Lista maszynopisów.
Ilość wszystkich maszynopisów: 1163
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Nazwisko i imię Tytuł Promotor Ośrodek naukowy Rok edycji Rodzaj pracy Ilość stron Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
1006 mps III/009 mpsIII/009 Trzechsetlecie Trzechsetlecie jasnogórskiej epopei (referat) b.d. b.d. inne 8 b.d.
1007 mps III/010 mpsIII/010 Rumiński Aleksander Wiekopomna rocznica - 300 lecie obrony Jasnej Góry b.d. b.d. inne 14 b.d.
1008 mps III/011 mpsIII/011 Braun Heinrich Suso O kaznodziejstwie. Anima 4 b.d. 1955 inne homiletyka b.d.
1009 mps III/012 mpsIII/012 Parafia Artykuły o parafii. Anima 2 - Geneza powstania parafii; - Ambroży Ojciec Kościoła w świetle duszpasterstwa parafialnego; - parafia a liturgia; problemy i zadania dzisiejszej parafii; - kapłaństwo wsz b.d. 1955 inne Parafia b.d.
1010 mps III/013 mpsIII/013 Biuletyn Biuletyn.Suche Dni po Zesłaniu Ducha Świętego 12-15 VI 1957. b.d. 1957 inne 21 liturgia Poznań Biuletyn Archidiecezjalnego Dzieła Powołań Kapłańskich
1011 mps III/014 mpsIII/014 Biuletyn Biuletyn.Dziesięciolecie Działa Powołań Kapłańskich 1947-1957. b.d. 1957 inne 34 Poznań Biuletyn Archidiecezjalnego Dzieła Powołań Kapłańskich
1012 mps III/015 mpsIII/015 Winowska Maria Prawdziwe oblicze ojca Piusa kapucyna kapłana i apostoła b.d. 1955 inne 94 Zgromadzenia Paryż
1013 mps III/016 mpsIII/016 Czapla Stanisław Jednodniówka na Pięćdziesięciolecie Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego b.d. 1957 inne 33 Stowarzyszenia Kościelisko
1014 mps III/017 mpsIII/017 Jadwiga Rzut oka na itinerarium królowej Jadwigi oraz jej powiązania z niektórymi miejscowościami b.d. b.d. inne 8 b.d.
1015 mps III/018 mpsIII/018 Zakrzewski Na jublileusz pięćdziesięciolecia kapłaństwa i dziesięciolecia rządów diecezją płocką Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Pawła Zakrzewskiego b.d. 1956 inne 30 Duchowieństwo Płock
1016 mps III/019 mpsIII/019 Referaty Referaty wygłoszone na diecezjalnym kursie duszpasterskim w 1951 r. oraz materiały do kazań o Mistycznym Ciele Pana Jezusa b.d. 1952 inne 108 duszpasterstwo Poznań
1017 mps III/020 mpsIII/020 Piwowarczyk Jan Potrzeba kierownictwa indywidualnego b.d. 1951 inne 24 b.d.
1018 mps III/021 mpsIII/021 Żurawska S. M. Zdrowie kandydatek i higiena życia zakonnego b.d. 1951 inne 20 Zgromadzenia b.d.
1019 mps III/022 mpsIII/022 Oost van O. Wykłady o liturgii b.d. 1951 inne 23 liturgia b.d.
1020 mps III/023 mpsIII/023 Mora Silvestro Zwierniak Pietro La giustizia sovietica b.d. b.d. inne b.d.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 <68> 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone