Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
136 mps I/132 mpsI/132 Bochenek Bożena Postawa św. Bazylego Wielkiego wobec problemów socjalnych IV wieku PWT 1985 magisterska 38 święci Poznań
137 mps I/133 mpsI/133 Łukijaniuk Iwona Biblioteka Wawrzyńca Goślickiego UW 1977 magisterska 132 czytelnictwo Warszawa
138 mps I/134/1-2 mpsI/134/1-2 Pawłowski Jacek Barokowe ambony w kościołach miasta Poznania UAM 1984 magisterska 78+nlb65 sztuka Poznań
139 mps I/134/2-2 mpsI/134/2-2 Pawłowski Jacek Barokowe ambony w kościołach miasta Poznania UAM 1984 magisterska 78+nlb65 sztuka Poznań
140 mps I/135 mpsI/135 Klesyk Czesław Kultura polska w cywilizacji łacińskiej według pism Feliksa Konecznego PWT 1979 magisterska 40 kultura Ołtarzew
141 mps I/136 mpsI/136 Chmiel Zdzisław Działalność wydawnicza Misjonarzy Św. Rodziny próbą duszpasterstwa rodzin w przedwojennej Polsce PWT 1984 magisterska 82 zgromadzenia Kazimierz Biskupi
142 mps I/138-1 mpsI/138-1 Stankiewicz Jadwiga S. Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi w Wieleniu w latach 1933-1983 PWT 1985 magisterska 68 zgromadzenia Poznań
143 mps I/138-2 mpsI/138-2 Stankiewicz Jadwiga S. Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi w Wieleniu w latach 1933-1983 PWT 1985 magisterska 68 zgromadzenia Poznań
144 mps I/139 mpsI/139 Zakrzewski Arkadiusz Kościelne i polityczne relacje między arcybiskupami gnieźnieńskimi a biskupami krakowskimi w latach 1253-1370 ATK 1985 magisterska 60 biskupi Warszawa
145 mps I/140 mpsI/140 Zabłocki Maciej Związki Jana Długosza ze Zbigniewem Oleśnickim ATK 1985 magisterska 123 Warszawa
146 mps I/141 mpsI/141 Piszczek Alojzy Parafia w Starymgrodzie w latach 1572-1744 PWT 1985 licencjacka 183 parafia Poznań
147 mps I/142 mpsI/142 Łączak Genowefa s. Działalność opiekuńczo-wychowawcza Sióstr Rodziny Maryi w szamotulskim Domu Dziecka w latach 1920-1980 PWT 1985 magisterska 112 zgromadzenia Poznań
148 mps I/143 mpsI/143 Tumiel Jan OMI Oblaci polskiej prowincji w czasie drugiej wojny światowej (w świetle wspomnień) PWT 1986 magisterska 61 zgromadzenia Obra
149 mps I/144 mpsI/144 Michalak Hieronim Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu. Powstanie, rozwój i jego znaczenie dla kultury środowiska Inst.Kult. UAM 1985 magisterska 238 muzeum Poznań
150 mps I/145 mpsI/145 Starczewski Zbigniew ks. Dzieje budowy kościoła XX Filipinów w Gostyniu PWT 1985 magisterska 82 zgromadzenia Gostyń 9 ilustracji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 <10> 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone