Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
241 mpsI/229 mps I/229 Borowczyk Tadeusz Etyczny problem eutanazji PWT 1975 seminaryjna 44 eutanazja
242 mpsI/230 mps I/230 Kurkowiak Tomasz Zadania misyjne Kościoła w świetle dokumentów soborowych i posoborowych PWT 1975 magisterska 57 misje
243 mpsI/231 mps I/231 Kużaj Dominik Parafia Wysocko Wielkie w latach 1811-1856 PWT 1976 magisterska 51 parafia
244 mpsI/232 mps I/232 Jaśkiewicz Ryszard Dzieje parafii Bytyń w latach 1796-1840 PWT 1976 magisterska 59 parafia
245 mpsI/233 mps I/233 Mucha Henryk Parafia Brody Poznańskie w latach 1837-1848 PWT 1976 magisterska 71 parafia
246 mpsI/234 mps I/234 Pawlicki Krzysztof Zagadnienia historyczne w Miesięczniku Kościelnym "Unitas" 1909-1914 PWT 1977 magisterska 169 czasopisma
247 mpsI/235 mps I/235 Florczak Teresa Geneza i powstanie Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa 1830-1891 PWT 1977 magisterska 230 zgromadzenia zob. uwagi recenzyjne MPS III 98
248 mpsI/236 mps I/236 Glinkowski Józef Dzieje parafii Siemowo w latch 1795-1879 PWT 1977 magisterska 84 parafia
249 mpsI/237 mps I/237 Maćkowiak Tomasz Parafia Dębno nad Wartą w latach 1890-1945 PWT 1977 magisterska 96 parafia
250 mpsI/238 mps I/238 Fortuniak Zdzisław Zespoły ministranckie a więź z Kościołem. Studium socjologiczne na przykładzie archidiecezji poznańskiej ATK 1972 doktorska 310
251 mpsI/239 mps I/239 Murawiec Wiesław Fr. Klasztor Bernardynów św. Anny w Warszawie 1454-1864 ATK 1972 doktorska 348 zgromadzenia
252 mpsI/240 mps I/240 Augustyńska Maria Dzieje biskupstwa lubuskiego w świetle literatury ATK 1974 magisterska 77 diecezje
253 mpsI/241 mps I/241 Kwiatkowski Leszek Kościół ujazdowski i świątynia Opatrzności w Warszawie ATK 1974 magisterska 122 parafia
254 mpsI/242 mps I/242 Draniewicz-Szymańska Barbara "Maiestas Domini" kamienna płaskorzeźba w tumie pod Łęczycą b.d. 1974 magisterska 45 sztuka
255 mpsI/243 mps I/243 Skiełczyński Zbigniew Archidiecezja warszawska w latach 1818-1830 ATK 1974 doktorska 255 diecezja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <17> 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone