Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
316 mpsI/298/5 mps I/298/5 Lis Krzysztof Stolica Apostolska wobec sprawy polskiej w latach 1764-1918 KUL 1986 magisterska 179,164 Dzieje Kościoła T. 5 ss. 164
317 mpsI/299 mps I/299 Salski Dariusz Dzieje parafii wronieckiej w latach 1909-1945 PWT 1987 magisterska 93 Parafia
318 mpsI/300 mps I/300 Śliwińska Barbara Dzieje Zgromadzenia Sióstr świętej Katarzyny na Warmii w latach 1571-1772 Inst.Hist.UG 1996 doktorska 374 Zgromadzenia
319 mpsI/301 mps I/301 Olczyk Krystyna Marietta Archiwum Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny w Braniewie ATK b.d. seminaryjna 131 Zgromadzenia
320 mpsI/302 mps I/302 Aleksa Henryk Z dziejów parafii Matki Bożej Różańcowej w Halembie od początku powstania do roku 1980 ATK 1987 magisterska 85 Parafia
321 mpsI/303 mps I/303 Wojciechowski Czesław Szpitale parafialne w dekanacie i oficjałacie ostrzeszowskim w XVII i XVIII wieku KUL 1976 magisterska 68 dekanat mapa dekanatu i oficjałatu ostrzeszowskiego
322 mpsI/304 mps I/304 Żak Zdzisław Wkład Józefa Widajewicza do mediewistyki kościelnej ATK 1977 magisterska Historia Kościoła
323 mpsI/305 mps I/305 Grzybowski Michał Kościelna działalność Michała Jerzego Poniatowskiego biskupa płockiego 1773-1785 ATK 1977 doktorska Duchowieństwo
324 mpsI/306 mps I/306 Przekaziński Andrzej Ikonografia i ikonologia przedstawienia św. Anny Samotrzeć ATK 1977 magisterska sztuka
325 mpsI/307 mps I/307 Łagodziński Czesław Ksiądz Ignacy Nowacki jako duszpasterz parafii Kępno (1901-1943) IP 1974 b.d. Duchowieństwo
326 mpsI/308 mps I/308 Grochowski Leonard Ks. Teolfil Wolicki jako administrator generalny poznański i arcybiskup gnieźnieński i poznański 1825-1829 KUL 1963 doktorska Duchowieństwo
327 mpsI/309 mps I/309 Nowaczyk Krzysztof Źródła informacji do dziejów regionu gostyńskiego UAM 1978 magisterska
328 mpsI/310 mps I/310 Nawrot Edward Parafia p.w. św. Jadwigi w Kobyle Górze w latach 1821-1945 KUL 1975 magisterska Parafia
329 mpsI/311 mps I/311 Polak Grzegorz Antoni Prochaska - wkład do mediewistyki kościelnej ATK 1978 magisterska Historia Kościoła
330 mpsI/312 mps I/312 Szajkowski Janusz Analiza źródłoznawcza graduału MS 27 z klasztoru Bernardynów we Wschowie PWT 1977 magisterska
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 <22> 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone