Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
181 mps I/171 mpsI/171 Sommerfeld Zbigniew Istota sumienia według Pisma Świętego b.d. 1966/1967 seminaryjna Pismo Święte Poznań
182 mps I/172 mpsI/172 Robakowski Jan Zasady moralne życia międzynarodowego wg encyklik Jana XXIII Mater et Magistra i pacem in terris b.d. 1967 seminaryjna dokumenty kościoła Poznań
183 mps I/173 mpsI/173 Banaszak Wacław Przestawanie z akatolikami w świetle "Deklaracji o wolności religijnej" i "Dekretu o Ekumeniźmie" II Soboru Watykańskiego b.d. 1966/1967 seminaryjna dokumenty kościoła Poznań
184 mps I/174 mpsI/174 Kapuściński Bolesław Etyka odpoczynku, rozrywki i zabawy b.d. 1967 seminaryjna Poznań
185 mps I/175 mpsI/175 Świerniak Jan Obowiązki moralne wynikające z obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie WSD 1967 seminaryjna teologia moralna Poznań
186 mps I/176 mpsI/176 Częsz Bogdan Konfrontacja poglądów etycznych Tadeusza Kotarbińskiego zawartych w "Medytacjach o życiu godziwym" a Doktryną chrześcijańską b.d. 1967 seminaryjna filozofia Poznań
187 mps I/177 mpsI/177 Nowak Symplicjusz Sumienie i jego kształcenie b.d. 1967/68 seminaryjna t. moralna Poznań
188 mps I/178 mpsI/178 Wyrembelski Kazimierz Zagadnienie modlitwy w dziełach o. Jacka Wronieckiego b.d. 1968 seminaryjna Poznań
189 mps I/179 mpsI/179 Kałużny Ryszard Kościelne stowarzyszenia świeckich w Ostrowie Wlkp. w XVII i XVIII w. b.d. 1969 magisterska stowarzyszenia Poznań
190 mps I/180 mpsI/180 Pełkowska Turati Janina Instytucje przedszkolne w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1842-1918, ze szczególnym uwzględnieniem stanu wychowania fizycznego b.d. 1970 doktorska 256 szkolnictwo Poznań
191 mps I/181 mpsI/181 Walachowicz Tadeusz Sądownictwo biskupie diecezji poznańskiej w okresie Księstwa Warszawskiego b.d. 1970 doktorska 220 duchowieństwo Poznań-Lublin
192 mps I/182-1 mpsI/182-1 Kluczyński Józef Księża i ich działalność w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Słupi w latach 1811-1939 b.d. 1970 seminaryjna 68 parafia Poznań
193 mps I/182-2 mpsI/182-2 Kluczyński Józef Księża i ich działalność w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Słupi w latach 1811-1939 b.d. 1970 seminaryjna 68 parafia Poznań
194 mps I/183-1 mpsI/183-1 Kasprzycki Marian Księża i ich działalność w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Śmiglu w latach 1836-1957 b.d. 1970 seminaryjna 58 duchowieństwo Poznań
195 mps I/183-2 mpsI/183-2 Kasprzycki Marian Księża i ich działalność w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Śmiglu w latach 1836-1957 b.d. 1970 seminaryjna 58 duchowieństwo Poznań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 <13> 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone