Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
391 mps I/364 mpsI/364 Kaczmarek Bronisław Wychowanie religijno-moralne narodu polskiego w pismach Augusta Hlonda KUL 1988 doktorska 208 Duchowieństwo Lublin
392 mps I/365 mpsI/365 Brąkowski Piotr Obraz problemów socjalnych i społecznej działalności Kościoła Katolickiego w "Ruchu chrześcijańsko-spolecznym" 1902-1910 b.d. 1986 magisterska 99 Stowarzyszenia Poznań
393 mps I/366 mpsI/366 Małecki Feliks Udział czynnika świeckiego w zarządzie majątkiem kościelnym w Polsce w pierwszych pięciu wiekach po wprowadzeniu chrześcijaństwa b.d. 1949 doktorska 134 Dzieje Kościoła Lublin
394 mps I/367 mpsI/367 Małek Kazimierz Herby arcybiskupów poznańskich i ich biskupów pomocniczych od 1821 r. b.d. 1989 b.d. 126 Duchowieństwo Poznań
395 mps I/368 mpsI/368 Tschirna Jan Erekcja i dzieje parafii Bieruń Stary do roku 1945 PWT 1988 b.d. 81 Parafia Poznań
396 mps I/369/1-2 mpsI/369/1-2 Banaszak Rafał a/ Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Poznańskiej (1949-1960) b/ jw. Dokumentacja źródłowa PWT 1989 b.d. 131 Seminaria Poznań
397 mps I/369/2-2 mpsI/369/2-2 Banaszak Rafał a/ Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Poznańskiej (1949-1960) b/ jw. Dokumentacja źródłowa PWT 1989 b.d. 84 Seminaria Poznań
398 mps I/370 mpsI/370 Schubert Jędrzej Historia kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie PWT 1989 magisterska 115 Parafia Poznań
399 mps I/371 mpsI/371 Sikora Marian Historia Kościoła i parafii Drawsko PWT 1989 magisterska 129 Parafia Poznań
400 mps I/372 mpsI/372 Herkt Andrzej Działalność społecznikowska i patriotyczna duszpasterzy przemęckich w latach 1838-1936 PWT 1989 magisterska 118 Duchowieństwo Poznań + 28 aneksów
401 mps I/373 mpsI/373 Toś Jacek Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Przemęcie PWT 1989 magisterska 100 Parafia Poznań
402 mps I/374-1 mpsI/374-1 Stułkowska Magdalena Wkład "Szkoły Chrystusowej" do historiografii kościelnej PWT 1989 magisterska 57 Poznań
403 mps I/374-2 mpsI/374-2 Stułkowska Magdalena Wkład "Szkoły Chrystusowej" do historiografii kościelnej PWT 1989 magisterska 57 Poznań
404 mps I/375-1 mpsI/375-1 Karkosz Andrzej Księża wielkopolscy w parlamencie II Rzeczypospolitej w latach 1919-1927 PWT 1989 magisterska 158 Duchowieństwo Poznań
405 mps I/375-2 mpsI/375-2 Karkosz Andrzej Księża wielkopolscy w parlamencie II Rzeczypospolitej w latach 1919-1927 PWT 1989 magisterska 158 Duchowieństwo Poznań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 <27> 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone