Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
316 mps I/297 mpsI/297 Roguska Halina Materiały do dziejów archidiecezji Warszawskiej w czasopiśmie Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 1918-1939 ATK 1978 magisterska Czasopisma Warszawa
317 mps I/298/1 mpsI/298/1 Lis Krzysztof Stolica Apostolska wobec sprawy polskiej w latach 1764-1918 KUL 1986 magisterska 202,196,19 Dzieje Kościoła Lublin T. 1 ss. 202
318 mps I/298/2 mpsI/298/2 Lis Krzysztof Stolica Apostolska wobec sprawy polskiej w latach 1764-1918 KUL 1986 magisterska 202,196,19 Dzieje Kościoła Lublin T. 2 ss. 196
319 mps I/298/3 mpsI/298/3 Lis Krzysztof Stolica Apostolska wobec sprawy polskiej w latach 1764-1918 KUL 1986 magisterska 202,196,19 Dzieje Kościoła Lublin T. 3 ss. 192
320 mps I/298/4 mpsI/298/4 Lis Krzysztof Stolica Apostolska wobec sprawy polskiej w latach 1764-1918 KUL 1986 magisterska 179,164 Dzieje Kościoła Lublin T. 4 ss. 179
321 mps I/298/5 mpsI/298/5 Lis Krzysztof Stolica Apostolska wobec sprawy polskiej w latach 1764-1918 KUL 1986 magisterska 179,164 Dzieje Kościoła Lublin T. 5 ss. 164
322 mps I/299 mpsI/299 Salski Dariusz Dzieje parafii wronieckiej w latach 1909-1945 PWT 1987 magisterska 93 Parafia Poznań
323 mps I/300 mpsI/300 Śliwińska Barbara Dzieje Zgromadzenia Sióstr świętej Katarzyny na Warmii w latach 1571-1772 Inst.Hist.UG 1996 doktorska 374 Zgromadzenia Gdańsk
324 mps I/301 mpsI/301 Olczyk Krystyna Marietta Archiwum Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny w Braniewie ATK b.d. seminaryjna 131 Zgromadzenia Warszawa
325 mps I/302 mpsI/302 Aleksa Henryk Z dziejów parafii Matki Bożej Różańcowej w Halembie od początku powstania do roku 1980 ATK 1987 magisterska 85 Parafia Warszawa-Katowice
326 mps I/303 mpsI/303 Wojciechowski Czesław Szpitale parafialne w dekanacie i oficjałacie ostrzeszowskim w XVII i XVIII wieku KUL 1976 magisterska 68 dekanat Lublin mapa dekanatu i oficjałatu ostrzeszowskiego
327 mps I/304 mpsI/304 Żak Zdzisław Wkład Józefa Widajewicza do mediewistyki kościelnej ATK 1977 magisterska Historia Kościoła Warszawa
328 mps I/305 mpsI/305 Grzybowski Michał Kościelna działalność Michała Jerzego Poniatowskiego biskupa płockiego 1773-1785 ATK 1977 doktorska Duchowieństwo Warszawa
329 mps I/306 mpsI/306 Przekaziński Andrzej Ikonografia i ikonologia przedstawienia św. Anny Samotrzeć ATK 1977 magisterska sztuka Warszawa
330 mps I/307 mpsI/307 Łagodziński Czesław Ksiądz Ignacy Nowacki jako duszpasterz parafii Kępno (1901-1943) IP 1974 b.d. Duchowieństwo Jaszkowa Dolna-Wrocław
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 <22> 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone