Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
301 mps I/283 mpsI/283 Lewicka Hanna Pomniki nagrobne z XVIII w. w kościołach warszawskich (okres panowania Augusta II i Augusta III) ATK 1976 magisterska 66 sztuka Warszawa
302 mps I/284 mpsI/284 Witkowiak Antoni Wychowanie moralne w pedagogice ks. Grzegorza Piramowicza UJ b.d. doktorska 161 Duchowieństwo Poznań(Kraków?)
303 mps I/285 mpsI/285 Ostern Ewa Wieczernik w świetle źródeł i archeologii ATK 1976(?) magisterska 58+10 il historia Warszawa
304 mps I/286 mpsI/286 Sopicki Jan Wyższe Seminarium Duchowne Polskiej Prowincji Księży Pallotynów w latach okupacji 1939-1945 ATK 1976 magisterska 155 Zgromadzenia Warszawa
305 mps I/287 mpsI/287 Błaszczyk Ekspedyt Celibat kapłański w świetle encykliki "Sacerdotalis caelibatus" Pawła VI b.d. 1970 seminaryjna 20 Duchowieństwo Poznań?
306 mps I/288-1 mpsI/288-1 Walewicz Stanisław Historia parafii p.w. św. Stanisława Biskupa w Ceradzu Kościelnym w latch 1869-1939 PWT 1984 magisterska 112 Parafia Poznań
307 mps I/288-2 mpsI/288-2 Walewicz Stanisław Historia parafii p.w. św. Stanisława Biskupa w Ceradzu Kościelnym w latch 1869-1939 PWT 1984 magisterska 112 Parafia Poznań
308 mps I/289 mpsI/289 Rybacki Mariusz Dzieje Parafii Farnej p.w. św. Małgorzaty w Gostyniu w latach 1886-1939 PWT 1984 magisterska 123 Parafia Poznań
309 mps I/290 mpsI/290 Laufer Leszek Historia parafii p.w. św. Stanisława S. M. w Buku w latach 1870-1941 PWT 1984 magisterska 117 Parafia Poznań
310 mps I/291 mpsI/291 Łukowiak Tadeusz Dzieje parafii p.w. św. Walentego w Pakosławiu w latach 1870-1939 PWT 1984 seminaryjna 114 Parafia Poznań
311 mps I/292 mpsI/292 Górka Marcin Dzieje Muzeum Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie w latach 1990-1996 WT UAM 2000 magisterska 88 sztuka Poznań
312 mps I/293 mpsI/293 Majchrzak Józef wakat - Historia parafii p.w. św. Wawrzyńca w Pniewach w latach 1858-1939 PWT 1984 magisterska 148 Parafia Poznań Brak egzemplarza
313 mps I/294 mpsI/294 Lutyński Konrad Kapituła kolegiacka w Szamotułach w latach 1423-1569 KUL 1971 magisterska 125 kapituła kolegiacka Lublin
314 mps I/295 mpsI/295 Krzyżaniak Jadwiga Studia Polaków na Uniwersytecie w Pradze w drugiej połowie XIV i początku XV w. UAM 1960 doktorska 331 Studenci Poznań
315 mps I/296 mpsI/296 Lewicz Alfred Bractwo Aniołów Stróżów na terenie Archidicezji Gnieźnieńskiej w latach 1628-1924 PFT 1978 magisterska Stowarzyszenia Gniezno
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 <21> 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone