian Śmierć i pogrzeb Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda w świetle prasy polskiej WSD 1983 magisterska 69 duchowieństwo
66 mpsI/067 mps I/067 Walkosz Władysław Choroba i śmierć Jana XXIII w świetle prasy polskiej WSD 1983 magisterska 62 papież
67 mpsI/068 mps I/068 Kaps Jerzy Rok Święty 1950 w Rzymie w świetle polskiej prasy katolickiej PWT 1983 magisterska 75 Rok Święty
68 mpsI/069 mps I/069 Wnuk Jan Rok Święty 1975 w Rzymie. Na podstawie prasy PWT 1983 magisterska 63 Rok święty
69 mpsI/070 mps I/070 Strzelczyk Jacek Stosunek Stolicy Apostolskiej do Kościoła Greckokatolickiego w Polsce w latach 1596-1795 ATK 1983 magisterska 127 ekumenizm
70 mpsI/071 mps I/071 Przybecki Adam Urzeczywistnianie się Kościoła w środowisku akademickim. Studium koncepcji duszpasterstwa studentów w Polsce PWT 1983 doktorska 298 duszpasterstwo
71 mpsI/072 mps I/072 Sadowski Julian Ksiądz Jan Berthier apostołem powołań kapłańskich i zakonnych PWT 1983 licencjacka 86 duchowieństwo pod kierunkiem ks. prof. Franciszka Wawrzyniaka
72 mpsI/073 mps I/073 Badura Piotr Polscy Jezuici studiujący za granicą nauki ścisłe i ich działalność w kraju w latach 1750-1773 Bobolanum 1982 magisterska 59 zgromadzenia
73 mpsI/074 mps I/074 Mroziński Andrzej Ksiądz Zygmunt Chełmicki - publicysta i wydawca (1851-1922) ATK 1982 magisterska 150 duchowieństwo
74 mpsI/075-1 mps I/075-1 Pawlicki Krzysztof Wkład Miesięcznika Kościelnego "Unitas" w rozwój nauk teologicznych w Polsce 1900-1914 PWT 1983 licencjacka 198 czasopisma
75 mpsI/075-2 mps I/075-2 Pawlicki Krzysztof Wkład Miesięcznika Kościelnego "Unitas" w rozwój nauk teologicznych w Polsce 1900-1914 PWT 1983 licencjacka 198 czasopisma
1 2 3 4 <5> 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone