Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
136 mpsI/134/2-2 mps I/134/2-2 Pawłowski Jacek Barokowe ambony w kościołach miasta Poznania UAM 1984 magisterska 78+nlb65 sztuka
137 mpsI/135 mps I/135 Klesyk Czesław Kultura polska w cywilizacji łacińskiej według pism Feliksa Konecznego PWT 1979 magisterska 40 kultura
138 mpsI/136 mps I/136 Chmiel Zdzisław Działalność wydawnicza Misjonarzy Św. Rodziny próbą duszpasterstwa rodzin w przedwojennej Polsce PWT 1984 magisterska 82 zgromadzenia
139 mpsI/138-1 mps I/138-1 Stankiewicz Jadwiga S. Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi w Wieleniu w latach 1933-1983 PWT 1985 magisterska 68 zgromadzenia
140 mpsI/138-2 mps I/138-2 Stankiewicz Jadwiga S. Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi w Wieleniu w latach 1933-1983 PWT 1985 magisterska 68 zgromadzenia
141 mpsI/139 mps I/139 Zakrzewski Arkadiusz Kościelne i polityczne relacje między arcybiskupami gnieźnieńskimi a biskupami krakowskimi w latach 1253-1370 ATK 1985 magisterska 60 biskupi
142 mpsI/140 mps I/140 Zabłocki Maciej Związki Jana Długosza ze Zbigniewem Oleśnickim ATK 1985 magisterska 123
143 mpsI/141 mps I/141 Piszczek Alojzy Parafia w Starymgrodzie w latach 1572-1744 PWT 1985 licencjacka 183 parafia
144 mpsI/142 mps I/142 Łączak Genowefa s. Działalność opiekuńczo-wychowawcza Sióstr Rodziny Maryi w szamotulskim Domu Dziecka w latach 1920-1980 PWT 1985 magisterska 112 zgromadzenia
145 mpsI/143 mps I/143 Tumiel Jan OMI Oblaci polskiej prowincji w czasie drugiej wojny światowej (w świetle wspomnień) PWT 1986 magisterska 61 zgromadzenia
146 mpsI/144 mps I/144 Michalak Hieronim Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu. Powstanie, rozwój i jego znaczenie dla kultury środowiska Inst.Kult. UAM 1985 magisterska 238 muzeum
147 mpsI/145 mps I/145 Starczewski Zbigniew ks. Dzieje budowy kościoła XX Filipinów w Gostyniu PWT 1985 magisterska 82 zgromadzenia 9 ilustracji
148 mpsI/146 mps I/146 Hildebrandt Henryk Historia i rozwój parafii św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku Siedlcach PWT 1986 magisterska 77 parafia
149 mpsI/147 mps I/147 Rakowski Adam Historia kościoła i parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Matryi Panny w Gdańsku PWT 1986 magisterska 76 parafia mapy
150 mpsI/148 mps I/148 Bielecki Zbigniew Powstanie parafii św. Mateusza w Nowym Stawie i jej rozwój do roku 1600 b.d. 1986 b.d. 34 parafia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 <10> 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone