Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
241 mps I/226 mpsI/226 Chrzanowski Jan Protestantyzm w "Przewodniku Katolickim" w latach 1895-1920 b.d. 1975 seminaryjna 43 protestantyzm Poznań
242 mps I/227 mpsI/227 Bartkowiak Zygmunt Stosunek Kościoła do niewierzących w świetle dokumentów soborowych i posoborowych. PWT 1975 magisterska 66 dzieje kościoła Poznań
243 mps I/228 mpsI/228 Czerniak Andrzej Proboszczowie grodziscy w latach 1793-1872 PWT 1975 licencjacka 91 duchowieństwo Poznań
244 mps I/229 mpsI/229 Borowczyk Tadeusz Etyczny problem eutanazji PWT 1975 seminaryjna 44 eutanazja Poznań
245 mps I/230 mpsI/230 Kurkowiak Tomasz Zadania misyjne Kościoła w świetle dokumentów soborowych i posoborowych PWT 1975 magisterska 57 misje Poznań
246 mps I/231 mpsI/231 Kużaj Dominik Parafia Wysocko Wielkie w latach 1811-1856 PWT 1976 magisterska 51 parafia Poznań
247 mps I/232 mpsI/232 Jaśkiewicz Ryszard Dzieje parafii Bytyń w latach 1796-1840 PWT 1976 magisterska 59 parafia Poznań
248 mps I/233 mpsI/233 Mucha Henryk Parafia Brody Poznańskie w latach 1837-1848 PWT 1976 magisterska 71 parafia Poznań
249 mps I/234 mpsI/234 Pawlicki Krzysztof Zagadnienia historyczne w Miesięczniku Kościelnym "Unitas" 1909-1914 PWT 1977 magisterska 169 czasopisma Poznań
250 mps I/235 mpsI/235 Florczak Teresa Geneza i powstanie Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa 1830-1891 PWT 1977 magisterska 230 zgromadzenia Poznań zob. uwagi recenzyjne MPS III 98
251 mps I/236 mpsI/236 Glinkowski Józef Dzieje parafii Siemowo w latch 1795-1879 PWT 1977 magisterska 84 parafia Poznań
252 mps I/237 mpsI/237 Maćkowiak Tomasz Parafia Dębno nad Wartą w latach 1890-1945 PWT 1977 magisterska 96 parafia Poznań
253 mps I/238 mpsI/238 Fortuniak Zdzisław Zespoły ministranckie a więź z Kościołem. Studium socjologiczne na przykładzie archidiecezji poznańskiej ATK 1972 doktorska 310 Warszawa
254 mps I/239 mpsI/239 Murawiec Wiesław Fr. Klasztor Bernardynów św. Anny w Warszawie 1454-1864 ATK 1972 doktorska 348 zgromadzenia Warszawa
255 mps I/240 mpsI/240 Augustyńska Maria Dzieje biskupstwa lubuskiego w świetle literatury ATK 1974 magisterska 77 diecezje Warszawa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <17> 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone