Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
376 mps I/351 mpsI/351 Łukowiak Tadeusz Parafia Lubasz a Archidiecezji Poznańskiej (1793-1945) b.d. 1979 licencjacka 131 Parafia Lubasz
377 mps I/352 mpsI/352 Lisowska Maria Bractwo Matek Chrześcijańskich na ziemiach polskich(1860-1939) b.d. 1971 magisterska 180 Stowarzyszenia Lublin
378 mps I/353/1-2 mpsI/353/1-2 Figura Artur Topografia Jerozolimy w czasach monarchii (ok. 1000-586 r przed Chr). Studium archeologiczne. (Cz I i II) b.d. 1988 magisterska 101-175,10 Archeologia Warszawa
379 mps I/353/2-2 mpsI/353/2-2 Figura Artur Topografia Jerozolimy w czasach monarchii (ok. 1000-586 r przed Chr). Studium archeologiczne. (Cz I i II) b.d. 1988 magisterska 101-175,10 Archeologia Warszawa Cz II s. 101-175 mapy
380 mps I/354 mpsI/354 Wyczółkowski Dariusz Topografia miejsc kultu chrześcijańskiego w Polsce we wczesnym średniowieczu. Kraków, Gniezno, Poznań, Wrocław, Kołobrzeg ATK 1988 magisterska 117 Historia Kościoła Warszawa mapy
381 mps I/355 mpsI/355 Wyczółkowski Mariusz "Państwo" Wiślan w świetle nowszych badań archeologicznych ATK 1988 magisterska 93 Historia Warszawa mapy
382 mps I/356 mpsI/356 Jakuboszczak Zenon Chrystus Król w nauczaniu kardynała Hlonda b.d. 1971 licencjacka Duchowieństwo Warszawa
383 mps I/357 mpsI/357 Gliściński Jan Moralne wychowanie młodzieży w świetle pism kard. Augusta Hlonda KUL 1974 magisterska 54 Duchowieństwo Lublin
384 mps I/358/1-2 mpsI/358/1-2 Salaterski Stanisław Kolegiata i kapituła św. Małgorzaty P. M. w Nowym Sączu (1448-1791) KUL 1988 doktorska 478 kapituły Lublin
385 mps I/358/2-2 mpsI/358/2-2 Salaterski Stanisław Kolegiata i kapituła św. Małgorzaty P. M. w Nowym Sączu (1448-1791) Dodatek. Katalog prałatów i kanoników kapituły św. Małgorzaty P. M. w Nowym Sączu(1448-1791) b.d. b.d. b.d. kapituły b.d.
386 mps I/359 mpsI/359 Lenort Feliks Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu. Zarys dziejów i charaktersystyka zasobu KUL 1966 licencjacka 218 Archiwum Lublin
387 mps I/360 mpsI/360 Pest Czesław Dzieje parafii Świętej Trójcy w Strzelnie w latach 1837-1918 PWSD 1988 magisterska 193 Parafia Gniezno il.
388 mps I/361 mpsI/361 Inglot Marek Katecheza w misjach ludowych Jezuitów Białoruskich 1773-1820 Bobolanum 1988 magisterska 128, LV Zgromadzenia Warszawa il.
389 mps I/362 mpsI/362 Kalita Magdalena Graduał Wiślicki MS.1 w świetle tradycji polskiej i europejskiej. Studium źródłoznawcze ATK 1988 doktorska 271 graduał Warszawa
390 mps I/363 mpsI/363 Rogowski Lech Eksterminacja wielkopolskiego duchowieństwa katolickiego w latach 1939-1944 na przykładzie Fortu VII w Poznaniu PWT 1986 magisterska 48 Duchowieństwo Poznań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 <26> 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone