Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
556 mpsI/486 mps I/486 Kasper Mariola Kult Matki Bożej Pocieszenia w Kolegiacie Szamotulskiej w latach 1970-1993 PWT 1995 magisterska 99 kult maryjny
557 mpsI/487-1 mps I/487-1 Antkowiak Aleksandra Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu w latach okupacji 1939-1945 PWT 1992 magisterska 118 Parafia
558 mpsI/487-2 mps I/487-2 Antkowiak Aleksandra Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu w latach okupacji 1939-1945 PWT 1992 magisterska 118 Parafia
559 mpsI/488-1 mps I/488-1 Wróbel Agata Prześladowanie chrześcijan od I do IV wieku w polskich opracowaniach historii Kościoła Katolickiego (XX wiek) PWT 1994 magisterska 76 Historia Kościoła
560 mpsI/488-2 mps I/488-2 Wróbel Agata Prześladowanie chrześcijan od I do IV wieku w polskich opracowaniach historii Kościoła Katolickiego (XX wiek) PWT 1994 magisterska 76 Historia Kościoła
561 mpsI/489 mps I/489 Szczotka Marian ks. Graduał ms. 205 z Biblioteki Klarysek Karkowskich w świetle polskiej i europejskiej tradycji liturgiczno-muzycznej. Studium źródłoznawcze ATK 1993 magisterska 386,nlb.4 graduał
562 mpsI/490 mps I/490 Lewandowski Michał Obraz Kościoła Rzymsko-Katolickiego i katolików w "Pielgrzymie Polskim" w latach 1964-1976 PWT 1994 magisterska 90 czasopisma
563 mpsI/491-1 mps I/491-1 Dopieralska Barbara Marcin Luter z wybranych publikacji polskich z lat 1916-1989 PWT 1993 magisterska 54 Luter
564 mpsI/491-2 mps I/491-2 Dopieralska Barbara Marcin Luter z wybranych publikacji polskich z lat 1916-1989 PWT 1993 magisterska 54 Luter
565 mpsI/492-1 mps I/492-1 Sznajder Leonarda Aldona S. M. Dom Sióstr Elżbietanek i Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy w Łopiennie w latach 1935-1992 PWT 1994 magisterska 54 Zgromadzenia
566 mpsI/492-2 mps I/492-2 Sznajder Leonarda Aldona S. M. Dom Sióstr Elżbietanek i Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy w Łopiennie w latach 1935-1992 PWT 1994 magisterska 54 Zgromadzenia
567 mpsI/493-1 mps I/493-1 Litwiniuk Renata Działalność Piusa XI i Stolicy Apostolskiej w świetle "Roczników Katolickich" PWT 1994 magisterska 73 Czasopisma
568 mpsI/493-2 mps I/493-2 Litwiniuk Renata Działalność Piusa XI i Stolicy Apostolskiej w świetle "Roczników Katolickich" PWT 1994 magisterska 73 Czasopisma
569 mpsI/494 mps I/494 Bach Tadeusz ks. Organizacja Kościoła w Gdańsku średniowiecznym ATK 1991 doktorska 280 Dzieje Kościoła
570 mpsI/495 mps I/495 Myszor Jerzy ks. Życie religijno-moralne w dekanacie pszczyńskim na przełomie XIX i XX wieku ATK 1986 magisterska 143 dekanat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 <38> 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone