Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
226 mps I/214 mpsI/214 Tylewicz Jarosław Parafia św. Trójcy w Osiecznie w latach 1794-1842 na podstawie Akt Generalnych PWT 1973 seminaryjna 39 parafia Poznań
227 mps I/215 mpsI/215 Ratajczak Antoni Religijność młodzieży parafii Wniebowzięcia Najśw. Maryji Panny w Śmiglu PWT 1973 seminaryjna 72 parafia Poznań
228 mps I/216 mpsI/216 Sujkowski Jacek Analiza miłości małżeńskiej u kardynała Wojtyły PWT 1973 seminaryjna 48 duchowieństwo Poznań
229 mps I/217 mpsI/217 Nawrot Edward Parafia p.w. św. Jadwigi w Kobylagórze w latach 1821-1945 PWT 1973 licencjacka 77 parafia Poznań
230 mps I/218-1 mpsI/218-1 Patelka Tadeusz Parafia Rydzyna w latach 1795-1835 PWT 1974 magisterska 76 parafia Poznań
231 mps I/218-2 mpsI/218-2 Patelka Tadeusz Parafia Rydzyna w latach 1795-1835 PWT 1974 magisterska 76 parafia Poznań
232 mps I/219-1 mpsI/219-1 Małecki Zbigniew Parafia p.w. św. Katarzyny Panny Męczenniczki w Skalmierzycach w latach 1816-1846 na podstawie Akt Generalnych PWT 1974 seminaryjna 74 parafia Poznań
233 mps I/219-2 mpsI/219-2 Małecki Zbigniew Parafia p.w. św. Katarzyny Panny Męczenniczki w Skalmierzycach w latach 1816-1846 na podstawie Akt Generalnych PWT 1974 seminaryjna 74 parafia Poznań
234 mps I/220-1 mpsI/220-1 Sitek Jan Parafia Kuchary 1829-1851 PWT 1974 seminaryjna 65 parafia Poznań
235 mps I/220-2 mpsI/220-2 Sitek Jan Parafia Kuchary 1829-1851 PWT 1974 seminaryjna 65 parafia Poznań
236 mps I/221 mpsI/221 Norman Antoni Parafia św. Jadwigi w Pępowie w latach 1823-1875 PWT b.d. magisterska 84 parafia Poznań
237 mps I/222 mpsI/222 Stachowski Krzysztof Sytuacja wyznaniowa w Gdańsku w latach 1557-1577 od wydania tymczasowego edyktu tolerancyjnego do stałego edyktu tolerancyjnego dla protestantów b.d. 1987 magisterska 97 historia kościoła Gdańsk-Oliwa
238 mps I/223 mpsI/223 Witkowski Józef Nauczanie religii katolickiej w szkołach średnich diecezji chełmińskiej w latach 1821-1920 b.d. 1987 doktorska 423 szkolnictwo Warszawa
239 mps I/224 mpsI/224 Mendlikowski Alojzy Sakramentalne podstawy apostolstwa świeckich w świetle "Apostolicam Actuositatem" PWT 1974 seminaryjna 60 dokumenty kościoła Poznań
240 mps I/225 mpsI/225 Kamiński Leon Rola świeckich w Kościele w uchwałach II Soboru Watykańskiego PWT 1974 seminaryjna 67 dokumenty kościoła Poznań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 <16> 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone