Lista książek.
Ilość wszystkich książek: 10055
w
LP Sygnatura Nazwisko Tytuł Podtytuł Tom Miejsce wydania Rok Wydawca Format Ilość stron Seria Nr inwentarza Lokalizacja AAP Uwagi
4186 II - 2719/ 2 - 2 Szujski Józef Dzieła Wydanie zbiorowe 2.Dzieje Polski Kraków 1885 Czas 8 422, tabl.1, err. Serya II T. 2 Dzieje Polski 1894 2942
4187 II - 363 Szujski Józef Historyi Polskiej treściwie opowiedzianej ksiąg dwanaście… Wyd. nowe Warszawa 1889 Gebethner i Wolff 8 438, nlb. 1 363
4188 I - 403 Szujski Józef Obrona świętej Częstochowy, historja cudowna…o Jacku Brzuchańskim… Warszawa 1899 Spółka Nakł. Tanich Wyd. 16 31, nlb. 1 431
4189 II - 3588., XIII-4 Szulc Alicja Klasztory franciszkańskie w średniowiecznej Wielkopolsce Poznań 2001 Uniwersytet im.Adama Mickiewicza 8 159 Studia i Materiały. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział. Teologiczny;.38 4161, 3975
4190 II - 3048 Szulc Eugeniusz Cmentarz ewangelicko - augsburski w Warszawie zmarli i ich rodziny Warszawa 1989 Państw. Instyt. Wydawn. 8 730,[ 2], [38] k. tabl. Biblioteka Syrenki 3331 Indeks zest. Tadeusz Nowakowski
4191 II - 3320 Szulczewski Jerzy Wojciech Pieśń bez końca zbiór tekstów folklorystyczno - etnograficznych Poznań 1996 " PSO " 8 445 3816 Pod red. Wojciecha Łysiaka
4192 I - 936 Szultka Zygmunt Najstarsze modlitwy Kaszubów wybór Szczecin 2001 " Dokument " 16 57 Dokumenty Pomorza Zachodniego; Z. 3 Biblioteka Szczecińskiego Informatora Archiwalnego 1026
4193 II - 2406 Szuman Wanda Rola opiekunów społecznych Warszawa 1930 Druk. Współczesna 8 34, nlb. 2 2587
4194 II - 1667 Szuman Wanda System umieszczania sierot w rodzinach Poznań 1931 Druk. Katolicka 8 16 1763 Odbitka z "Ruchu Charytatywnego"
4195 II - 2658 Szumowski Zbigniew Boje o Poznań 1945 Poznań 1980 Wydawn. Poznańskie 8 413, nlb. 3, tabl. 2869
4196 II - 2968 Szuniewicz Wacław Założenie polskiej placówki lekarskiej misyjnej w Chinach Poznań 1935 b. w. 8 6 3169
4197 II - 2595 Szwejkowska Helena Książka drukowana XV - XVIII wieku. Wyd. 3 popr. Wrocław 1980 Państw. Wydawn. Nauk. 8 347, nlb. 1, il. 2797
4198 II - 1995 Szweykowski Zygmunt Powieści historyczne Henryka Rzewuskiego Warszawa 1922 Książnica Polskiego Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych 8 332 Studja z Zakresu Historji Literatury Polskiej. Nr 1 2114
4199 II - 1519 Szydelski Szczepan Kult ogniska domowego i przodków Poznań 1917 Spółka Wydawn. Ostoja 8 45 1601
4200 II - 906 Szydelski Szczepan Kult ogniska domowego i przodków Poznań 1917 Spółka Wydawn. Ostoja 8 45, nlb. 2 942
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 <280> 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone