Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
61 mps I/060 mpsI/060 Sikorski Józef Jezuici prowincji wielkopolsko-mazowieckiej w okresie II wojny światowej w Dachau ATK 1981 magisterska 277 zgromadzenia Warszawa
62 mps I/061 mpsI/061 Małeta Jan ks. Fundatorzy i patronowie kościoła parafialnego w Tomicach PWT 1981 magisterska 88 parafia Poznań +tablica genealogiczna i ilustracje
63 mps I/062 mpsI/062 Klubek Jan OMI Działalność kapelanów wojskowych w czasie II wojny światowej (w świetle ich własnych wspomnień). WSD 1982 magisterska 63 kapelani Obra
64 mps I/063 mpsI/063 Tempel Emilia Historiografia zakonu Norbertanek w Polsce ATK 1982 magisterska 107 zgromadzenia Warszawa
65 mps I/064 mpsI/064 Gref Bożena Stan badań nad zakonem Augustianów w Polsce ATK 1982 magisterska 115 zgromadzenia Warszawa il.
66 mps I/065 mpsI/065 Olejnik Cecylia Nazwiska i imiona w księdze chrztów (1597-1647) i w księdze ślubów (1592-1675) parafia Skalmierzyce pow. ostrowskiego. UAM 1975 magisterska 122 księgi metrykalne Poznań
67 mps I/066 mpsI/066 Wendelberger Maksymilian Śmierć i pogrzeb Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda w świetle prasy polskiej WSD 1983 magisterska 69 duchowieństwo Obra
68 mps I/067 mpsI/067 Walkosz Władysław Choroba i śmierć Jana XXIII w świetle prasy polskiej WSD 1983 magisterska 62 papież Obra
69 mps I/068 mpsI/068 Kaps Jerzy Rok Święty 1950 w Rzymie w świetle polskiej prasy katolickiej PWT 1983 magisterska 75 Rok Święty Obra
70 mps I/069 mpsI/069 Wnuk Jan Rok Święty 1975 w Rzymie. Na podstawie prasy PWT 1983 magisterska 63 Rok święty Obra
71 mps I/070 mpsI/070 Strzelczyk Jacek Stosunek Stolicy Apostolskiej do Kościoła Greckokatolickiego w Polsce w latach 1596-1795 ATK 1983 magisterska 127 ekumenizm Warszawa
72 mps I/071 mpsI/071 Przybecki Adam Urzeczywistnianie się Kościoła w środowisku akademickim. Studium koncepcji duszpasterstwa studentów w Polsce PWT 1983 doktorska 298 duszpasterstwo Poznań
73 mps I/072 mpsI/072 Sadowski Julian Ksiądz Jan Berthier apostołem powołań kapłańskich i zakonnych PWT 1983 licencjacka 86 duchowieństwo Poznań pod kierunkiem ks. prof. Franciszka Wawrzyniaka
74 mps I/073 mpsI/073 Badura Piotr Polscy Jezuici studiujący za granicą nauki ścisłe i ich działalność w kraju w latach 1750-1773 Bobolanum 1982 magisterska 59 zgromadzenia Warszawa
75 mps I/074 mpsI/074 Mroziński Andrzej Ksiądz Zygmunt Chełmicki - publicysta i wydawca (1851-1922) ATK 1982 magisterska 150 duchowieństwo Warszawa
1 2 3 4 <5> 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone