Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
31 mps I/031 mpsI/031 Gryczka Witold Źródła do dziejów gospodarczych dóbr ziemskich katedry gnieźnieńskiej UAM 1950 magisterska katedry Poznań
32 mps I/032 mpsI/032 Janicki Stefan Gospodarstwo włościańskie w dobrach arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w XVIII wieku. UAM 1949 magisterska 78 gospodarstwo Poznań
33 mps I/033 mpsI/033 Rajzer Sylwester ks. Współpraca biskupa Teodora Czartoryskiego z kapitułą przy odbudowie katedry poznańskiej UJ 1945 magisterska 74 katedry Kraków
34 mps I/034 mpsI/034 Okoniewski Włodzimierz ks. Nauka i działalność społeczna arcybiskupa Floriana Okszy Stablewskiego 1891-1906 b.d. 1951 magisterska 108 duchowieństwo Kraków
35 mps I/035 mpsI/035 Malejczyk Władysław ks. Ks. Józef Kłos jako duszpasterz i kaznodzieja 1870-1938 b.d. 1951 magisterska 160 duchowieństwo Kraków
36 mps I/036 mpsI/036 Jezierski Stanisław ks. Erzbischof Martin von Dunin und die Entwincklung des Mischehenstreites in der Erzdiocese Gniezno un Poznań zur Zeit des Papstes Gregor XVI b.d. 1951 licencjacka 57 Rzym
37 mps I/037 mpsI/037 Ksycki Jan ks. Ksiądz arcybiskup Edward Likowski. Życie i działalność naukowa b.d. 1951 magisterska 65 duchowieństwo Kraków
38 mps I/038 mpsI/038 Abt Stefan ks. Othlom de Saint-Emmeram, les "Confesion" d’un Moine du XI-ieme Siecle b.d. 1926 doktorska 84 Lyon
39 mps I/039 mpsI/039 Wygocki Włodzimierz Różnice graficzne i językowe w dwóch najstarszych wydaniach psałterza Wujka UAM 1957 magisterska 93 psałterz Poznań
40 mps I/040 mpsI/040 Nowicki Stanisław Dzieje i zawartość czasopisma "Przegląd Kościelny" w latach 1902-1908 PWT 1981 licencjacka nlb.1,118, czasopisma Poznań
41 mps I/041 mpsI/041 Lutyński Konrad Poznańska kapituła katedralna w XVI w. Organizacja i majątek KUL 1982 doktorska 364 kapituła katedralna Lublin
42 mps I/042 mpsI/042 Jachym Marian Kult Matki Bożej Różańcowej w podominikańskim kościele OO. Jezuitów w Poznaniu KUL 1982 magisterska 92 parafia Lublin
43 mps I/043 mpsI/043 Rytwiński Krzysztof Ks. Władysław Śpikowski (1897-1900) jako liturgista KUL 1982 magisterska 88 duchowieństwo Lublin
44 mps I/044 mpsI/044 Czerwiński Eugeniusz Akcja Katolicka w Gnieźnie w latach 1931-1939 PFT 1977 magisterska 71 Akcja Katolicka Gniezno
45 mps I/045 mpsI/045 Marcinkowski Paweł Lamennais a "sprawa polska" PWT 1982 magisterska 79 Poznań
1 2 <3> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone