Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
436 mps I/395-1 mpsI/395-1 Pollus Ewa Kościół a sprawa narodowa w pamiętnikach księdza arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego PWT 1990 magisterska 110 Duchowieństwo Poznań
437 mps I/395-2 mpsI/395-2 Pollus Ewa Kościół a sprawa narodowa w pamiętnikach księdza arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego PWT 1990 magisterska 110 Duchowieństwo Poznań
438 mps I/396 mpsI/396 Kruk Jarosław Antroponizmy w księdze chrztów parafii Zduny Archidiecezji Poznańskiej z lat 1629-1669 UAM 1991 magisterska 161 Parafia Poznań
439 mps I/397 mpsI/397 Ławniczak Jan Jutrosin - geneza i rozwój miasta do końca XVIII w. (1973) UAM 1991 magisterska 220 Poznań
440 mps I/398-1 mpsI/398-1 Kania Janusz ks. Alumni unickiego Seminarium Diecezjalnego w Chełmie w latach 1759-1833. Studium historyczno-źródłoznawcze KUL 1989 doktorska 448 Duchowieństwo Lublin
441 mps I/398-2 mpsI/398-2 Kania Janusz ks. Alumni unickiego Seminarium Diecezjalnego w Chełmie w latach 1759-1833. Studium historyczno-źródłoznawcze. Cz. IV. Aneksy KUL 1989 doktorska 214 Duchowieństwo Lublin
442 mps I/398-3 mpsI/398-3 Kania Janusz ks. Alumni unickiego Seminarium Diecezjalnego w Chełmie w latach 1759-1833. Studium historyczno-źródłoznawcze. Przypisy KUL 1989 doktorska 190 Duchowieństwo Lublin
443 mps I/399 mpsI/399 Grzegrzółka Zofia RM Działalność przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Matki Zofii Kończa w latach 1895-1921 PWT 1990 magisterska 119 Zgromadzenia Warszawa
444 mps I/400 mpsI/400 Cwojdzińska-Konon Alina Stosunek chrześcijan do męczeństwa w świetle "Akt męczenników z Lyonu" oraz "Męczeństwa św. Perpetuy i Felicyty" PWT 1991 magisterska 54 Święci Poznań
445 mps I/401 mpsI/401 Dittmer Jarosław Wychowanie religijne w szkołach gdańskich od XIV do XVIII wieku BSD 1991 magisterska 112 Szkolnictwo Gdańsk-Oliwa
446 mps I/402 mpsI/402 Lis Krzysztof Kolegium Jezuickie w Gdańsku BSD 1991 magisterska 60 Zgromadzenia Gdańsk-Oliwa
447 mps I/403 mpsI/403 Roszak Danuta Liturgia w niemieckich obozach koncentracyjnych Stutthof-Oświęcim-Dachau w latach 1940-1945 PWT 1991 magisterska 79 liturgia Poznań
448 mps I/404 mpsI/404 Chorzępa Bronisław Katolicyzm i katolicy w podręcznikach szkoleniowych Świadków Jehowy PWT 1990 magisterska 85 Sekty Poznań
449 mps I/405 mpsI/405 Gendera Aleksander Katolicyzm i katolicy w literaturze baptystów polskich PWT 1990 magisterska 101 sekty Poznań
450 mps I/406-1 mpsI/406-1 Ciesielski Marian Historia kościoła pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Przedmieściu koło Przemętu PWT 1990 magisterska 96 Parafia Poznań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 <30> 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone