Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
586 mps I/504 mpsI/504 Malczyński Andrzej Erekcja i rozwój parafii Kluczewo pod wezwaniem świetego Jana Chrzciciela do roku 1980 PWT 1992 magisterska 56 Parafia Poznań
587 mps I/505 mpsI/505 Chmielecki Tymon Tytus Dwutomowy graduł cysterski ms. 118 i 119 z Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie w świetle polskiej tradycji liturgiczno-muzycznej. Studium źródłoznawcze ATK 1992 doktorska 307 Muzyka Warszawa
588 mps I/506 mpsI/506 Salij Anastazja Barbara Relacje biskupstwa wrocławskiego z metropolią gnieźnieńską w latach 1199-1314 ATK 1986 magisterska 54 Duchowieństwo Warszawa
589 mps I/507 mpsI/507 Anuszkiewicz Edward Zakon Panien Benedyktynek w Łomży w latach 1864-1939 b.d. 1986 magisterska 100 zgromadzenia Łomża
590 mps I/508 mpsI/508 Bach Tadeusz ks. Życie i działalność Brygidek w Klasztorach Polskich ATK 1986 magisterska 89 Zgromadzenia Warszawa
591 mps I/509/1-2 mpsI/509/1-2 Ślusarska Magdalena Problematyka polityczno-społeczna w polskim kaznodziejstwie okolicznościowym w latach 1775-1795 UW 1992 doktorska 566 homiletyka Warszawa ss. 393 +przypisy
592 mps I/509/2-2 mpsI/509/2-2 Ślusarska Magdalena Problematyka polityczno-społeczna w polskim kaznodziejstwie okolicznościowym w latach 1775-1795 UW 1992 doktorska 566 homiletyka Warszawa 394-566
593 mps I/510 mpsI/510 Schwanke Henryk Udział filipinów świętogórskich w tworzeniu i wspieraniu Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Studziannie PWT 1996 magisterska 87 Zgromadzenia Poznań
594 mps I/511 mpsI/511 Kuś Piotr Powstanie i rozwój Kapituły Kolegiackiej w Środzie Wielkopolskiej PWT 1996 magisterska 66 Kapituła Kolegiacka Poznań
595 mps I/512-1 mpsI/512-1 Ślugaj Krystian Daniel Dzieje kościoła i parafii rzymsko-katolickiej p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze w latach 1945-1994 PWT 1995 magisterska 71,9 Parafia Poznań
596 mps I/512-2 mpsI/512-2 Ślugaj Krystian Daniel Dzieje kościoła i parafii rzymsko-katolickiej p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze w latach 1945-1994 PWT 1995 magisterska 71,9 Parafia Poznań
597 mps I/513 mpsI/513 Paruszewski Robert Maksymilian Grochowski - proboszcz głubczyński PWT 1996 magisterska 61 Duchowieństwo Poznań
598 mps I/514 mpsI/514 Morasz Wojciech Dzieje parafii w Rogalinku do roku 1977 PWT 1995 magisterska 83 Parafia Poznań
599 mps I/515 mpsI/515 Walkowiak Danuta Historia parafii Bożego Ciała w Poznaniu w latach 1899-1939 PWT 1995 magisterska 79 Parafia Poznań
600 mps I/516 mpsI/516 Bilecka Alina Dzieje parafii p.w. św. Michała Archanioła w Poznaniu w latach 1932-1977 PWT 1996 magisterska 76 Parafia Poznań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 <40> 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone