Lista książek.
Ilość wszystkich książek: 10055
w
LP Sygnatura Nazwisko Tytuł Podtytuł Tom Miejsce wydania Rok Wydawca Format Ilość stron Seria Nr inwentarza Lokalizacja AAP Uwagi
2371 II - 1594 Krcek Franciszek Teorya Peiskera o niewoli prasłowiańskiej w świetle krytyki Lwów 1909 Druk. Ludowa 8 20 1689 Odbitka z Kwartalnika Historycznego R. 22
2372 II - 1270 Kreitmaier Josef Beuroner kunst Eine ausdrucksform der Christlichen mystik Freiburg 1923 Herder 8 130, tabl. 1322
2373 II - 1989/ 2 Kremer Józef Listy z Krakowa 2: Dzieje artystycznej fantazyi Warszawa 1877 b. d. 8 315, X, 2108
2374 II - 2616 Kreuzberg P. J. Die Entwicklung des deutschen Volkes und seiner Kultur Paderborn 1910 F. Schoeningh 8 VI, nlb. 2, 270 2823
2375 II - 2496 Krieg Hans Baltischer Aufbruch zum deutschen Osten Berlin 1940 Nibelungen Verlag 8 55, tabl. 2682
2376 II - 1074 Kries von Wilhelm Britisch is best… Berlin 1940 Junker u. Duennhaupt 8 56, nlb. 1 1097
2377 II - 2090 Kroeger Gert Erzbischof Silvester Stodewescher und sein Kampf mit dem Orden um die Herrschaft ueber Riga Riga 1930 N. Kymmels Buchhandlung 8 nlb. 5, 148 - 280 2222 Nadbitka
2378 I - 779 Król Marcin Konserwatyści a niepodległość Studia nad polską myślą konserwatywną XIX wieku Warszawa 1985 Pax 16 282, 2 863
2379 II - 1474 Królik Stanisław Hierarchia kościelna w Królestwie Polskim wobec przygotowania i wybuchu powstania styczniowego Warszawa 1962 Książka i Wiedza 8 205, nlb. 2 1553
2380 II - 3439 Królikowski Bohdan Ułańskie lato Od Krechowiec do Komarowa Lublin 1999 Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 8 351, 2, il. 3984
2381 I - 65 Kromer Marcin Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego Księgi dwie Olsztyn 1977 Pojezierze 16 L, 221, nlb. 3, mapa Literatura Warmii i Mazur w Dawnych Wiekach 68 Przekład Stefana Kazikowskiego. Wstęp i oprac. Romana Marchwińskiego Przedruk:1578
2382 II - 1360 Kronika Kronika Pawła Piaseckiego biskupa przemyślskiego. Polski przekład... Kraków 1870 K. Mańkowski 8 LXXXVI, 457, err. 1418
2383 II - 3610 Kroniki Kroniki Bernardynów poznańskich Poznań 2002 Wydawnictwo Miejskie 8 XXIII, 452, il. Kroniki Staropolskie, Kronika Miasta Poznania 4202 Oprac. Salezy Bogumił Tomczak i Jacek Wiesiołowski
2384 II - 663/ 1 Kropotkin Piotr Wielka Rewolucja Francuska 1789 - 1793 1 Warszawa 1923 Książka 8 191, III 664 Z upoważnienia autora przeł. Roman Thorn
2385 I - 179/ 16a Krótkie Krótkie rzeczy potrzebnych z strony wolności a swobód polskich zebranie,… uczynione roku 1587, 12 Februarii 16 Kraków 1858 Wydawnictwo Biblioteki Polskiej 16 83 Biblioteka Polska. T. 16 199 Współoprawne z: Leszczyński S.: Głos wolny wolność ubezpieczający… 1858. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 <159> 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone