Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
586 mpsI/509/1-2 mps I/509/1-2 Ślusarska Magdalena Problematyka polityczno-społeczna w polskim kaznodziejstwie okolicznościowym w latach 1775-1795 UW 1992 doktorska 566 homiletyka ss. 393 +przypisy
587 mpsI/509/2-2 mps I/509/2-2 Ślusarska Magdalena Problematyka polityczno-społeczna w polskim kaznodziejstwie okolicznościowym w latach 1775-1795 UW 1992 doktorska 566 homiletyka 394-566
588 mpsI/510 mps I/510 Schwanke Henryk Udział filipinów świętogórskich w tworzeniu i wspieraniu Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Studziannie PWT 1996 magisterska 87 Zgromadzenia
589 mpsI/511 mps I/511 Kuś Piotr Powstanie i rozwój Kapituły Kolegiackiej w Środzie Wielkopolskiej PWT 1996 magisterska 66 Kapituła Kolegiacka
590 mpsI/512-1 mps I/512-1 Ślugaj Krystian Daniel Dzieje kościoła i parafii rzymsko-katolickiej p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze w latach 1945-1994 PWT 1995 magisterska 71,9 Parafia
591 mpsI/512-2 mps I/512-2 Ślugaj Krystian Daniel Dzieje kościoła i parafii rzymsko-katolickiej p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze w latach 1945-1994 PWT 1995 magisterska 71,9 Parafia
592 mpsI/513 mps I/513 Paruszewski Robert Maksymilian Grochowski - proboszcz głubczyński PWT 1996 magisterska 61 Duchowieństwo
593 mpsI/514 mps I/514 Morasz Wojciech Dzieje parafii w Rogalinku do roku 1977 PWT 1995 magisterska 83 Parafia
594 mpsI/515 mps I/515 Walkowiak Danuta Historia parafii Bożego Ciała w Poznaniu w latach 1899-1939 PWT 1995 magisterska 79 Parafia
595 mpsI/516 mps I/516 Bilecka Alina Dzieje parafii p.w. św. Michała Archanioła w Poznaniu w latach 1932-1977 PWT 1996 magisterska 76 Parafia
596 mpsI/517 mps I/517 Jański Marek Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wolsztynie w latach 1945-1989 PWT 1966 magisterska 84 Parafia
597 mpsI/518-1 mps I/518-1 Milczyńska Ewa Katolicy a żydzi w Polsce 1919-1939 w świetle "Przeglądu Powszechnego" PWT 1996 magisterska 113 Czasopisma
598 mpsI/518-2 mps I/518-2 Milczyńska Ewa Katolicy a żydzi w Polsce 1919-1939 w świetle "Przeglądu Powszechnego" PWT 1996 magisterska 113 Czasopisma
599 mpsI/519 mps I/519 Hamera Konrad Dyskryminacyjna polityka władz PRL wobec Zakonów w latach 1944-1989 PWT 1995 magisterska 168 Zgromadzenia
600 mpsI/520 mps I/520 Toporski Robert Ludność parafii Siemowo 1793-1910 UAM 1995 magisterska 73 Parafia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 <40> 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone