Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
466 mps I/417-2 mpsI/417-2 Kasprzak Aldona Dzieje papiestwa i papieży w ujęciu ks. Jana B. Delerta PWT 1990 magisterska 80 Duchowieństwo Poznań
467 mps I/418 mpsI/418 Ciżewski Robert MSF Kościół romański pod wezwaniem św. Marcina w Kazimierzu Biskupim PWT 1989 magisterska 104 Parafia Kazimierz Biskupi
468 mps I/419 mpsI/419 Sobieraj Rafał Pius XII w świetle polskiego piśmiennictwa publicystyczno-historycznego PWT 1989 magisterska 83 Duchowieństwo Poznań
469 mps I/420 mpsI/420 Burek Elżbieta Tematyka eklezjalna na łamach "Zwiastuna" (lata 1961-1970) PWT 1991 magisterska 89 Czasopisma Poznań
470 mps I/421 mpsI/421 Niparko Romuald ks. System wychowania przedszkolnego Edmunda Bojanowskiego. Próba rekonstrukcji w oparciu o jego koncepcję ochronek. PWT 1991 habilitacyjna 334 szkolnictwo Poznań-Wrocław
471 mps I/422 mpsI/422 Jaskulski Jacek Uposażenie kanoników kapituły katedralnej w Poznaniu w XV wieku UAM 1988 doktorska 192 kapituła katedralna Poznań
472 mps I/423 mpsI/423 Teinert Zbigniew Poglądy etyczne Wincentego Lutosławskiego KUL 1966 magisterska 99 Lublin
473 mps I/424 mpsI/424 Snela Bogdan Nauka Karola Rahnera o chrzcie i bierzmowaniu jako sakramentach inicjacji chrześcijańskiej KUL 1965 licencjacka 114 sakramenty Lublin
474 mps I/425 mpsI/425 Kaźmierczak Małgorzata Nazwiska w księdze metrykalnej parafii św. Marcina w Poznaniu (lata 1599-1619) UAM 1975 b.d. księgi metrykalne Poznań
475 mps I/426 mpsI/426 Dworacki Roman Ks. prałat Albin Jakubczak 1907-1978, życie i działalność PWT 1992 magisterska 205 Duchowieństwo Poznań
476 mps I/427-1 mpsI/427-1 Barczak Błażej Sytuacja Kościoła Katolickiego w dekanacie śremskim w czasie okupacji hitlerowskiej PWT 1992 magisterska 136 Dzieje Kościoła Poznań
477 mps I/427-2 mpsI/427-2 Barczak Błażej Sytuacja Kościoła Katolickiego w dekanacie śremskim w czasie okupacji hitlerowskiej PWT 1992 magisterska 136 Dzieje Kościoła Poznań
478 mps I/428 mpsI/428 Bukowski Cezary Historia parafii pod wezwaniem św. Marcina w Swarzędzu do roku 1939 PWT 1992 magisterska 141 Parafia Poznań
479 mps I/429 mpsI/429 Biernaczyk Joanna Działalność wychowawczo-społeczna Katolickiego Związku Młodzieży Męskiej w latach 1919-1939 UAM 1992 magisterska 62 Stowarzyszenia Poznań
480 mps I/430 mpsI/430 Rostkowski Marek OMI Problematyka sekularyzacji szkolnictwa polskiego w latach 1949-1981 w listach Prymasa Polski ... i Episkopatu Polski PWT 1992 magisterska 150 szkolnictwo Obra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 <32> 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone