Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
46 mpsI/047 mps I/047 Stankowski Kazimierz Rezydencje dziekanów w archidiecezji poznańskiej na przełomie XIX i XX wieku PWT 1982 magisterska 88 dziekani
47 mpsI/048 mps I/048 Florczak Teresa Matea Księgi metrykalne jako źródło historyczne na przykładzie parafii Skalmierzyckiej PWT 1982 licencjacka 135 księgi metrykalne
48 mpsI/049 mps I/049 Klichowska Anna Literatura na łamach "Przewodnika Katolickiego" w latach 1895-1900 UAM 1982 magisterska 78 czasopisma
49 mpsI/050 mps I/050 Góra Wiktor ks. Duszpasterstwo biblijne w archidiecezji poznańskiej na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza 1945-1978 b.d. 1982 doktorska XXI,242 duszpasterstwa
50 mpsI/051 mps I/051 Derkaczewski Marian ks. Ksiądz Proboszcz Henryk Pawłowski i jego obraz parafii Żdżanne PWT 1982 licencjacka 57 duchowieństwo
51 mpsI/052 mps I/052 Kołodziej Bernard Dzieje Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców w latach 1939-1948 KUL 1982 doktorska XXVI,391+ zgromadzenia
52 mpsI/053 mps I/053 Stankowski Kazimierz Rezydencje dziekanów w archidiecezji poznańskiej na przełomie XIX i XX wieku PWT 1982 magisterska 88 dziekani
53 mpsI/054 mps I/054 Śliwińska Krystyna Dzieje parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Osiecznej w latach 1918-1939 PIT 1999 magisterska 92,il. parafia
54 mpsI/055 mps I/055 Marcinkowski Paweł Lamennais a "sprawa polska" PWT 1982 magisterska 78
55 mpsI/056 mps I/056 Frontczak Wojciech ks. Biskup Michał Kozal. Życie-męczeństwo-kult ATK 1981 doktorska 177 duchowieństwo
56 mpsI/057 mps I/057 Olejnik Zbigniew Kościół Katolicki w Polsce w latach 1939-1945 w świetle materiałów zamieszczonych w tygodniku "Gość niedzielny" ATK 1982 magisterska 39 czasopisma
57 mpsI/058 mps I/058 Wereszko Andrzej Diecezja siedlecka czyli podlaska w okresie okupacji niemieckiej w latach 1939-1944 ATK 1982 magisterska 153 diecezje
58 mpsI/059 mps I/059 Tomaszewski Krzysztof Przejawy kultu Matki Boskiej i świętych w parafii grodziskiej od XVII w. PWT 1981 magisterska 106 parafia
59 mpsI/060 mps I/060 Sikorski Józef Jezuici prowincji wielkopolsko-mazowieckiej w okresie II wojny światowej w Dachau ATK 1981 magisterska 277 zgromadzenia
60 mpsI/061 mps I/061 Małeta Jan ks. Fundatorzy i patronowie kościoła parafialnego w Tomicach PWT 1981 magisterska 88 parafia +tablica genealogiczna i ilustracje
1 2 3 <4> 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone