Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
376 mpsI/355 mps I/355 Wyczółkowski Mariusz "Państwo" Wiślan w świetle nowszych badań archeologicznych ATK 1988 magisterska 93 Historia mapy
377 mpsI/356 mps I/356 Jakuboszczak Zenon Chrystus Król w nauczaniu kardynała Hlonda b.d. 1971 licencjacka Duchowieństwo
378 mpsI/357 mps I/357 Gliściński Jan Moralne wychowanie młodzieży w świetle pism kard. Augusta Hlonda KUL 1974 magisterska 54 Duchowieństwo
379 mpsI/358/1-2 mps I/358/1-2 Salaterski Stanisław Kolegiata i kapituła św. Małgorzaty P. M. w Nowym Sączu (1448-1791) KUL 1988 doktorska 478 kapituły
380 mpsI/358/2-2 mps I/358/2-2 Salaterski Stanisław Kolegiata i kapituła św. Małgorzaty P. M. w Nowym Sączu (1448-1791) Dodatek. Katalog prałatów i kanoników kapituły św. Małgorzaty P. M. w Nowym Sączu(1448-1791) b.d. b.d. b.d. kapituły
381 mpsI/359 mps I/359 Lenort Feliks Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu. Zarys dziejów i charaktersystyka zasobu KUL 1966 licencjacka 218 Archiwum
382 mpsI/360 mps I/360 Pest Czesław Dzieje parafii Świętej Trójcy w Strzelnie w latach 1837-1918 PWSD 1988 magisterska 193 Parafia il.
383 mpsI/361 mps I/361 Inglot Marek Katecheza w misjach ludowych Jezuitów Białoruskich 1773-1820 Bobolanum 1988 magisterska 128, LV Zgromadzenia il.
384 mpsI/362 mps I/362 Kalita Magdalena Graduał Wiślicki MS.1 w świetle tradycji polskiej i europejskiej. Studium źródłoznawcze ATK 1988 doktorska 271 graduał
385 mpsI/363 mps I/363 Rogowski Lech Eksterminacja wielkopolskiego duchowieństwa katolickiego w latach 1939-1944 na przykładzie Fortu VII w Poznaniu PWT 1986 magisterska 48 Duchowieństwo
386 mpsI/364 mps I/364 Kaczmarek Bronisław Wychowanie religijno-moralne narodu polskiego w pismach Augusta Hlonda KUL 1988 doktorska 208 Duchowieństwo
387 mpsI/365 mps I/365 Brąkowski Piotr Obraz problemów socjalnych i społecznej działalności Kościoła Katolickiego w "Ruchu chrześcijańsko-spolecznym" 1902-1910 b.d. 1986 magisterska 99 Stowarzyszenia
388 mpsI/366 mps I/366 Małecki Feliks Udział czynnika świeckiego w zarządzie majątkiem kościelnym w Polsce w pierwszych pięciu wiekach po wprowadzeniu chrześcijaństwa b.d. 1949 doktorska 134 Dzieje Kościoła
389 mpsI/367 mps I/367 Małek Kazimierz Herby arcybiskupów poznańskich i ich biskupów pomocniczych od 1821 r. b.d. 1989 b.d. 126 Duchowieństwo
390 mpsI/368 mps I/368 Tschirna Jan Erekcja i dzieje parafii Bieruń Stary do roku 1945 PWT 1988 b.d. 81 Parafia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 <26> 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone