Lista książek.
Ilość wszystkich książek: 10055
w
LP Sygnatura Nazwisko Tytuł Podtytuł Tom Miejsce wydania Rok Wydawca Format Ilość stron Seria Nr inwentarza Lokalizacja AAP Uwagi
4966 I - 427, I - 1099 Żywczyński Mieczysław Szkice z dziejów radykalizmu chrześcijańskiego Warszawa 1976 Pax 16 249, nlb. 3 455, 1118
4967 II - 1926 Żywot Żywot czcigodnego O. Juliana Eymarda założyciela Zgromadzenia OO. Eucharystyanów Kraków 1918 " Głos Narodu " 8 34, nlb. 1, tabl. 1 2037 Tłumaczone z orginału francuskiego przez E. K.
4968 I - 211 Żywot Żywot św. Jana Kantego w 500 letnią rocznicę jego urodzin z francuskiego orginału p. Benoit Kraków 1890 " Czas " 16 XV, 357, err., il. 237 Przeł. i uzup. Julian Bukowski
4969 I - 344 Żywot Żywot Matki Marii od Krzyża [ Ludwiki Nałęcz - Morawskiej] Fundatorki Franciszkanek N. Sakr. w Polsce. Napisała jedna z córek duchownych Lwów 1938 Drukarnia św. Józefa 16 293, nlb. 2 372
4970 I - 196 Żywot Żywot św. Teresy od Dzieciątka Jezus Karmelitanki Bosej. Wyd. 3 Lwów 1926 " Bibljoteka Religijna " 16 111, nlb. 1, tabl. 1 222 Oprac. Karmelitanka Bosa
4971 I - 169 Żywot Żywot św. Dominika i obraz historyczny Zakonu Braci Kaznodziejów Kraków 1891 W. L. Anczyc i Spółka 16 VIII, 495, tabl. 1 175 Przeł. z ang. na j. franc. A. H. Chirat. Tłum. na j. polski zajmował się i wydał…Wincenty Marja Podlewski
4972 II - 1556/ 1, 2, 3, 4 Żywoty Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok… przez ks. Piotra Skargę przebrane… i w j.polski przełożone…po ósmy raz do druku przejrzane… 1, 2, 3, 4 Kraków 1933,1934,1935,1936 Wydawnictwo Księży Jezuitów 8 1:563,2: 644,3: 594,4: 670 1645 - 1648 Tyt.również w jęz. franc.
4973 II - 1683/ 1 Źródła Źródła dziejowe Polska XVI wieku pod względem geograficzno - statystycznym opisana przez… 12.Cz.1: Wielkopolska Warszawa 1883 J.Berger 8 nlb. 8, 170, 334 1782
4974 XXXIV - 1 Abraham Władysław Jakób Strepa arcybiskup walicki 1391 - 1409 z 7 tablicami Kraków 1908 Akademia Umiejętności 8 114, nlb. 1, tabl. 7 364 do kasacji
4975 II - 4296 Abraham Władysław Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII Poznań 1962 Pallottinum 8 359, nlb. 4, portr. 5016
4976 XXXIV - 1 Abraham Władysław Początki Arcybiskupstwa Łacińskiego we Lwowie z 11 rycinami w tekście Lwów 1909 Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa 8 63, nlb. 1, ilustr. Biblioteka Lwowska. 7 368 do kasacji
4977 XI - 6 Abraham Władysław Powstanie organizacyi Kościoła łacińskiego na Rusi Lwów 1904 Uniwersytet Jagielloński 8 418 786
4978 VII - 8 Acta Acta Capituli Wratislaviensis 1500 - 1562 / bearbeitet Alfred Sabisch Koeln 1972 Boehlau - Verlag 8 1/2, 5, 620 - 1000 3243
4979 VIII - 9 Acta Acta Capitulorum nec non Iudiciorum Ecclesiasticorum selecta. Vol. 1 Acta Capitulorum Gneznensis, Posnaniensis et Vladislaviensis 1408 - 1530. Vol. 2…Diocesum Gnesnensis et Posnaniensis 1403 - 1530, 1 1, 2 Kraków 1894 b. w. 4 VI, nlb. 2, 663, XII, nlb. 2, 953 2162, 2165
4980 VIII - 9 Acta Acta Capitulorum nec non Iudiciorum Ecclesiasticorum selecta. Vol. 3. Cz. 1…Diocesum Plociensis, Wladislaviensis et Gnesnensis 1422 - 1533, 1908, Cz. 2 Index personarum et locorum ad acta quae in Vol. 3 Kraków 1908 b. w. 4 VI, nlb. 2, 388, VII, nlb. 1, 242 2167, 2168
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 <332> 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone