Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
286 mpsI/274 mps I/274 Wolny Eugeniusz Dzieje parafii farnej w Rawiczu w latach 1867-1939 PWT 1987 magisterska 87 Parafia
287 mpsI/275 mps I/275 Simon Grzegorz Dzieje parafii Dalewo w latach 1848-1939 PWT 1987 magisterska 149 Parafia
288 mpsI/276 mps I/276 Morasz Paweł Dzieje parafii Zaniemyśl w latach 1842-1939. PWT 1987 magisterska 86 Parafia
289 mpsI/277-1 mps I/277-1 Naskręt Tadeusz Historia kościoła i parafii Oborzyska Stare do roku 1945 PWT 1987 magisterska 223 Parafia
290 mpsI/277-2 mps I/277-2 Naskręt Tadeusz Historia kościoła i parafii Oborzyska Stare do roku 1945 PWT 1987 magisterska 223 Parafia
291 mpsI/278-1 mps I/278-1 Reszelewski Jan Górka Duchowna w latach 1801-1858 PWT 1974 magisterska 105 Parafia
292 mpsI/278-2 mps I/278-2 Reszelewski Jan Górka Duchowna w latach 1801-1858 PWT 1974 magisterska 105 Parafia
293 mpsI/279 mps I/279 Kurek Antoni Idea misyjna w pismach reformatorów oraz teologów okresu ortodoksji reformacyjnej ATK 1975 doktorska 352 Misje
294 mpsI/280 mps I/280 Leń Kazimierz Rekonstrukcja archiwum dawnego Kolegium Jezuitów w Jarosławiu ATK 1976 magisterska 220 archiwum
295 mpsI/281 mps I/281 Papierowski Andrzej Akcja społeczno-kościelna w archidiecezji warszawskiej w latach 1918-1939 ATK 1976 magisterska 129 Stowarzyszenia
296 mpsI/282 mps I/282 Szusterowska-Kwiatkowska A. Freski ścienne prezbiterium Kościoła czerniakowskiego ATK 1976 magisterska 84 sztuka
297 mpsI/283 mps I/283 Lewicka Hanna Pomniki nagrobne z XVIII w. w kościołach warszawskich (okres panowania Augusta II i Augusta III) ATK 1976 magisterska 66 sztuka
298 mpsI/284 mps I/284 Witkowiak Antoni Wychowanie moralne w pedagogice ks. Grzegorza Piramowicza UJ b.d. doktorska 161 Duchowieństwo
299 mpsI/285 mps I/285 Ostern Ewa Wieczernik w świetle źródeł i archeologii ATK 1976(?) magisterska 58+10 il historia
300 mpsI/286 mps I/286 Sopicki Jan Wyższe Seminarium Duchowne Polskiej Prowincji Księży Pallotynów w latach okupacji 1939-1945 ATK 1976 magisterska 155 Zgromadzenia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 <20> 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone