Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
1141 mps III/137 mpsIII/137 Glorieux P. Ksiądz Godin 1906 - 1944: Opatrznościowy człowiek b.d. b.d. inne 516 duchowieństwo b.d.
1142 mps III/138 mpsIII/138 [Brak nazwiska] [Religia a etyka płciowa (problemy seksualne)] b.d. b.d. książka 64 płciowość b.d.
1143 mps III/139 mpsIII/139 Bracha Franciszek, ks. dyr Teologia dogmatyczna. De sacramentis in genere. Inst. Teol. C.M. 1951 wykłady 77 dogmatyka Kraków
1144 mps I/754 mpsI/754 Sarba Beata, s. Pedagogiczne wartości Krucjaty Eucharystycznej KUL 1992 magisterska 78 s.6 nlb. Lublin Teoria wychowania
1145 mps III/140 mpsIII/140 Orzażewski Janusz Krzysztof Zapiski genealogiczne: Silva rerum genealogicarum Rozdrażewscy - Orzażewscy b.d. 2007 inne 102/1/ Poznań
1146 mps I/755 mpsI/755 Hasiński Leszek Z dziejów rodu Hasińskich UAM 2010 Magisterska 283,LXXVIII Poznań Promotor prof..dr hab..Zdzisław Pentek
1147 mps III/141 mpsIII/141 Piechowiakowa Halina Korzenie b.d. 1984 książka 107 Poznań Pamiętnik
1148 mps I/757 mpsI/757 Wawrzyniak Dominika Problem nadumieralności w zależności od płci i wieku w historycznych populacjach miejskich Inst. Antropologii UAM 2012 magisterska 87 Poznań
1149 mps III/142 mpsIII/142 Piechowiakowa Halina Na zachodnim stoku b.d. 1993 inne 116 Poznań II Część pamiętnika
1150 mps III/143 mpsIII/143 Adamski Ireneusz Podziemne Radio Solidarność Regionu Wielkopolska - wspomnienia i dygresje współuczestnika [fragmenty…] ATK b.r. Odbitki 23 Poznań
1151 mps II/104 mpsII/104 Dobias - Telesińska Hanna Księża kresowi w Archidiecezji Poznańskiej.Cz.1 TTow.Miłośn.Lwowa i Kresów… 2015 historyczna 44 Poznań
1152 mps III/144 mpsIII/144 Chudy Kazimierz, Jeziorska Agnieszka 1050 Rocznica chrztu Polski b.d. 2016 inne 18 Pakosław
1153 mps I/756 mpsI/756 Biegańska Katarzyna Nauka religii dla dzieci w parafii p.w.św.Apostołów Piotra i Pawła Papieski Wydz.Teol.UAM 1995 dyplomowa 32 Poznań
1154 mps III/145 mpsIII/145 [Brak nazwiska] Wczesna Komunia Święta b.d. 2004 ? inne 78 b.m.
1155 mps II/105 mpsII/105 [Brak nazwiska] O.Bernard Pęcherek z Wąbrzeźna Benedyktyn Lubiński. 1603-2003. 400-lecie śmierci b.d. b.r. inne 71 Poznań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 <77> 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone