Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
31 mpsI/033 mps I/033 Rajzer Sylwester ks. Współpraca biskupa Teodora Czartoryskiego z kapitułą przy odbudowie katedry poznańskiej UJ 1945 magisterska 74 katedry
32 mpsI/034 mps I/034 Okoniewski Włodzimierz ks. Nauka i działalność społeczna arcybiskupa Floriana Okszy Stablewskiego 1891-1906 b.d. 1951 magisterska 108 duchowieństwo
33 mpsI/035 mps I/035 Malejczyk Władysław ks. Ks. Józef Kłos jako duszpasterz i kaznodzieja 1870-1938 b.d. 1951 magisterska 160 duchowieństwo
34 mpsI/036 mps I/036 Jezierski Stanisław ks. Erzbischof Martin von Dunin und die Entwincklung des Mischehenstreites in der Erzdiocese Gniezno un Poznań zur Zeit des Papstes Gregor XVI b.d. 1951 licencjacka 57
35 mpsI/037 mps I/037 Ksycki Jan ks. Ksiądz arcybiskup Edward Likowski. Życie i działalność naukowa b.d. 1951 magisterska 65 duchowieństwo
36 mpsI/038 mps I/038 Abt Stefan ks. Othlom de Saint-Emmeram, les "Confesion" d’un Moine du XI-ieme Siecle b.d. 1926 doktorska 84
37 mpsI/039 mps I/039 Wygocki Włodzimierz Różnice graficzne i językowe w dwóch najstarszych wydaniach psałterza Wujka UAM 1957 magisterska 93 psałterz
38 mpsI/040 mps I/040 Nowicki Stanisław Dzieje i zawartość czasopisma "Przegląd Kościelny" w latach 1902-1908 PWT 1981 licencjacka nlb.1,118, czasopisma
39 mpsI/041 mps I/041 Lutyński Konrad Poznańska kapituła katedralna w XVI w. Organizacja i majątek KUL 1982 doktorska 364 kapituła katedralna
40 mpsI/042 mps I/042 Jachym Marian Kult Matki Bożej Różańcowej w podominikańskim kościele OO. Jezuitów w Poznaniu KUL 1982 magisterska 92 parafia
41 mpsI/043 mps I/043 Rytwiński Krzysztof Ks. Władysław Śpikowski (1897-1900) jako liturgista KUL 1982 magisterska 88 duchowieństwo
42 mpsI/044 mps I/044 Czerwiński Eugeniusz Akcja Katolicka w Gnieźnie w latach 1931-1939 PFT 1977 magisterska 71 Akcja Katolicka
43 mpsI/045 mps I/045 Marcinkowski Paweł Lamennais a "sprawa polska" PWT 1982 magisterska 79
44 mpsI/046-1 mps I/046-1 Śliwa Eugeniusz Parafia p.w. św. Stanisława bpa w Rydzynie w latach 1888-1939 PWT 1982 magisterska 57 parafia
45 mpsI/046-2 mps I/046-2 Śliwa Eugeniusz Parafia p.w. św. Stanisława bpa w Rydzynie w latach 1888-1939 PWT 1982 magisterska 57 parafia
1 2 <3> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone