Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
1096 mps III/095 mpsIII/095 Duszpasterskie Duszpasterskie dni skupienia poświęcone chrześcijańskiemu wychowaniu młodzieży b.d. 1962 inne 122 duszpasterstwo Poznań
1097 mps III/096 mpsIII/096 Carrel Alexis Wybrane myśli z dzieł Alexis Carrela lekarza-fizjologa, laureata Nobla, z jego ostatniej książki "Reflexions sur la conduite de la vie" wyd. w Paryżu w 1950 r (tłum A. Jakubczak?) b.d. 1950 inne 24 Paryż
1098 mps III/097 mpsIII/097 Dratwa Bolesław Dzieje dawnych i obecnie istniejących sanktuariów leżących na terenie diecezji gorzowskiej CC 1976 inne 132 Sanktuarium Rokitno
1099 mps III/098 mpsIII/098 Markowska Assunta Uwagi odnośnie pracy magisterskiej Teresy Florczak: "Geneza powstania Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania PNJ Chrystusa 1830-1891" (zob. mps I/235) b.d. b.d. inne Zgromadzenia b.d.
1100 mps III/099 mpsIII/099 Częsz Bogdan Związek Ducha Świętego z Kościołem w ujęciu świętego Ireneusza w interpretacji montanistycznej b.d. 1988 inne Ojcowie Kościoła Poznań
1101 mps III/100 mpsIII/100 Mędlewski Nikodem Problem wojny w nauce św. Augustyna b.d. 1931 inne 71 Ojcowie Kościoła Poznań
1102 mps III/101 mpsIII/101 Sopoćko Michał Wielbijmy Boga w Jego Miłosierdziu Franciscan Publishers 1958 inne 117 Wisconsin
1103 mps III/102 mpsIII/102 Strada Lucjan Święty Jan Bosko b.d. 1967 inne 36 święci Częstochowa
1104 mps III/103 mpsIII/103 Górski Olech Artykuły do procesu informacyjnego w sprawie świętości i cnót Służebnicy Bożej Marii Karłowskiej 1865-1935 b.d. b.d. inne 152 kandydat. na ołtarze b.d.
1105 mps III/104 mpsIII/104 Częsz Bogdan Życiorys naukowy. Wykaz dorobku naukowego b.d. b.d. inne Poznań Kopie publikacji
1106 mps III/105 mpsIII/105 Celakówna Rozalia Osobiste i narodowe poświęcenie się Najśw. Sercu Jezusowemu w świetle pism świątobliwej Rozalii Celakówny b.d. 1949 inne 53 Kraków
1107 mps III/106 mpsIII/106 Wyszyński Stefan kard. Soli deo. Zbiór pism i przemówień b.d. 1956 inne 301 Czerwiński n/Wisłą Zebrał i wydał ks. Stanisław Kosiński T.S.
1108 mps III/107 mpsIII/107 Pomoc Pomoc Polski katolickiej dla Soboru Watykańskiego II b.d. 1966 inne 70 Lublin wiersze okolicznościowe
1109 mps III/108 mpsIII/108 Rękas Michał Duszpasterstwo chorych jako problem teologii pastoralnej b.d. 1950 inne 166 duszpasterstwo Katowice (Wyd. Kurii Diec.)
1110 mps III/109 mpsIII/109 Sprawozdanie Sprawozdanie z uroczystości milenijnych 8 września 1966 roku w Lubiniu b.d. 1966 inne 32 Lubiń il.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 <74> 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone