Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
571 mpsI/496 mps I/496 Makowski Tomasz Poselstwo obediencyjne Jerzego Ossolińskiego w 1633 ATK 1994 magisterska 147
572 mpsI/497/1 mps I/497/1 Poniatowski Stanisław ks. Biblioteka kapituły Łowickiej do końca XVIII wieku ATK 1995 doktorska 691 Czytelnictwo T. 1 s. 262
573 mpsI/497/2 mps I/497/2 Poniatowski Stanisław ks. Biblioteka kapituły Łowickiej do końca XVIII wieku ATK 1995 doktorska 691 Czytelnictwo T. 2 s. 264-529
574 mpsI/497/3 mps I/497/3 Poniatowski Stanisław ks. Biblioteka kapituły Łowickiej do końca XVIII wieku ATK 1995 doktorska 691 Czytelnictwo T. 3 s. 532-691
575 mpsI/498 mps I/498 Wejman Grzegorz ks. Dzieje katedry kamieńskiej 1124-1544 ATK 1992 magisterska 101 katedry
576 mpsI/499 mps I/499 Janeczek Tomasz Organizacja i działalność Kapituły Katedralnej w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej PWT 1992 magisterska 80 Kapituła Katedralna
577 mpsI/500 mps I/500 Grajkowska Leokadia Problem narodowościowy i pierwsi Opaci polscy w klasztorze Cystersów w Wągrowcu PWT 1992 magisterska 62 Zgromadzenia
578 mpsI/501 mps I/501 Koczwara Stanisław ks. Likwidacja schizmy akacjańskiej KUL 1993 doktorska 204 Dzieje Kościoła
579 mpsI/502 mps I/502 Konopka Irena S. MR Ołtarz główny w świetle ustaw posoborowych w kościołach dekanatu czarnkowskiego PWT 1993 magisterska 70 dekanat
580 mpsI/503 mps I/503 Badura Piotr Jerzy SJ Wkład jezuitów do nauk ścisłych w Polsce (1750-1812) ATK 1985 magisterska 106 zgromadzenia
581 mpsI/504 mps I/504 Malczyński Andrzej Erekcja i rozwój parafii Kluczewo pod wezwaniem świetego Jana Chrzciciela do roku 1980 PWT 1992 magisterska 56 Parafia
582 mpsI/505 mps I/505 Chmielecki Tymon Tytus Dwutomowy graduł cysterski ms. 118 i 119 z Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie w świetle polskiej tradycji liturgiczno-muzycznej. Studium źródłoznawcze ATK 1992 doktorska 307 Muzyka
583 mpsI/506 mps I/506 Salij Anastazja Barbara Relacje biskupstwa wrocławskiego z metropolią gnieźnieńską w latach 1199-1314 ATK 1986 magisterska 54 Duchowieństwo
584 mpsI/507 mps I/507 Anuszkiewicz Edward Zakon Panien Benedyktynek w Łomży w latach 1864-1939 b.d. 1986 magisterska 100 zgromadzenia
585 mpsI/508 mps I/508 Bach Tadeusz ks. Życie i działalność Brygidek w Klasztorach Polskich ATK 1986 magisterska 89 Zgromadzenia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 <39> 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone