Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
181 mpsI/174 mps I/174 Kapuściński Bolesław Etyka odpoczynku, rozrywki i zabawy b.d. 1967 seminaryjna
182 mpsI/175 mps I/175 Świerniak Jan Obowiązki moralne wynikające z obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie WSD 1967 seminaryjna teologia moralna
183 mpsI/176 mps I/176 Częsz Bogdan Konfrontacja poglądów etycznych Tadeusza Kotarbińskiego zawartych w "Medytacjach o życiu godziwym" a Doktryną chrześcijańską b.d. 1967 seminaryjna filozofia
184 mpsI/177 mps I/177 Nowak Symplicjusz Sumienie i jego kształcenie b.d. 1967/68 seminaryjna t. moralna
185 mpsI/178 mps I/178 Wyrembelski Kazimierz Zagadnienie modlitwy w dziełach o. Jacka Wronieckiego b.d. 1968 seminaryjna
186 mpsI/179 mps I/179 Kałużny Ryszard Kościelne stowarzyszenia świeckich w Ostrowie Wlkp. w XVII i XVIII w. b.d. 1969 magisterska stowarzyszenia
187 mpsI/180 mps I/180 Pełkowska Turati Janina Instytucje przedszkolne w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1842-1918, ze szczególnym uwzględnieniem stanu wychowania fizycznego b.d. 1970 doktorska 256 szkolnictwo
188 mpsI/181 mps I/181 Walachowicz Tadeusz Sądownictwo biskupie diecezji poznańskiej w okresie Księstwa Warszawskiego b.d. 1970 doktorska 220 duchowieństwo
189 mpsI/182-1 mps I/182-1 Kluczyński Józef Księża i ich działalność w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Słupi w latach 1811-1939 b.d. 1970 seminaryjna 68 parafia
190 mpsI/182-2 mps I/182-2 Kluczyński Józef Księża i ich działalność w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Słupi w latach 1811-1939 b.d. 1970 seminaryjna 68 parafia
191 mpsI/183-1 mps I/183-1 Kasprzycki Marian Księża i ich działalność w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Śmiglu w latach 1836-1957 b.d. 1970 seminaryjna 58 duchowieństwo
192 mpsI/183-2 mps I/183-2 Kasprzycki Marian Księża i ich działalność w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Śmiglu w latach 1836-1957 b.d. 1970 seminaryjna 58 duchowieństwo
193 mpsI/184 mps I/184 Kondratowicz Henryk Dzieje parafii Głuchowo w latach 1809-1860 b.d. 1970 seminaryjna 39 parafia
194 mpsI/185 mps I/185 Nawrot Edward Księża i ich działalność w parafii p.w. św. Jadwigi w Kobylagórze w latach 1819-1945 b.d. 1970 seminaryjna 84 parafia
195 mpsI/186 mps I/186 Lorenz Antoni Nerwicowcy w kierownictwie duchowym b.d. 1970 seminaryjna 25 psychologia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 <13> 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone