Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
421 mpsI/388-1 mps I/388-1 Wiśniewski Adam Wczesnorenesansowe portale w kościele i klasztorze pobernardyńskim w Kazimierzu Biskupim PWT 1989 magisterska 79 sztuka
422 mpsI/388-2 mps I/388-2 Wiśniewski Adam Wczesnorenesansowe portale w kościele i klasztorze pobernardyńskim w Kazimierzu Biskupim. Ilustracje PWT 1989 magisterska sztuka
423 mpsI/389-1 mps I/389-1 Pierzchała Ryszard Renesansowy nagrobek Rusockiego w Kazimierzu Biskupim PWT 1989 magisterska 107 sztuka
424 mpsI/389-2 mps I/389-2 Pierzchała Ryszard Renesansowy nagrobek Rusockiego w Kazimierzu Biskupim. Ilustracje PWT 1989 magisterska sztuka
425 mpsI/390 mps I/390 Piwoński Henryk Hymny brewiarzowe w zabytkach liturgiczno-muzycznych Krzyżaków w Polsce. Studium muzykologiczne ATK 1989 habilitacyjna 381 sztuka + nuty
426 mpsI/391-1 mps I/391-1 Krzemiński Marek Historia Kościoła w wybranych czasopismach społeczno-politycznych w latch 1956-1981 PWT 1990 magisterska 94 Historia Kościoła
427 mpsI/391-2 mps I/391-2 Krzemiński Marek Historia Kościoła w wybranych czasopismach społeczno-politycznych w latch 1956-1981 PWT 1990 magisterska 94 Historia Kościoła
428 mpsI/392 mps I/392 Brzeskwiniewicz Henryk Zespoły ministranckie w działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka PWT 1990 magisterska 113 Duchowieństwo
429 mpsI/393 mps I/393 Naczk Waldemar Dzieje parafii p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie PWT 1991 magisterska 133, XXII Parafia
430 mpsI/394 mps I/394 Firosz Adam Koncepcja katechezy w Pismach Świętego Augustyna KUL 1991 doktorska 233 katechizacja
431 mpsI/395-1 mps I/395-1 Pollus Ewa Kościół a sprawa narodowa w pamiętnikach księdza arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego PWT 1990 magisterska 110 Duchowieństwo
432 mpsI/395-2 mps I/395-2 Pollus Ewa Kościół a sprawa narodowa w pamiętnikach księdza arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego PWT 1990 magisterska 110 Duchowieństwo
433 mpsI/396 mps I/396 Kruk Jarosław Antroponizmy w księdze chrztów parafii Zduny Archidiecezji Poznańskiej z lat 1629-1669 UAM 1991 magisterska 161 Parafia
434 mpsI/397 mps I/397 Ławniczak Jan Jutrosin - geneza i rozwój miasta do końca XVIII w. (1973) UAM 1991 magisterska 220
435 mpsI/398-1 mps I/398-1 Kania Janusz ks. Alumni unickiego Seminarium Diecezjalnego w Chełmie w latach 1759-1833. Studium historyczno-źródłoznawcze KUL 1989 doktorska 448 Duchowieństwo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 <29> 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone