Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
211 mpsI/202 mps I/202 Stachowiak Jerzy Leczenie nałogu pijaństwa b.d. 1972 seminaryjna 52 teologia moralna
212 mpsI/203 mps I/203 Lisek Włodzimierz Czystość jako warunek wychowania do poprawnej i odpowiedzialnej miłości małżeńskiej b.d. 1972 seminaryjna 34 teologia moralna
213 mpsI/204 mps I/204 Durka Jacek Wypowiedzi papieża Pawła VI o kapłaństwie b.d. 1972 seminaryjna 27 kapłaństwo
214 mpsI/205 mps I/205 Chlebowski Antoni Zagadnienia etyczne w pismach katechetycznych św. Augustyna b.d. 1972 seminaryjna 23 święci
215 mpsI/206 mps I/206 Grobelny Marian Model Kapłana w świadomości współczesnych wiernych b.d. 1972 seminaryjna 34 duchowieństwo
216 mpsI/207 mps I/207 Majorek Czesław Parafia św. Jana Jerozolimskiego w latach 1809-1861 na podstawie Acta Generalia b.d. 1972 seminaryjna 64 parafia
217 mpsI/208 mps I/208 Wiśniewski Andrzej Cnota męstwa w życiu O. Maksymiliana Kolbe PWT 1972 seminaryjna 40 duchowieństwo
218 mpsI/209 mps I/209 Dorociak Józef Przyjęcie encykliki "Mater et Magistra" w Polsce i na Zachodzie PWT 1972 seminaryjna 48 dokumenty kościoła
219 mpsI/210 mps I/210 Otta Lech Parafia św. Andrzeja w Wyskoci w latach 1814-1840 na podstawie Acta Generalia PWT 1973 seminaryjna 45 parafia
220 mpsI/211 mps I/211 Fabisz Ryszard Parafia Grabów nad Prosną w latch 1821-1858 PWT 1973 seminaryjna 62 parafia
221 mpsI/212 mps I/212 Łukowiak Tadeusz Parafia św. Michała Archanioła w Czempiniu w latach 1975-1854 na podstawie Acta Generalia PWT 1973 seminaryjna 66 parafia
222 mpsI/213 mps I/213 Leda Andrzej Parafia św. Mikołaja w Ujściu w latach 1810-1846 na podstawie Acta Generalia PWT 1973 seminaryjna 64 parafia
223 mpsI/214 mps I/214 Tylewicz Jarosław Parafia św. Trójcy w Osiecznie w latach 1794-1842 na podstawie Akt Generalnych PWT 1973 seminaryjna 39 parafia
224 mpsI/215 mps I/215 Ratajczak Antoni Religijność młodzieży parafii Wniebowzięcia Najśw. Maryji Panny w Śmiglu PWT 1973 seminaryjna 72 parafia
225 mpsI/216 mps I/216 Sujkowski Jacek Analiza miłości małżeńskiej u kardynała Wojtyły PWT 1973 seminaryjna 48 duchowieństwo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 <15> 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone