Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
571 mps I/492-2 mpsI/492-2 Sznajder Leonarda Aldona S. M. Dom Sióstr Elżbietanek i Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy w Łopiennie w latach 1935-1992 PWT 1994 magisterska 54 Zgromadzenia Poznań
572 mps I/493-1 mpsI/493-1 Litwiniuk Renata Działalność Piusa XI i Stolicy Apostolskiej w świetle "Roczników Katolickich" PWT 1994 magisterska 73 Czasopisma Poznań
573 mps I/493-2 mpsI/493-2 Litwiniuk Renata Działalność Piusa XI i Stolicy Apostolskiej w świetle "Roczników Katolickich" PWT 1994 magisterska 73 Czasopisma Poznań
574 mps I/494 mpsI/494 Bach Tadeusz ks. Organizacja Kościoła w Gdańsku średniowiecznym ATK 1991 doktorska 280 Dzieje Kościoła Warszawa
575 mps I/495 mpsI/495 Myszor Jerzy ks. Życie religijno-moralne w dekanacie pszczyńskim na przełomie XIX i XX wieku ATK 1986 magisterska 143 dekanat Katowice
576 mps I/496 mpsI/496 Makowski Tomasz Poselstwo obediencyjne Jerzego Ossolińskiego w 1633 ATK 1994 magisterska 147 Warszawa
577 mps I/497/1 mpsI/497/1 Poniatowski Stanisław ks. Biblioteka kapituły Łowickiej do końca XVIII wieku ATK 1995 doktorska 691 Czytelnictwo Warszawa T. 1 s. 262
578 mps I/497/2 mpsI/497/2 Poniatowski Stanisław ks. Biblioteka kapituły Łowickiej do końca XVIII wieku ATK 1995 doktorska 691 Czytelnictwo Warszawa T. 2 s. 264-529
579 mps I/497/3 mpsI/497/3 Poniatowski Stanisław ks. Biblioteka kapituły Łowickiej do końca XVIII wieku ATK 1995 doktorska 691 Czytelnictwo Warszawa T. 3 s. 532-691
580 mps I/498 mpsI/498 Wejman Grzegorz ks. Dzieje katedry kamieńskiej 1124-1544 ATK 1992 magisterska 101 katedry Warszawa
581 mps I/499 mpsI/499 Janeczek Tomasz Organizacja i działalność Kapituły Katedralnej w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej PWT 1992 magisterska 80 Kapituła Katedralna Poznań
582 mps I/500 mpsI/500 Grajkowska Leokadia Problem narodowościowy i pierwsi Opaci polscy w klasztorze Cystersów w Wągrowcu PWT 1992 magisterska 62 Zgromadzenia Poznań
583 mps I/501 mpsI/501 Koczwara Stanisław ks. Likwidacja schizmy akacjańskiej KUL 1993 doktorska 204 Dzieje Kościoła Lublin
584 mps I/502 mpsI/502 Konopka Irena S. MR Ołtarz główny w świetle ustaw posoborowych w kościołach dekanatu czarnkowskiego PWT 1993 magisterska 70 dekanat Poznań
585 mps I/503 mpsI/503 Badura Piotr Jerzy SJ Wkład jezuitów do nauk ścisłych w Polsce (1750-1812) ATK 1985 magisterska 106 zgromadzenia Warszawa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 <39> 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone