Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
361 mps I/337 mpsI/337 Werbińska Lilia Pius IX i papiestwo w pismach Ks. Jana Koźmiana ATK 1988 magisterska papież Poznań
362 mps I/338 mpsI/338 Chełminiak Marek Powstanie i dzieje Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w latach 1895-1908 b.d. 1988 b.d. Zgromadzenia Warszawa
363 mps I/339 mpsI/339 Górski Artur Kościół w średniowiecznych dziejach Dubrownika (1205-1526) ATK 1988 magisterska Dzieje Kościoła Warszawa
364 mps I/340 mpsI/340 Wierzbicka Teresa Wybrane problemy z twórczości Jerzego Wolffa jako malarza i krytyka sztuki b.d. 1988 magisterska sztuka Warszawa
365 mps I/341 mpsI/341 Nietopel Ewa Nazwy osobowe w księdze metrykalnej Czempinia z XVII/XVIII wieku IFP 1988 magisterska 144 księgi matrykalne Poznań
366 mps I/342 mpsI/342 Gago Piotr Mateusz Fundacje kościelne książąt mazowieckich w latch 1202-1526 ATK 1987 magisterska 121 Dzieje Kościoła Warszawa
367 mps I/343 mpsI/343 Janicka Teresa Cuda i łaski otrzymane za przyczyną Matki Bożej Boreckiej w świadomości parafian i pielgrzymów WT UAM 2000 magisterska 91 kult maryjny Poznań
368 mps I/344 mpsI/344 Marciniak Henryk Udział Polski w ewangelizacji misyjnej Afryki w czasie utraty niepodległości WSD 1985 magisterska 85 Misje Obra
369 mps I/345 mpsI/345 Majchrzak Józef Historia parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Pniewach w latach 1858-1939 PWT 1984 magisterska 148 Parafia Poznań
370 mps I/346 mpsI/346 Sapierzyńska Grażyna Wkład Romana Grodeckiego do mediewistyki kościelnej ATK 1978 magisterska 59 historia Kościoła Warszawa
371 mps I/347 mpsI/347 Łagodziński Czesław Rzymsko-katolicka parafia w Kępnie w pierwszej połowie XX wieku. Przyczynek do dziejów duszpasterstwa w Wielkopolsce b.d. 1978 doktorska 509 Parafia Wrocław
372 mps I/348-1 mpsI/348-1 Nowicki Stanisław Dzieje i zawartość czasopisma "Wiadomości dla duchowieństwa" 1920-1933 PWT 1978 magisterska 75 czasopisma Poznań
373 mps I/348-2 mpsI/348-2 Nowicki Stanisław Dzieje i zawartość czasopisma "Wiadomości dla duchowieństwa" 1920-1933 PWT 1978 magisterska 75 czasopisma Poznań
374 mps I/349 mpsI/349 Krasowski Krzysztof Prawo patronatu w Archidiecezji Poznańskiej 1918-1939 PWT 1979 magisterska 104 Diecezja Poznań
375 mps I/350 mpsI/350 Pantoł Czesław Problematyka religijna i kościelna w "Tygodniku Solidarność" WSD 1988 magisterska 149 czasopisma Obra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 <25> 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone