Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
151 mpsI/149 mps I/149 Kasprzycki Marian Duchowieństwo Archidiecezji Poznańskiej w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945 PWT 1983 licencjacka 250 duchowieństwo
152 mpsI/150-1 mps I/150-1 Skrzypczak Małgorzta Wkład czasopisma "Świt" w zwalczaniu alkoholizmu w świetle współczesnej alkohologii PWT 1986 magisterska 86 czasopisma
153 mpsI/150-2 mps I/150-2 Skrzypczak Małgorzta Wkład czasopisma "Świt" w zwalczaniu alkoholizmu w świetle współczesnej alkohologii PWT 1986 magisterska 86 czasopisma
154 mpsI/151 mps I/151 Króczyński Zbigniew ks. Duszpasterstwo organizacyjno-stanowe w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Środzie w latach 1890-1939 PWT 1986 magisterska 99 parafia
155 mpsI/152 mps I/152 Maciejewski Marek ks. Kościelne organizacje świeckich w parafii św. Marcina w Poznaniu w latach 1918-1939 PWT 1986 magisterska 218 parafia
156 mpsI/153 mps I/153 Jackiewicz Włodzimierz Kult Najświętszej Maryi Panny w jej obrazie Ostrobramskim w Wilnie PWT 1979 magisterska 81 kult maryjny
157 mpsI/154 mps I/154 Sadowski Julian Kult Matki Bożej w jej sanktuarium w Górce Klasztornej PWT 1981 magisterska 80 kult maryjny
158 mpsI/155 mps I/155 Kamrowski Franciszek Przejawy kultu maryjnego w parafii Czarze PWT 1981 magisterska 70 kult maryjny
159 mpsI/156 mps I/156 Śledź Marek Rola duchowieństwa w pracach Towarzystwa Naukowego w Toruniu PWT 1986 magisterska 81 duchowieństwo
160 mpsI/157 mps I/157 Kajewski Mariusz Historia kościoła parafialnego p.w. św. Trójcy w Wielkim Buczku PWT 1986 magisterska 37 parafia
161 mpsI/158-1 mps I/158-1 Stawik Jacek Wątki patriotyczne na łamach "Przewodnika Katolickiego" w latach 1859-1918 PWT 1986 magisterska 83 czasopisma
162 mpsI/158-2 mps I/158-2 Stawik Jacek Wątki patriotyczne na łamach "Przewodnika Katolickiego" w latach 1859-1918 PWT 1986 magisterska 83 czasopisma
163 mpsI/159-1 mps I/159-1 Piszczek Alojzy Parafia w Starymgrodzie w latach 1572-1744 PWT 1985 magisterska 183 parafia
164 mpsI/159-2 mps I/159-2 Piszczek Alojzy Parafia w Starymgrodzie w latach 1572-1744 PWT 1985 magisterska 183 parafia
165 mpsI/160 mps I/160 Przybyszewski Krzysztof Materiał Historyczno-Kościelny w podręcznikach nauk pomocniczych historii ATK 1986 b.d. 109 nauczanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <11> 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone