Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
541 mpsI/476 mps I/476 Bednarczyk Andrzej Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Michała Archanioła w Karlinie w latach 1945-1990. WIWR 1994 magisterska Parafia
542 mpsI/477 mps I/477 Szewczyk Teresa Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Józefa i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie w latach 1945-1990 WIWR 1994 magisterska 119 Parafia
543 mpsI/478-1 mps I/478-1 Gruszka Urszula Dzieje parafii p.w. Wszystkich Świętych w Słupi k. Kępna 1791-1918 PWT 1995 magisterska 103 Parafia
544 mpsI/478-2 mps I/478-2 Gruszka Urszula Dzieje parafii p.w. Wszystkich Świętych w Słupi k. Kępna 1791-1918 PWT 1995 magisterska 103 Parafia
545 mpsI/479-1 mps I/479-1 Styszyńska Bożena Parafia św. Bartłomieja w Objezierzu 1920-1985 PWT 1995 magisterska 49 Parafia
546 mpsI/479-2 mps I/479-2 Styszyńska Bożena Parafia św. Bartłomieja w Objezierzu 1920-1985 PWT 1995 magisterska 49 Parafia
547 mpsI/480-1 mps I/480-1 Boćkowski Jan ks. CSMA Historia Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Polsce w latach 1921-1951 ATK 1985 doktorska 388 Zgromadzenia
548 mpsI/480-2 mps I/480-2 Boćkowski Jan ks. CSMA Historia Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Polsce w latach 1921-1951 ATK 1985 doktorska 388 Zgromadzenia
549 mpsI/481 mps I/481 Wróblewski Jarosław Karol de Foucauld jako inspirator powstania wspólnot Małych Braci i Małych Sióstr w literaturze polskojęzycznej PWT 1993 magisterska 75 Zgromadzenia
550 mpsI/482-1 mps I/482-1 Zielińska Mirosława s. Dzieje kultu świętej Elżbiety w Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek prowincji poznańskiej PWT 1993 magisterska 59 Zgromadzenia
551 mpsI/482-2 mps I/482-2 Zielińska Mirosława s. Dzieje kultu świętej Elżbiety w Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek prowincji poznańskiej PWT 1993 magisterska 59 Zgromadzenia
552 mpsI/483 mps I/483 Bruździński Andrzej ks. Działalność prymasa Stanisława Karnkowskiego w zakresie wprowadzania uchwał Soboru Trydenckiego w Polsce 1581-1603 PAT b.d. doktorska 331 Duchowieństwo
553 mpsI/484-1 mps I/484-1 Błaszczyk Aleksandra s. Geneza i dzieje Zakładu Wychowawczego Sióstr Elżbietanek w Ostrowie Wlkp. 1881-1945 PWT 1994 magisterska 75 Zgromadzenia
554 mpsI/484-2 mps I/484-2 Błaszczyk Aleksandra s. Geneza i dzieje Zakładu Wychowawczego Sióstr Elżbietanek w Ostrowie Wlkp. 1881-1945 PWT 1994 magisterska 75 Zgromadzenia
555 mpsI/485 mps I/485 Niedźwiadek Piotr Paweł Powstanie styczniowe w świetle pamiętników księdza arcybiskupa Zygmunta Sz. Felińskiego i księdza Karola Mikoszewskiego PWT 1994 magisterska 61 Duchowieństwo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 <37> 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone