Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
271 mps I/255 mpsI/255 Żmuda Ryszard Działalność dydaktyczna i pisarska profesorów i wychowawców Warszawskiej Akademii Duchownej 1837-1867 ATK 1977 doktorska 330 Warszawa
272 mps I/256 mpsI/256 Więckowiak Jerzy Problemy formalne i ikonograficzne piety chełmińskiej ATK 1977 magisterska 92+23 il. sztuka Warszawa
273 mps I/257 mpsI/257 Wasiak Kazimierz Dziekani archidiecezji poznańskiej KUL 1964 magisterska 121 diecezja Lublin
274 mps I/258 mpsI/258 Walachowicz Tadeusz Kongregacje dziekanów archidieczji gnieźnieńskiej i poznańskiej w latach 1866-1918 jako instytucja zastępująca synod diecezjalny KUL 1967 magisterska 175 diecezja Lublin
275 mps I/259 mpsI/259 Kaczmarek Konrad Dzieje rzymsko-katolickiej parafii Radomicko KUL 1967 magisterska 147 parafia Lublin
276 mps I/260 mpsI/260 Kruszona Paweł Życie i działalność Księdza Franciszka Olejniczaka PWT 1973 licencjacka 77 duchowieństwo Poznań 12 fotogramów
277 mps I/261 mpsI/261 Olszar Henryk Szkoły mieszczące się w budynku Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w latach 1935-1980 ATK 1987 magisterska 137 szkolnictwo Warszawa
278 mps I/262 mpsI/262 Bartoszek Andrzej Życie i działalność ks. Franciszka Miczka w latach 1890-1934. ATK 1987 magisterska 91 Duchowieństwo Warszawa
279 mps I/263 mpsI/263 Kubiak Tomasz Dzieje parafii Farnej w Śremie w latach 1872-1939 PWT 1987 magisterska 132 Parafia Poznań
280 mps I/264 mpsI/264 Bednarek Anna Agnieszka Udział biskupów włocławskich w stosunkach polsko-krzyżackich w latach 1226-1466 ATK 1987 magisterska 79 Duchowieństwo Warszawa
281 mps I/265 mpsI/265 Trzcińska Maria s. CSSF Praca wychowawcza sióstr Felicjanek w początkach zgromadzenia (lata 1855-1864) ATK 1987 magisterska 106 zgromadzenie Warszawa
282 mps I/266 mpsI/266 Lubańska Hanna Maria Kościelne dzieje Trzemeszna w średniowieczu. Stań badań ATK 1987 magisterska 88 parafia Warszawa
283 mps I/267 mpsI/267 Łukaszyk Ewa Analiza demometryczna ruchu naturalnego ludnośći Starego Miasta w Poznaniu w latach 1800-1909 AE 1987 magisterska 150 Poznań
284 mps I/268 mpsI/268 Czubak Grzegorz Dzieje parafii pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty w Ołoboku w latach 1837-1939 PWT 1987 magisterska 136 parafia Poznań
285 mps I/269 mpsI/269 Kubiak Tomasz Dzieje parafii Farnej w Śremie w latach 1872-1939 PWT 1987 magisterska 132, X parafia Poznań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 <19> 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone