Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
1036 mps III/039 mpsIII/039 Strzelecka Halina S. Dekret o apostolstwie świeckich (Materiał do wykładów) b.d. 1972 inne 61 Warszawa
1037 mps III/040 mpsIII/040 Wawel Starania hierarchii rzym-katol. w Polsce o powrót skarbów wawelskich b.d. b.d. inne 26 b.d. Zbiór dokumentów
1038 mps III/041 mpsIII/041 Suhard Emanuel abp Kapłan w społeczności - List pasterski 14 IV 1949 b.d. b.d. inne 133 Duchowieństwo b.d.
1039 mps III/042 mpsIII/042 Wyszyński Stefan abp "Ojcze nasz" konferencje i rozważania społeczne. Materiały na VII rok Wielkiej Nowenny b.d. b.d. inne b.d. ss.7,8,10,11,16,4,3
1040 mps III/043 mpsIII/043 Wyszyński Stefan Droga krzyżowa biskupów polskich podczas rekolekcji Episkopatu b.d. 1962 inne 17 Jasna Góra 11 IX 1962
1041 mps III/044 mpsIII/044 Żarnowiecki K. ks. Wychowanie młodzieży do świadomego rodzicielstwa b.d. b.d. inne 27 b.d.
1042 mps III/045 mpsIII/045 Danielou Jean Miłość Boga i miłość bliźniego b.d. 1953 inne 12 b.d. Tłum. z Etudes
1043 mps III/046 mpsIII/046 Statut Statut Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu b.d. b.d. inne 20 Poznań Projekt - druga redakcja
1044 mps III/047 mpsIII/047 Gołąb Julian ks. Moje wspomnienia o papieżu św. Piusie X b.d. b.d. inne 34 papież Kraków
1045 mps III/048 mpsIII/048 Rzepecka Szkicowy opis duchowego życia Marii Rzepeckiej, skreślony przez kochającą ją matkę b.d. 1956 inne 16 Poznań
1046 mps III/049 mpsIII/049 Krużyński Zorian Legendy góreckie b.d. 1949 inne 11 Sanktuarium Górka Klasztorna
1047 mps III/050 mpsIII/050 Celakówna Rozalia Celakówna, życiorys, wyciąg z pism, świadectwo spowiedników b.d. b.d. inne 45 Kraków
1048 mps III/051 mpsIII/051 Wspomnienia Wspomnienia o kapłanach b.d. 1970 inne 60 Duchowieństwo Warszawa
1049 mps III/052 mpsIII/052 Mniejżyński Władysław Śremski internat arcybiskupi w latach powojennych 1945-1953 b.d. 1958 inne 37 Śrem
1050 mps III/053 mpsIII/053 Halagiera Maria Antonina Ksiądz biskup Wojciech Owczarek - Jubileusz 25 rocznicy śmierci b.d. 1963 inne 94 Duchowieństwo Włocławek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 <70> 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone