Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
346 mpsI/328 mps I/328 Gabryelczak Krzysztof Kult Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej PWT 1988 magisterska 71 kult maryjny
347 mpsI/329 mps I/329 Baraniak Sławomir Dzieje parafii Opatów w latach 1821-1914 w świetle wizytacji PWT 1988 magisterska 96 Parafia
348 mpsI/330 mps I/330 Wawrzyniak Mirosław Kult Matki Bożej Pocieszenia w Borku na Zdzieżu PWT 1988 magisterska 79 kult maryjny
349 mpsI/331 mps I/331 Ćwikła Ewa Nazwy osobowe w księgach chrztów dawnej parafii św. Mikołaja w Owińskach w XVIII w. (1743-1785) UAM 1988 magisterska 177 księgi metrykalne
350 mpsI/332 mps I/332 Wilczyńska Małgorzata Nazwy osobowe w księgach metrykalnych parafii św. Wita w Rogoźnie w latach 1720-1735 UAM 1988 magisterska 199 księgi metrykalne
351 mpsI/333-1 mps I/333-1 Komarnicka Dorota Kult obrazu Matki Bożej Poznańskiej w Cudy Wielmożnej w latach 1666-1986 PWT 1987 magisterska 48 kult maryjny 2 egz.
352 mpsI/333-2 mps I/333-2 Komarnicka Dorota Kult obrazu Matki Bożej Poznańskiej w Cudy Wielmożnej w latach 1666-1986 PWT 1987 magisterska 48 kult maryjny 2 egz.
353 mpsI/334 mps I/334 Iwanowski Cezary Życie i działalność księdza dr Jana Szambelańczyka b.d. 1979 seminaryjna Duchowieństwo
354 mpsI/335 mps I/335 Jaworski Marek Udział Księży w Towarzystwie Naukowym w Toruniu b.d. 1988 magisterska Duchowieństwo
355 mpsI/336 mps I/336 Szymonik Kazimierz Oficjum rymowane o św. Stanisławie Dies adest celebris i Hymn Gaude Mater Polonia w polskich Antyfonarzach przedtrydenckich ATK 1988 doktorska
356 mpsI/337 mps I/337 Werbińska Lilia Pius IX i papiestwo w pismach Ks. Jana Koźmiana ATK 1988 magisterska papież
357 mpsI/338 mps I/338 Chełminiak Marek Powstanie i dzieje Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w latach 1895-1908 b.d. 1988 b.d. Zgromadzenia
358 mpsI/339 mps I/339 Górski Artur Kościół w średniowiecznych dziejach Dubrownika (1205-1526) ATK 1988 magisterska Dzieje Kościoła
359 mpsI/340 mps I/340 Wierzbicka Teresa Wybrane problemy z twórczości Jerzego Wolffa jako malarza i krytyka sztuki b.d. 1988 magisterska sztuka
360 mpsI/341 mps I/341 Nietopel Ewa Nazwy osobowe w księdze metrykalnej Czempinia z XVII/XVIII wieku IFP 1988 magisterska 144 księgi matrykalne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 <24> 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone