Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
556 mps I/482-2 mpsI/482-2 Zielińska Mirosława s. Dzieje kultu świętej Elżbiety w Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek prowincji poznańskiej PWT 1993 magisterska 59 Zgromadzenia Poznań
557 mps I/483 mpsI/483 Bruździński Andrzej ks. Działalność prymasa Stanisława Karnkowskiego w zakresie wprowadzania uchwał Soboru Trydenckiego w Polsce 1581-1603 PAT b.d. doktorska 331 Duchowieństwo Kraków
558 mps I/484-1 mpsI/484-1 Błaszczyk Aleksandra s. Geneza i dzieje Zakładu Wychowawczego Sióstr Elżbietanek w Ostrowie Wlkp. 1881-1945 PWT 1994 magisterska 75 Zgromadzenia Poznań
559 mps I/484-2 mpsI/484-2 Błaszczyk Aleksandra s. Geneza i dzieje Zakładu Wychowawczego Sióstr Elżbietanek w Ostrowie Wlkp. 1881-1945 PWT 1994 magisterska 75 Zgromadzenia Poznań
560 mps I/485 mpsI/485 Niedźwiadek Piotr Paweł Powstanie styczniowe w świetle pamiętników księdza arcybiskupa Zygmunta Sz. Felińskiego i księdza Karola Mikoszewskiego PWT 1994 magisterska 61 Duchowieństwo Poznań
561 mps I/486 mpsI/486 Kasper Mariola Kult Matki Bożej Pocieszenia w Kolegiacie Szamotulskiej w latach 1970-1993 PWT 1995 magisterska 99 kult maryjny Poznań
562 mps I/487-1 mpsI/487-1 Antkowiak Aleksandra Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu w latach okupacji 1939-1945 PWT 1992 magisterska 118 Parafia Poznań
563 mps I/487-2 mpsI/487-2 Antkowiak Aleksandra Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu w latach okupacji 1939-1945 PWT 1992 magisterska 118 Parafia Poznań
564 mps I/488-1 mpsI/488-1 Wróbel Agata Prześladowanie chrześcijan od I do IV wieku w polskich opracowaniach historii Kościoła Katolickiego (XX wiek) PWT 1994 magisterska 76 Historia Kościoła Poznań
565 mps I/488-2 mpsI/488-2 Wróbel Agata Prześladowanie chrześcijan od I do IV wieku w polskich opracowaniach historii Kościoła Katolickiego (XX wiek) PWT 1994 magisterska 76 Historia Kościoła Poznań
566 mps I/489 mpsI/489 Szczotka Marian ks. Graduał ms. 205 z Biblioteki Klarysek Karkowskich w świetle polskiej i europejskiej tradycji liturgiczno-muzycznej. Studium źródłoznawcze ATK 1993 magisterska 386,nlb.4 graduał Warszawa
567 mps I/490 mpsI/490 Lewandowski Michał Obraz Kościoła Rzymsko-Katolickiego i katolików w "Pielgrzymie Polskim" w latach 1964-1976 PWT 1994 magisterska 90 czasopisma Poznań
568 mps I/491-1 mpsI/491-1 Dopieralska Barbara Marcin Luter z wybranych publikacji polskich z lat 1916-1989 PWT 1993 magisterska 54 Luter Poznań
569 mps I/491-2 mpsI/491-2 Dopieralska Barbara Marcin Luter z wybranych publikacji polskich z lat 1916-1989 PWT 1993 magisterska 54 Luter Poznań
570 mps I/492-1 mpsI/492-1 Sznajder Leonarda Aldona S. M. Dom Sióstr Elżbietanek i Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy w Łopiennie w latach 1935-1992 PWT 1994 magisterska 54 Zgromadzenia Poznań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 <38> 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone