Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
166 mps I/159-1 mpsI/159-1 Piszczek Alojzy Parafia w Starymgrodzie w latach 1572-1744 PWT 1985 magisterska 183 parafia Poznań
167 mps I/159-2 mpsI/159-2 Piszczek Alojzy Parafia w Starymgrodzie w latach 1572-1744 PWT 1985 magisterska 183 parafia Poznań
168 mps I/160 mpsI/160 Przybyszewski Krzysztof Materiał Historyczno-Kościelny w podręcznikach nauk pomocniczych historii ATK 1986 b.d. 109 nauczanie Warszawa
169 mps I/161 mpsI/161 Śledź Marek Rola duchowieństwa w pracach Towarzystwa Naukowego w Toruniu PWT 1986 magisterska 81 duchowieństwo Poznań
170 mps I/162/1 mpsI/162/1 Dyl Janusz Książki teologiczne wydrukowane w oficynach polskich do połowy XVI wieku. Część I: Opracowanie KUL 1986 doktorska 360 czytelnictwo Lublin
171 mps I/162/2 mpsI/162/2 Dyl Janusz ks. SAC Książki teologiczne wydrukowane w oficynach polskich do połowy XVI wieku. Część II: katalog druków KUL 1986 doktorska 150 czytelnictwo Lublin
172 mps I/163/1 mpsI/163/1 Królik Ludwik Kapituła kolegiacka w Warszawie do końca XVIII wieku. Cz. I-II PAT 1986 habilitacyjna 488 parafia Warszawa
173 mps I/163/2 mpsI/163/2 Królik Ludwik Kapituła kolegiacka w Warszawie do końca XVIII wieku. Cz. I-II PAT 1986 habilitacyjna 488 parafia Warszawa
174 mps I/164 mpsI/164 Skrzypczak Paweł Katolicyzm w pismach profesora Zachariasza Łyko z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego PWT 1990 magisterska 125 katolicyzm Poznań
175 mps I/165 mpsI/165 Kajewski Mariusz Historia kościoła parafialnego p.w. św. Trójcy w Wielkim Buczku PWT 1986 magisterska 37 parafia Poznań
176 mps I/166 mpsI/166 Reś Stanisław Historia obrazu i rozwój kultu Matki Boskiej Pszowskiej ATK 1986 magisterska 86 kult maryjny Katowice
177 mps I/167 mpsI/167 Szpet Jan Historia Biblijna i typy jej podręczników w nauczaniu katolickim w Wielkim Księstwie Poznańskim w porównaniu z nauczaniem Biblijnym w Niemczech Bobolanum 1985 habilitacyjna 318 szkolnictwo Poznań
178 mps I/168 mpsI/168 Ewertowski Tomasz OMI "Ks. Józef Maksymiuk OMI. Przeżyłem obóz zagłady Mauthausen-Gusen" - Studium źródłoznawcze PWT 1986 magisterska 127+7 duchowieństwo Obra
179 mps I/169 mpsI/169 Tomkiewicz Antonina Walka o język polski w W. Księstwie Poznańskim w "Erze pojednania" 1815-1830 b.d. 1959 doktorska czasopisma Poznań
180 mps I/170 mpsI/170 Winowicz Krystyna Józef Surzyński b.d. 1964 doktorska Poznań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 <12> 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone