Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
451 mps I/406-2 mpsI/406-2 Ciesielski Marian Historia kościoła pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Przedmieściu koło Przemętu PWT 1990 magisterska 96 Parafia Poznań
452 mps I/407-1 mpsI/407-1 Raczkiewicz Dariusz Historia parafii Sieraków do 1800 roku PWT 1990 magisterska 62 Parafia Poznań
453 mps I/407-2 mpsI/407-2 Raczkiewicz Dariusz Historia parafii Sieraków do 1800 roku PWT 1990 magisterska 62 Parafia Poznań
454 mps I/408-1 mpsI/408-1 Buchalska Krystyna Rola kobiety w życiu Kościoła według pism i działalności błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej PWT 1990 magisterska IX,83 Święci Poznań
455 mps I/408-2 mpsI/408-2 Buchalska Krystyna Rola kobiety w życiu Kościoła według pism i działalności błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej PWT 1990 magisterska IX,83 Święci Poznań
456 mps I/409 mpsI/409 Graczyk Waldemar ks. Biblioteka Katedralna Płocka od XII do połowy XIX wieku ATK 1990 magisterska 113 Czytelnictwo Warszawa
457 mps I/410 mpsI/410 Staszczyk Mariusz Rozwój sieci domów zakonnych żeńskich habitowych w diecezji łódzkiej w latach 1920-1939 ATK 1990 magisterska 113 Zgromadzenia Warszawa
458 mps I/411-1 mpsI/411-1 Niemir Marek Dzieje parafii Bnin w latach 1794-1945 PWT 1990 magisterska 177 Parafia Poznań
459 mps I/411-2 mpsI/411-2 Niemir Marek Dzieje parafii Bnin w latach 1794-1945 PWT 1990 magisterska 177 Parafia Poznań
460 mps I/412 mpsI/412 Drąg Antoni TJ Powstanie i rozwój monastycyzmu w starożytności chrześcijańskiej (IV-VI wiek). Różnice w ujęciu monastycyzmu pomiędzy Wschodem a Zachodem WTKJ Bobolanum 1990 magisterska 68 Monastycyzm Warszawa
461 mps I/413 mpsI/413 Górski Krystian Z dziejów duszpasterstwa w parafii Zaniemyśl w latach 1940-1986 PWT 1989 magisterska 110 Parafia Poznań
462 mps I/414 mpsI/414 Doppke Jan A. ks. Środowiska i struktury katechizacji w Kościele Polskim po II wojnie światowej KUL 1989 doktorska 391 katechizacja Lublin
463 mps I/415 mpsI/415 Gruczyński Krzysztof ks. Biskup Michał Klepacz (1893-1967). Życie i działalność ATK 1990 doktorska 391 Duchowieństwo Warszawa
464 mps I/416 mpsI/416 Janicka Anna Historia Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w świetle Roczników Katolickich ks. N. L. Cieszyńskiego w latach 1922-1939 PWT 1991 magisterska 61 Dzieje Kościoła Poznań
465 mps I/417-1 mpsI/417-1 Kasprzak Aldona Dzieje papiestwa i papieży w ujęciu ks. Jana B. Delerta PWT 1990 magisterska 80 Duchowieństwo Poznań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 <31> 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone