Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
1111 mpsIII/120 mps III/120 Kupczyk Teresa Problematyka dominacji mężczyzny nad kobietą w świetle Pisma Świętego PWT 1991 inne 17 Pismo Święte
1112 mpsIII/121 mps III/121 Wyrwa A. Cistercian monasteries in Wielkopolska: historical backgroud and state of research b.d. b.d. inne 344-406
1113 mpsIII/122 mps III/122 Twardy Jan Wskazania duszpasterskie w listach pasterskich ks. Kardynała Augusta Hlonda b.d. 1967/68 inne 27 duszpasterstwo
1114 mpsIII/123 mps III/123 Biblioteki Biblioteki Województwa Poznańskiego: przewodnik b.d. 1991 inne 336 biblioteki Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: Zarząd Okręgu w Poznaniu
1115 mpsIII/124 mps III/124 Życie Życie parafialne: Zalesie Wlkp. b.d. 1990 inne Parafia
1116 mpsIII/125 mps III/125 Kowalski Seweryn ks. prof.. Wykłady z katechetyki b.d. b.d. inne katechetyka (skrypt)
1117 mpsIII/126oa mps III/126oa Zakrzewski Zdzisław ks. Poemat w 3 częściach b.d. 1911 inne odbitka
1118 mpsIII/126ob mps III/126ob Zakrzewski Zdzisław ks. Walki o Rawicz: wspomnienia z powstania ks. Zdzisława Zakrzewskiego proboszcza w Golejewku b.d. 1922 inne odbitka
1119 mpsIII/126oc mps III/126oc Władysławita Pożar w Podlipiu: współczesna sztuka ludowa ze śpiewami i tańcami w czterech aktach.Wyd.2 b.d. b.d. inne sztuka Księg. św. Wojciecha
1120 mpsIII/126od mps III/126od Władysławita Infamis b.d. 1901 inne Ks.Sw.Wojciecha-odbitka
1121 mpsIII/127 mps III/127 Księga Księga Jublileuszowa Sodalicji Mariańskiej p.w. NMP Królowej Korony Polskiej i bł. Jolanty przy kaplicy Wieczystej Adoracji we Farze Poznańskiej 1988-1998 b.d. b.d. inne
1122 mpsIII/128 mps III/128 Chmielewski Stanisław Ziemia Zbawiciela. Wspomnienia Pielgrzyma b.d. 2004 inne 86
1123 mpsIII/129 mps III/129 Kulczycki Lesław Józef Życie i praca duszpasterska ks. Antoniego Niedbała w Rosku [9.VI.1872 - 11.VIII.1941] b.d. 2003 b.d. 106 kserokopia
1124 mpsIII/130 mps III/130 Colin P. Książka Przełożonych b.d. 1956 Inne 260 duchowieństwo
1125 mpsIII/131 mps III/131 O. Ludwik od Św. Teresy Posłuszeństwo a zakonnica dzisiejszej doby. T. 2 b.d. b.d. inne 147 zakony
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 <75> 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone