Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1133
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
1021 mpsIII/032 mps III/032 Gregorowicz Aleksander "Materia signata" w systemie filozoficznym św. Tomasza z Akwinu b.d. 1938 inne 66 święci
1022 mpsIII/033 mps III/033 Kowalski Kazimierz bp Kościół w służbie narodu. Referat wygłoszony na sesji publicznej Episkopatu w dniu 17 IV 1966 r Poznaniu b.d. 1966 inne 15 Historia Kościoła
1023 mpsIII/034 mps III/034 Biuletyn Biuletyn apologetyczny. Zeszyt 23 b.d. 1969 inne 29
1024 mpsIII/035 mps III/035 Chrystus Chrystus i jego kapłan b.d. 1936 inne 119 Duchowieństwo tłumaczenie z niem.: Jesus und sein Priester, wyd. w 1936 r. przez O. Józefa Staudingera
1025 mpsIII/036 mps III/036 Auffray A. Piętnastoletni święty - błogosławiony Dominik Savio b.d. 1951 inne 160 święci
1026 mpsIII/037 mps III/037 Bosko Ksiądz Bosko w świecie b.d. 1967 inne 33 święci
1027 mpsIII/038 mps III/038 Orione Sługa Boży ks. Alojzy Orione założyciel Zgromadzenia Synów Boskiej Opatrzności (Księży Orionistów) b.d. b.d. inne 272 Zgromadzenia
1028 mpsIII/039 mps III/039 Strzelecka Halina S. Dekret o apostolstwie świeckich (Materiał do wykładów) b.d. 1972 inne 61
1029 mpsIII/040 mps III/040 Wawel Starania hierarchii rzym-katol. w Polsce o powrót skarbów wawelskich b.d. b.d. inne 26 Zbiór dokumentów
1030 mpsIII/041 mps III/041 Suhard Emanuel abp Kapłan w społeczności - List pasterski 14 IV 1949 b.d. b.d. inne 133 Duchowieństwo
1031 mpsIII/042 mps III/042 Wyszyński Stefan abp "Ojcze nasz" konferencje i rozważania społeczne. Materiały na VII rok Wielkiej Nowenny b.d. b.d. inne ss.7,8,10,11,16,4,3
1032 mpsIII/043 mps III/043 Wyszyński Stefan Droga krzyżowa biskupów polskich podczas rekolekcji Episkopatu b.d. 1962 inne 17 11 IX 1962
1033 mpsIII/044 mps III/044 Żarnowiecki K. ks. Wychowanie młodzieży do świadomego rodzicielstwa b.d. b.d. inne 27
1034 mpsIII/045 mps III/045 Danielou Jean Miłość Boga i miłość bliźniego b.d. 1953 inne 12 Tłum. z Etudes
1035 mpsIII/046 mps III/046 Statut Statut Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu b.d. b.d. inne 20 Projekt - druga redakcja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 <69> 70 71 72 73 74 75 76Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone