Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
451 mpsI/409 mps I/409 Graczyk Waldemar ks. Biblioteka Katedralna Płocka od XII do połowy XIX wieku ATK 1990 magisterska 113 Czytelnictwo
452 mpsI/410 mps I/410 Staszczyk Mariusz Rozwój sieci domów zakonnych żeńskich habitowych w diecezji łódzkiej w latach 1920-1939 ATK 1990 magisterska 113 Zgromadzenia
453 mpsI/411-1 mps I/411-1 Niemir Marek Dzieje parafii Bnin w latach 1794-1945 PWT 1990 magisterska 177 Parafia
454 mpsI/411-2 mps I/411-2 Niemir Marek Dzieje parafii Bnin w latach 1794-1945 PWT 1990 magisterska 177 Parafia
455 mpsI/412 mps I/412 Drąg Antoni TJ Powstanie i rozwój monastycyzmu w starożytności chrześcijańskiej (IV-VI wiek). Różnice w ujęciu monastycyzmu pomiędzy Wschodem a Zachodem WTKJ Bobolanum 1990 magisterska 68 Monastycyzm
456 mpsI/413 mps I/413 Górski Krystian Z dziejów duszpasterstwa w parafii Zaniemyśl w latach 1940-1986 PWT 1989 magisterska 110 Parafia
457 mpsI/414 mps I/414 Doppke Jan A. ks. Środowiska i struktury katechizacji w Kościele Polskim po II wojnie światowej KUL 1989 doktorska 391 katechizacja
458 mpsI/415 mps I/415 Gruczyński Krzysztof ks. Biskup Michał Klepacz (1893-1967). Życie i działalność ATK 1990 doktorska 391 Duchowieństwo
459 mpsI/416 mps I/416 Janicka Anna Historia Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w świetle Roczników Katolickich ks. N. L. Cieszyńskiego w latach 1922-1939 PWT 1991 magisterska 61 Dzieje Kościoła
460 mpsI/417-1 mps I/417-1 Kasprzak Aldona Dzieje papiestwa i papieży w ujęciu ks. Jana B. Delerta PWT 1990 magisterska 80 Duchowieństwo
461 mpsI/417-2 mps I/417-2 Kasprzak Aldona Dzieje papiestwa i papieży w ujęciu ks. Jana B. Delerta PWT 1990 magisterska 80 Duchowieństwo
462 mpsI/418 mps I/418 Ciżewski Robert MSF Kościół romański pod wezwaniem św. Marcina w Kazimierzu Biskupim PWT 1989 magisterska 104 Parafia
463 mpsI/419 mps I/419 Sobieraj Rafał Pius XII w świetle polskiego piśmiennictwa publicystyczno-historycznego PWT 1989 magisterska 83 Duchowieństwo
464 mpsI/420 mps I/420 Burek Elżbieta Tematyka eklezjalna na łamach "Zwiastuna" (lata 1961-1970) PWT 1991 magisterska 89 Czasopisma
465 mpsI/421 mps I/421 Niparko Romuald ks. System wychowania przedszkolnego Edmunda Bojanowskiego. Próba rekonstrukcji w oparciu o jego koncepcję ochronek. PWT 1991 habilitacyjna 334 szkolnictwo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 <31> 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone