Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
211 mps I/199 mpsI/199 Ren Wojciech Praktyki religijne w parafii Żydowo b.d. 1972 seminaryjna 17 parafia Poznań
212 mps I/200 mpsI/200 Gałczyńska Idalia Działalność i poglądy pedagogiczne Mariana Wachowskiego ARW 1983 magisterska 227 pedagogika Warszawa
213 mps I/201 mpsI/201 Borowiecki Stanisław Sprawiedliwość społeczna według encykliki Pawła VI "Populorum Progresia" b.d. 1973 seminaryjna 37 dokumenty kościoła Poznań
214 mps I/202 mpsI/202 Stachowiak Jerzy Leczenie nałogu pijaństwa b.d. 1972 seminaryjna 52 teologia moralna Poznań
215 mps I/203 mpsI/203 Lisek Włodzimierz Czystość jako warunek wychowania do poprawnej i odpowiedzialnej miłości małżeńskiej b.d. 1972 seminaryjna 34 teologia moralna Poznań
216 mps I/204 mpsI/204 Durka Jacek Wypowiedzi papieża Pawła VI o kapłaństwie b.d. 1972 seminaryjna 27 kapłaństwo Poznań
217 mps I/205 mpsI/205 Chlebowski Antoni Zagadnienia etyczne w pismach katechetycznych św. Augustyna b.d. 1972 seminaryjna 23 święci Poznań
218 mps I/206 mpsI/206 Grobelny Marian Model Kapłana w świadomości współczesnych wiernych b.d. 1972 seminaryjna 34 duchowieństwo Poznań
219 mps I/207 mpsI/207 Majorek Czesław Parafia św. Jana Jerozolimskiego w latach 1809-1861 na podstawie Acta Generalia b.d. 1972 seminaryjna 64 parafia Poznań
220 mps I/208 mpsI/208 Wiśniewski Andrzej Cnota męstwa w życiu O. Maksymiliana Kolbe PWT 1972 seminaryjna 40 duchowieństwo Poznań
221 mps I/209 mpsI/209 Dorociak Józef Przyjęcie encykliki "Mater et Magistra" w Polsce i na Zachodzie PWT 1972 seminaryjna 48 dokumenty kościoła Poznań
222 mps I/210 mpsI/210 Otta Lech Parafia św. Andrzeja w Wyskoci w latach 1814-1840 na podstawie Acta Generalia PWT 1973 seminaryjna 45 parafia Poznań
223 mps I/211 mpsI/211 Fabisz Ryszard Parafia Grabów nad Prosną w latch 1821-1858 PWT 1973 seminaryjna 62 parafia Poznań
224 mps I/212 mpsI/212 Łukowiak Tadeusz Parafia św. Michała Archanioła w Czempiniu w latach 1975-1854 na podstawie Acta Generalia PWT 1973 seminaryjna 66 parafia Poznań
225 mps I/213 mpsI/213 Leda Andrzej Parafia św. Mikołaja w Ujściu w latach 1810-1846 na podstawie Acta Generalia PWT 1973 seminaryjna 64 parafia Poznań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 <15> 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone