Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
226 mpsI/217 mps I/217 Nawrot Edward Parafia p.w. św. Jadwigi w Kobylagórze w latach 1821-1945 PWT 1973 licencjacka 77 parafia
227 mpsI/218-1 mps I/218-1 Patelka Tadeusz Parafia Rydzyna w latach 1795-1835 PWT 1974 magisterska 76 parafia
228 mpsI/218-2 mps I/218-2 Patelka Tadeusz Parafia Rydzyna w latach 1795-1835 PWT 1974 magisterska 76 parafia
229 mpsI/219-1 mps I/219-1 Małecki Zbigniew Parafia p.w. św. Katarzyny Panny Męczenniczki w Skalmierzycach w latach 1816-1846 na podstawie Akt Generalnych PWT 1974 seminaryjna 74 parafia
230 mpsI/219-2 mps I/219-2 Małecki Zbigniew Parafia p.w. św. Katarzyny Panny Męczenniczki w Skalmierzycach w latach 1816-1846 na podstawie Akt Generalnych PWT 1974 seminaryjna 74 parafia
231 mpsI/220-1 mps I/220-1 Sitek Jan Parafia Kuchary 1829-1851 PWT 1974 seminaryjna 65 parafia
232 mpsI/220-2 mps I/220-2 Sitek Jan Parafia Kuchary 1829-1851 PWT 1974 seminaryjna 65 parafia
233 mpsI/221 mps I/221 Norman Antoni Parafia św. Jadwigi w Pępowie w latach 1823-1875 PWT b.d. magisterska 84 parafia
234 mpsI/222 mps I/222 Stachowski Krzysztof Sytuacja wyznaniowa w Gdańsku w latach 1557-1577 od wydania tymczasowego edyktu tolerancyjnego do stałego edyktu tolerancyjnego dla protestantów b.d. 1987 magisterska 97 historia kościoła
235 mpsI/223 mps I/223 Witkowski Józef Nauczanie religii katolickiej w szkołach średnich diecezji chełmińskiej w latach 1821-1920 b.d. 1987 doktorska 423 szkolnictwo
236 mpsI/224 mps I/224 Mendlikowski Alojzy Sakramentalne podstawy apostolstwa świeckich w świetle "Apostolicam Actuositatem" PWT 1974 seminaryjna 60 dokumenty kościoła
237 mpsI/225 mps I/225 Kamiński Leon Rola świeckich w Kościele w uchwałach II Soboru Watykańskiego PWT 1974 seminaryjna 67 dokumenty kościoła
238 mpsI/226 mps I/226 Chrzanowski Jan Protestantyzm w "Przewodniku Katolickim" w latach 1895-1920 b.d. 1975 seminaryjna 43 protestantyzm
239 mpsI/227 mps I/227 Bartkowiak Zygmunt Stosunek Kościoła do niewierzących w świetle dokumentów soborowych i posoborowych. PWT 1975 magisterska 66 dzieje kościoła
240 mpsI/228 mps I/228 Czerniak Andrzej Proboszczowie grodziscy w latach 1793-1872 PWT 1975 licencjacka 91 duchowieństwo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 <16> 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone